Petter Olsen
Eier av Firmament
Foto: NTB scanpix
Født1948
BostedBærum
Utdannelse
BransjeHotell/Reiseliv
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.

Roller i norsk næringsliv

Tjenesten er levert av Purehelp
Roller pr. 31.12.2021
Foto: NTB scanpix
Nr 208
-39 Plassendring
Se hele listen >
2,00
mrd formue 2021
0,00 %
Informasjon
Født1948
BostedBærum
Utdannelse
BransjeHotell/Reiseliv
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.

Roller i norsk næringsliv

Tjenesten er levert av Purehelp
Roller pr. 31.12.2021

Rederarving og kunstsamler Petter Olsen har det siste året solgt unna Munch-malerier for flere hundre millioner kroner. Flere av verkene har gått markant over prisantydning. Også Olsens eksponering mot verdipapirmarkedet bidrar positivt. Kulturdestinasjonen Ramme Gård i Hvitsten har derimot vist seg å sluke store summer. Olsen har også betydelige verdier i eiendomsprosjekter i Spania som ikke har kastet av seg på lang tid.

Bakgrunn

Petter Olsen eier forvaltningsselskapet Firmament. Selskapet ble etablert i 1966 som Petter Olsen Trading. Først i 2002 fikk selskapet navnet Firmament. Gjennom selskapet er Olsen opptatt av å utvikle prosjekter som kombinerer lønnsomhet med kultur og miljø. Han har blant annet endel eiendomsutvikling på La Gomera, som er den nest minste av Kanariøyene.

Petter Olsen er yngre bror av skipsreder Fred. Olsen og har en liten eierandel i hans cruisevirksomhet, Fred. Olsen & Co.

Olsen har også en betydelig kunstsamling, blant annet med 38 bilder av Edvard Munch. I 2012 solgte han en av de fire originale utgavene av Edvard Munchs “Skrik” i pastell. Petter Olsen fikk 107 millioner dollar, og maleriet ble da verdens dyreste bilde solgt på auksjon. Det var hans far, Thomas Olsen, som etablerte den viktige Munch-samlingen. Etter en sak mellom Petter og Fred. Olsen, ble samlingen ført over til Petter, slik det sto i testamentet til deres mor.

I 1966 tok Petter over Ramme Gård i Hvitsten, hvor det har blitt drevet økologisk dyrking av en rekke ulike grønnsaker. Fra 1910 bodde Edvard Munch på gården og malte flere av sine verdenskjente malerier. Etter mange år med planlegging og forvandling åpnet Petter Olsen i 2020 endelig Ramme Gård for publikum som en kulturdestinasjon

Har solgt seg kraftig ned i Timex

Fred. og Petter Olsens selskaper, samt en stiftelse tilknyttet brødrene, har solgt seg ned til 35 prosent i klokkekonsernet Timex. Dermed slipper de å skatte av fremtidige inntekter fra Timex-døtre i skatteparadis.

190 milliarder uten eier

Flere av Norges største formuer eies ikke av noen levende person. I hvert fall ikke på papiret. Gjennom utenlandske truster, der noen av landets rikeste og deres familie er “tilgodesett”, er det mulig å slippe unna både innsyn og skatt.

Munch-direktøren i Kunstpraten

Den 22. oktober åpner museumsdirektør Stein Olav Henrichsen Munch Bjørvika. I Kunstpraten snakker han om hvorfor museet har skiftet navn, hvilken kunsten som skal vises først og hvordan museet skaffer nye Munch-bilder.

Petter Olsen solgte enda mer av arvesølvet

Rederarving Petter Olsen har solgt mer av Munch-arven etter foreldrene. To Munch-bilder gikk for til sammen 220 millioner kroner på auksjon hos Sotheby’s i London 25. mars. 

Blomqvist selger “mini”-versjon av Kittelsens rekordbilde

I fjor ble det satt ny rekord i det norske auksjonsmarkedet da Blomqvist solgte Theodor Kittelsen-maleriet “Andersnatten” for 14 millioner kroner. Nå selger auksjonshuset en liten versjon av det samme motivet til en brøkdel av prisen.