Else Marie Mustad Astrup
Født1950
BostedOslo
Utdannelse
BransjeFinans
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.
Nr 94
+21 Plassendring
Se hele listen >
3,25
mrd formue 2020
+30,00 %
Informasjon
Født1950
BostedOslo
Utdannelse
BransjeFinans
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.

Porteføljen til Mustad Industrier øker med rundt 600 millioner siden i fjor, særlig drevet av utenlandske aksjefond og andeler i bl.a. Bouvet og Borregaard.

Bakgrunn

Else Marie Mustad Astrup ble født den 19. august 1950, og er en norsk forretningskvinne og forfatter. Else Marie Mustad Astrup er gift med Ebbe Carl Axel Astrup, og i 1997 arvet de investeringsporteføljen til verdens største fiskekrokprodusent Mustad. Ekteparet endret navnet til Mustad Industrier, og forvaltet porteføljen i 20 år før de i 2017 overførte eierskapet til sine to døtre Elsa K. Astrup Petterøe og Agnes E. Astrup Mellbye. I dag er Mustad Industrier hovedsakelig et investeringsselskap, og har over tre milliarder kroner til forvaltning, primært plassert i aksjer og fond i inn- og utland, samt noe eiendom. Mustad Industrier eier også lefsebakeriet Engers Lefsebakeri, som de siste 10 årene har levert rundt 10 millioner i årlige overskudd.

Mustad-eventyret startet helt tilbake i 1843, da Ole Mustad overtok fabrikken Brusveen Spiger- og Staaltraadfabrik 1876, og i 1874 endret navnet til O. Mustad & Søn. I 1877 startet bedriften med produksjon av fiskekroker ved Gjøvik. Mustad & Søn ble raskt en ledende fiskekrokprodusent, grunnet besittelse av verdens mest effektive fiskekrokmaskin. I perioden 1890–1930 ekspanderte Mustad voldsomt, og kjøpte opp og etablerte rundt 300 fabrikker rundt om i Europa. Under andre verdenskrig klarte Mustad seg også relativt greit, og det var stor etterspørsel etter varene Mustad produserte. Oljekrisen på 1970-tallet satte en stopper for veksten, og Mustad gjennomførte en bred profesjonalisering av driften med store investeringer i teknologi og nye fabrikker. I 1986 stiftes datterselskapet Mustad Eiendom, og i 1988 legges jernvareproduksjonen ned. Margarinvirksomheten selges i 1995. Industrilokalene ved Lilleaker ble slik ledigstilt, og Mustad Eiendom utviklet området til næringseiendom som i dag blant annet huser CC Vest. I 1997 deles Mustad AS i tre separate selskaper; Mustad AS, Mustad Industrier AS, og Mustad Eiendom AS. Det er her Else Marie Mustad Astrup kom inn i bildet, og tok over som eier av Mustad Industrier.