Petter Olsen
Eier av Firmament
Foto: NTB scanpix
Født1948
BostedBærum
Utdannelse
BransjeHotell/Reiseliv
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.

Roller i norsk næringsliv

Tjenesten er levert av Purehelp
Roller pr. 31.12.2021
Foto: NTB scanpix
Nr 208
-39 Plassendring
Se hele listen >
2,00
mrd formue 2021
0,00 %
Informasjon
Født1948
BostedBærum
Utdannelse
BransjeHotell/Reiseliv
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.

Roller i norsk næringsliv

Tjenesten er levert av Purehelp
Roller pr. 31.12.2021

Rederarving og kunstsamler Petter Olsen har det siste året solgt unna Munch-malerier for flere hundre millioner kroner. Flere av verkene har gått markant over prisantydning. Også Olsens eksponering mot verdipapirmarkedet bidrar positivt. Kulturdestinasjonen Ramme Gård i Hvitsten har derimot vist seg å sluke store summer. Olsen har også betydelige verdier i eiendomsprosjekter i Spania som ikke har kastet av seg på lang tid.

Bakgrunn

Petter Olsen eier forvaltningsselskapet Firmament. Selskapet ble etablert i 1966 som Petter Olsen Trading. Først i 2002 fikk selskapet navnet Firmament. Gjennom selskapet er Olsen opptatt av å utvikle prosjekter som kombinerer lønnsomhet med kultur og miljø. Han har blant annet endel eiendomsutvikling på La Gomera, som er den nest minste av Kanariøyene.

Petter Olsen er yngre bror av skipsreder Fred. Olsen og har en liten eierandel i hans cruisevirksomhet, Fred. Olsen & Co.

Olsen har også en betydelig kunstsamling, blant annet med 38 bilder av Edvard Munch. I 2012 solgte han en av de fire originale utgavene av Edvard Munchs “Skrik” i pastell. Petter Olsen fikk 107 millioner dollar, og maleriet ble da verdens dyreste bilde solgt på auksjon. Det var hans far, Thomas Olsen, som etablerte den viktige Munch-samlingen. Etter en sak mellom Petter og Fred. Olsen, ble samlingen ført over til Petter, slik det sto i testamentet til deres mor.

I 1966 tok Petter over Ramme Gård i Hvitsten, hvor det har blitt drevet økologisk dyrking av en rekke ulike grønnsaker. Fra 1910 bodde Edvard Munch på gården og malte flere av sine verdenskjente malerier. Etter mange år med planlegging og forvandling åpnet Petter Olsen i 2020 endelig Ramme Gård for publikum som en kulturdestinasjon

Tolkningen av virksomhetsbegrepet på avveie

Kostnader i næringsvirksomhet kan fradras, mens kostnader til hobby og andre fritidsaktiviteter ikke kan fradras. Men grensen kan være vanskelig, og praksis er ute på tvilsomme veier.

Skatterettens virksomhetsbegrep i fokus

Skatteloven har regler om “virksomhet” og merverdiavgiftsloven om “næringsdrivende”. Begge lover knytter viktige virkninger til dette. Men er det samme begrep i de to lovene, og – ikke minst – hva gjelder hvis det er tvilsomt om aktiviteten vil gi overskudd i overskuelig fremtid?

Ny rekord for Harald Sohlberg-maleri

“Den gamle Kapteinsgaard / Vintereftermiddag”, malt av Harald Sohlberg, oppnådde ny auksjonsrekord for kunstneren da det ble solgt for 32 millioner kroner i London i begynnelsen av desember.

Har solgt seg kraftig ned i Timex

Fred. og Petter Olsens selskaper, samt en stiftelse tilknyttet brødrene, har solgt seg ned til 35 prosent i klokkekonsernet Timex. Dermed slipper de å skatte av fremtidige inntekter fra Timex-døtre i skatteparadis.

190 milliarder uten eier

Flere av Norges største formuer eies ikke av noen levende person. I hvert fall ikke på papiret. Gjennom utenlandske truster, der noen av landets rikeste og deres familie er “tilgodesett”, er det mulig å slippe unna både innsyn og skatt.

Munch-direktøren i Kunstpraten

Den 22. oktober åpner museumsdirektør Stein Olav Henrichsen Munch Bjørvika. I Kunstpraten snakker han om hvorfor museet har skiftet navn, hvilken kunsten som skal vises først og hvordan museet skaffer nye Munch-bilder.