KapitalIndeks

Norges mektigste kvinner 2018

En dedikert journaliststab legger hvert år mye prestisje i å fremstille Kapitals liste over Norges mektigste kvinner så “riktig” som mulig. Derfor har vi funnet frem til en maktdefinisjon og en rekke formelle og objektive kriterier som skal gjøre juryarbeidet så rettferdig og konsistent som mulig. Vi har, tradisjonen tro, definert makt som muligheten til å påvirke. Dvs. å kunne være med på å bestemme og oppnå resultater. De kvinnene i Norge som har mest makt i denne forstand, blir vurdert til listen og rangert høyest. Først og fremst ser vi på formell makt som er det letteste å vurdere. Hva slags stilling og verv har kvinnene? De som har de mest innflytelsesrike posisjonene i landet, som kan fatte beslutninger som angår mange og som forvalter store verdier, er de mektigste. Statsministeren og regjeringen kan ta avgjørelser som vedrører alle i hele Norge, og de forvalter enorme budsjetter, så det er naturlig at disse troner øverst på en maktliste som Kapitals. Vi mener derfor at statsminister Erna Solberg reelt sett er Norges mektigste person. Vi tenker dessuten at det er et sunt kjennetegn ved et godt demokrati at den øverste makten og myndigheten ligger hos de folkevalgte.

# Navn Stilling Sektor
1 Erna Solberg Statsminister og Høyre-leder Politikk

For sjette år på rad troner Erna Solberg på topp som Norges desidert mektigste kvinne, mektigere enn noensinne. Landets første kvinnelige statsminister på borgerlig side er også Høyres lengstsittende statsminister gjennom tidene. Høyre-lederen har ledet mindretallsregjeringen med FrP imponerende støtt og med stor myndighet gjennom mange år, og har som leder av den blågrønne regjeringen fortsatt å styre landet med kunnskap, kløkt og politisk teft det står respekt av. Høyre har fremstått som det største partiet på flere meningsmålinger den siste tiden, og Erna fremstår som en trygg og god leder for landet.

Les mer
1961
Født
2 Siv Jensen Finansminister og FrP-leder Politikk

Lite har rokket ved FrP-lederens makt gjennom snart fem år. Finansministeren, som tidligere var stortingsrepresentant gjennom 16 år, er kjent som en sterk og populær statsråd. Det stormet riktignok rundt Jensen i forbindelse med SSB-striden, men finansministeren og det engang “evige opposisjonspartiet” FrP har for lengst vist at det ikke lar seg vippe av pinnen og takler å sitte i posisjon, nå også med Venstre. Partiet har i grove trekk beholdt oppslutningen, tross svelging av politiske kameler. Jensen har trolig gjort statsrådsbytter som virker samlende på partiet.

Les mer
1969
Født
3 Ine Marie Eriksen Søreide Utenriksminister (H) Politikk

I en alder av 41 år ble Eriksen Søreide i oktober 2017 utnevnt til Norges utenriksminister, som første kvinne i historien, etter å ha vært forsvarsminister i fire år. Eriksen Søreide er meget erfaren, med tre stortingsperioder bak seg før hun kom i regjering. Den siste perioden ledet hun Utenriks- og forsvarskomiteen. Hun har hatt en rekke sentrale verv i Høyre gjennom mange år, bl.a. tidligere leder av Unge Høyre. Hun er jurist og har gått Forsvarets høyskole. Flere UD-kilder forteller at hun allerede har utmerket seg som en av de mest respekterte norske utenriksministrene i nyere tid.

Les mer
1976
Født
4 Trine Skei Grande Kulturminister og Venstre-leder Politikk

Trine Skei Grande løftes høyt opp på årets liste. Hun gjorde et klart opprykk i makthierarkiet da Venstre gikk inn i regjeringen og hun i januar fikk plass rundt kongens bord som kulturminister. Hun har vært partileder i Venstre siden 2010. Hun lever tett på Solberg og Jensen, er enerådende i partiet og nyter stor respekt. Venstres posisjon i Stortinget og i regjeringen gir Skei Grande langt mer makt enn partiets oppslutning skulle tilsi.

Les mer
1969
Født
5 Monica Mæland Kommunal- og moderniseringsminister (H) Politikk

Mæland ble utnevnt til kommunal- og moderniseringsminister i januar 2018, en stilling som er spesielt innflytelsesrik i forhold til den pågående kommune- og regionreformen. Før dette var Mæland nærings- og fiskeriminister (H), en rolle hun fikk stor respekt for. Mæland er tidligere byrådsleder i Bergen kommune og advokat av yrke.

Les mer
1968
Født
6 Anniken Hauglie Arbeids- og sosialminister (H) Politikk

Siden 2015 har Anniken Hauglie vært arbeids- og sosialminister. Hun har ansvar for politikken innen arbeidsmarked, arbeidsmiljø, pensjoner og velferd, og forvalter en tredjedel av statsbudsjettet. Svært mye av Hauglis budsjett er imidlertid “programmatisk”, dvs. utgifter som følger av lovfestede rettigheter i trygdesystemet. Fra oktober 2013 til 2015 var hun byråd for kunnskap og utdanning med ansvar for Osloskolen og barnehagene. Før det var hun Oslos byråd for helse og sosiale tjenester.

Les mer
1972
Født
7 Kristin Skogen Lund Adm.dir NHO, styremedlem Ericsson, styreleder i Oslo Filharmonien, styremedlem Ypo Norge Organisasjoner

Skogen Lund er inne i sitt sjette år som administrerende direktør i NHO. Hun står fjellstøtt i rollen og loset nylig i havn et krevende hovedtariffoppgjør i privat sektor. Skogen Lund er en engasjert og proaktiv sjef som jobber knallhardt for å sørge for at NHO er en attraktiv støttespiller for medlemmene i krevende tider med omstilling. Til høsten tar hun tre måneders permisjon for å gjennomføre sjefskurset ved Forsvarets Høyskole.

Les mer
1966
Født
8 Linda Helleland Barne- og likestillingsminister (H), visepresident i Wada Politikk

Helleland tiltrådte som barne- og likestillingsminister i den blågrønne regjeringen i januar etter å ha vært kulturminister i drøyt to år, en stilling hun har høstet mye ros og anerkjennelse for. Dette etter bl.a. å ha ryddet opp i ukultur, pengesløsing og gubbeveldet i idretts-Norge. Nå er hun også visepresident i det internasjonale antidopingbyrået WADA og er lansert som en av de fremtidige lederkandidatene der. Helleland har et godt ord på seg, er utadvendt, klartalt og handlekraftig, og greier stadig å sette viktige prinsippsaker på agendaen.

Les mer
1977
Født
9 Iselin Nybø Forsknings- og høyere utdanningsminister (V)

Nybø tiltrådte som forsknings- og høyere utdanningsminister i den blågrønne regjeringen i januar 2018. Hun er utdannet jurist og har tidligere jobbet i Skatteetaten og ved advokatkontor med ulike forretningsjuridiske problemstillinger med hovedvekt på skatterett. Fra 2013-2017 var hun kunnskapspolitisk talsperson for Venstre og nestleder i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget.

Les mer
1981
Født
10 Anne Nafstad Lyftingsmo Regjeringsråd Offentlig sektor

Som regjeringsråd er Lyftingsmo øverste administrative sjef ved Statsministerens kontor og har ansvaret for den daglige driften der, en stilling som innebærer at hun har stor beslutningsmyndighet i mange sentrale spørsmål. Det er dessuten Lyftingsmo som alltid sitter på motsatt side av bordet for kongen når han avholder statsråd med regjeringen. Lyftingsmo er utdannet siviløkonom fra NHH og har bakgrunn fra kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Les mer
1968
Født
11 Sigrun Vågeng Direktør i NAV og styremedlem i Helse Sør-Øst Offentlig sektor

Vågeng har vært sjef for Nav siden 2015, en stilling som innebærer ansvar for 456 Nav-kontorer og 22.000 ansatte og hele Norges befolkning som brukere. Som Nav-direktør forvalter hun en tredel av statsbudsjettet gjennom ordninger som dagpenger, arbeidsavklaringspenger, sykepenger, pensjon, barnetrygd og kontantstøtte. Vågeng kom tidligere fra stillingen som administrerende direktør i Kommunenes Sentralforbund (KS) og daglig leder i Statens institutt for forbruksforskning.

Les mer
1950
Født
12 Marie Benedicte Bjørnland PST-sjef Offentlig sektor

Bjørnland har vært sjef for Politiets Sikkerhetstjeneste siden sommeren 2012, en stilling som gir enorm inn innflytelse over norsk sikkerhetspolitikk. Bjørnland har dessuten opparbeidet seg stor tillit og anerkjennelse i stillingen. Hun kom til PST etter å ha vært politimester i Vestfold politidistrikt. Bjørnland leder i dag arbeidet som tar for seg de mest alvorlige truslene mot landets sikkerhet, og foretar bl.a. jevnlige trusselvurderinger.

Les mer
1965
Født
13 Berit Svendsen Norgessjef i Telenor Næringsliv

Hun nådde ikke til topps i kampen om konsernsjefjobben i Telenor, men står antagelig klar til å rykke opp den dagen Sigve Brekke trer til side. I 2017 fikk hun også ansvaret for hele Skandinavia, så nå er hun ikke lenger bare sjef for Telenors virksomhet i Norge. Digitalisering har gjort at Svendsen har måttet stå i spissen for nedbemanninger. Hun har også mistet flere fremtredende kvinnelige ansatte det siste året, sist Torild Uribarri som gikk fra jobben som kommunikasjonsdirektør i Telenor Norge til samme stilling i Bane Nor.

Les mer
1963
Født
14 Åse Michaelsen Eldre- og folkehelseminister (FrP)

Michaelsen har vært fulltidspolitiker siden hun ble innvalgt på Stortinget i 2005. Der satt hun i tre perioder, før hun i januar 2018 ble utnevnt til den nyopprettede statsrådposten som eldre- og folkehelseminister i Erna Solbergs regjering. Hun har tidligere vært medlem i både Transport- og kommunikasjonskomiteen, Justiskomiteen og Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget.

Les mer
1960
Født
15 Tone Wilhelmsen Trøen Stortingspresident

I mars ble Tone Wilhelmsen Trøen den andre kvinnen i historien til å innta posisjonen som stortingspresident, som formelt er den høyest rangerte stillingen i Norge etter kongen. Trøen er valgt til å lede arbeidet i Stortinget. Hun er samtidig parlamentarisk nestleder i Høyre. Hun ledet tidligere Stortingets familie- og kulturkomité. Hun er nå inne i sin andre periode på Stortinget og satt i forrige periode i helse- og omsorgskomiteen.

Les mer
1966
Født
16 Sylvi Listhaug Stortingsrepresentant (FrP) Politikk

Listhaug er fortsatt mektig, både i landet og partiet, selv om hun ble vingeklippet og gikk av som justis-, beredskaps- og innvandringsminister etter heftig mediestorm. Det stormet til tider rundt Listhaug også da hun var landbruks- og matminister. Hun er kjent for å være frittalende og å komme med soloutspill, og er en dreven opinionsdanner, noe som har gjort at hun har store deler av FrP og folket med seg. Rollen hennes som medlem av Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget har foreløpig gått relativt stille for seg. Listhaug har vært medlem av FrPs sentralstyre siden 2005.

Les mer
1977
Født
17 Camilla Stoltenberg Direktør i Folkehelseinstituttet Helse

Som øverste leder for landets største kunnskapsinstitusjon for folkehelse, befester Stoltenberg posisjonen som helse-Norges mektigste kvinne. Hun er kunnskapsrik, glødende engasjert og fremstår som like opptatt av forebygging som behandling, noe som antagelig vil bli stadig viktigere fremover. Stoltenberg er utdannet lege og forsker og har store ambisjoner for norsk folkehelse i fremtiden.

Les mer
1958
Født
18 Ingvild Næss Stub Statssekretær ved Statsministerens kontor (H) Politikk

Ingvild Næss Stub gjorde et klart opprykk i makthierarkiet da hun i november 2015 ble utnevnt til statssekretær ved SMK. Den tidligere informasjonslederen i Europa-bevegelsen var fra Solbergs regjeringsdannelse i 2013 så vidt statssekretær for utenriksministeren, før hun raskt ble statssekretær for tidligere EØS- og EU-statsråd Vidar Helgesen.

Les mer
1978
Født
19 Sunniva Ihle Steinstad Statssekretær ved Statsministerens kontor (H) Politikk

Ihle Steinstad ble utnevnt til statssekretær ved Statsministerens kontor i 2017 og ble med det en av Erna Solbergs mest betrodde rådgivere. Hun kom da fra stillingen som kommunikasjonssjef i Høyre. Statssekretæren har en bachelorgrad i europeiske studier fra Universitetet i Oslo og en mastergrad i samfunn, vitenskap og teknologi fra samme sted.

Les mer
1983
Født
20 Toril Marie Øie Høyesterettsjustitiarius Jus

I 2016 ble Øie historisk som Norges første kvinnelige høyesterettsjustitiarius. Hun danket da ut en rekke andre skarpskodde jurister i konkurransen. Før hun ble høyesterettsdommer i 2004 var hun 18 år i Justisdepartementets lovavdeling, som henholdsvis avdelingsdirektør og lovrådgiver.

Les mer
1960
Født
21 Cathrine M. Lofthus Adm. dir. i Helse Sør-Øst Helse

Med sine 78.200 ansatte er Helse Sør-Øst Norges største arbeidsgiver, og oppgaven til Lofthus er bl.a. å sørge for best mulig spesialisthelsetjenester til 2,9 millioner mennesker i regionen. Selv om store deler av budsjettene hun disponerer er øremerkede midler, har hun fortsatt rom for mye skjønns- og maktutøvelse i jobben. Helse Sør-Øst har vært i hardt vær for dårlig IT-sikkerhet og manglende personvern under Lofthus’ ledelse, men hun har jobbet systematisk og hardt for å få bukt med utfordringene og fremstår som en løsningsorientert leder.

Les mer
1970
Født
22 Anita Krohn Traaseth Adm. dir. Innovasjon Norge Offentlig sektor

Det blåste kraftig rundt Traaseth under striden med tidligere styreleder, Per Otto Dyb, som hverken fikk styret eller næringsministeren med seg på å sparke henne. Traaseth er godt likt internt, de ansatte har høy motivasjon og jobbtilfredshet, noe som har gjort at Traaseth har evnet å omorganisere og digitalisere organisasjonen på en måte som har kuttet kostnadene og forbedret resultatetene. Antagelig er hun nå mektigere enn noen gang.

Les mer
1971
Født
23 Marianne Eikvåg Groth Statssekretær i Finansdepartementet (H) Politikk

Eikvåg Groth gikk i januar 2018 fra å være statssekretær ved Statsministerens kontor til å bli statssekretær for Siv Jensen i Finansdepartementet. Hun regnes som svært dyktig, og har blant annet bakgrunn som næringspolitisk direktør i forsikringskonsernet Eika Gruppen.

Les mer
1981
Født
24 Cecilie Brein-Karlsen Statssekretær i Finansdepartementet (FrP)

Brein-Karlsen har siden januar 2017 vært statssekretær for Fremskrittspartiet i Finansdepartementet. Hun har en Master of Science i politisk økonomi og en bachelorgrad i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Oslo. Har tidligere vært statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet.

Les mer
1982
Født
25 Kjerstin Braathen Finansdirektør i DNB Bank og finans

Overtok jobben som konserndirektør konsernfinans etter Bjørn Erik Næss i fjor. Før det var hun konserndirektør og ansvarlig for de minste bedriftskundene i DNB. Braathen har jobbet i banken i snart 20 år. Hun har en mektig posisjon med stor innflytelse på mye i Norges største bank, og kåres derfor til bank- og finansbransjens mektigste i år. Mange mener dessuten at hun blir Rune Bjerkes arvtager når han går av som konsernsjef i 2020.

Les mer
1970
Født
26 Gunn Wærsted Styreleder i Telenor og Petoro Næringsliv

Hun tapte dessverre maktkampen mot Telenors konsernsjef Sigve Brekke i 2016, og fremstod som svekket etter det. Foreløpig har det heller ikke blitt flere styreverv enn de to i Telenor og Petoro. Men etter mange utskiftningene i Telenor-styret har konfliktnivået i Telenor roet seg og fokuset til Wærsted har kunnet vende seg mot å utforme og levere på telegigantens strategi. Det siste året har mye dreiet seg om salg av virksomheter for å konsentrere konsernets aktivitet i Skandinavia, samt i Asia.

Les mer
1955
Født
27 Elin Floberghagen Generalsekretær Norsk Presseforbund Medier

Hun overtok jobben etter Kjersti Løken Stavrum som hadde ledet Presseforbundet med stø hånd i flere år. Floberghagen har bred pressefaglig bakgrunn, bl.a. fra Østlandets Blad, og da hun overtok jobben i Presseforbundet, kom hun fra stillingen som administrerende direktør i Fagpressen. Før dette var hun leder i Norsk Journalistlag.

Les mer
1969
Født
28 Eli Telhaug Departementsråd i Arbeids- og sosialdepartementet Offentlig sektor

Eli Telhaug har vært departementsråd i Arbeids- og sosialdepartementet siden 2016, da hun kom fra stillingen som departementsråd i Barne- og likestillingsdepartementet. Hun har også bakgrunn fra Kunnskapsdepartementet, Statsministerens kontor og fra Finansdepartementet.

Les mer
1962
Født
29 Elisabeth Berge Departementrsråd i Olje- og energidepartementet Offentlig sektor

Berge har vært departementsråd i Olje- og energidepartementet siden 2004. Hun kom da fra stillingen som konserndirektør og medlem av konsernledelsen i Statoil. Berge er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen i Bergen og har en Master of Arts i Economics fra University of California. Hun har også hatt tunge styreverv, blant annet i Statnett.

Les mer
1954
Født
30 Villa Kulild Departementsråd i Samferdelsdepartementet Offentlig sektor

Kulild ble i 2015 departementsråd i Samferdselsdepartementet. Hun kom fra stillingen som direktør for Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad). Før det jobbet hun 20 år i Olje- og energidepartementet, blant annet som ekspedisjonssjef og konstituert departementsråd. Hun har også vært energiråd ved den norske ambassaden i USA.

Les mer
1964
Født
31 Anne Kristin Herse Assisterende departementsråd i Justis- og beredskapdepartementet Offentlig sektor

Herse ble i 2012 ansatt som assisterende departementsråd, og jobber i dag under departementsråd Tor Saglie. Herse var en av tidligere statsråd Sylvi Listhaugs mest betrodde medarbeidere. Hun kom fra stillingen som ekspedisjonssjef i sivilavdelingen i det samme departementet. Hun har også erfaring som dommer og som advokat i det private.

Les mer
1959
Født
32 Heidi Heggenes Ekspedisjonssjef ved Statsministerens kontor Offentlig sektor

Heggenes ble ekspedisjonssjef ved Statsministerens kontor i 2011, og kom da fra stillingen som sjef for administrasjonsavdelingen i Finansdepartementet. Heggenes leder i dag avdelingen som har ansvaret for blant annet lønns- og personalsaker, regnskap og budsjett, IKT, drift, arkiv og regjeringens biltjeneste. Avdelingen hennes har også ansvaret for konstitusjonelle saker, sikkerhet og beredskap samt personalansvar for alle politikere i departementene.

Les mer
1965
Født
33 Marianne Hagen Statssekretær i Utenriksdepartementet (H)

Den tidligere kommunikasjonssjefen ved Det kongelige hoff gjorde et klart opprykk i makthierarkiet da hun i slutten av 2017 ble utnevnt til statssekretær i Utenriksdepartementet. Hun har fra tidligere erfaring blant annet fra Norges Rederiforbund, som rådgiver for administrerende direktør og næringspolitisk rådgiver.

Les mer
1966
Født
34 Olaug Svarva Styreleder i DNB Bank og finans

Etter å ha ledet Folketrygdfondet siden 2006 takket Svarva for seg tidligere i år. Det var ikke dårlige resultater for Statens pensjonsfond Norge som var årsaken. Under hennes ledelse har avkastningen de ti siste årene ligget 0,9 prosent over referanseindeksen. Svarva var klar for nye oppgaver. De lot ikke vente på seg. I april ble hun formelt valgt som styreleder i DNB.

Les mer
1957
Født
35 Hadia Tajik Stortingsrepresentant og nestleder i Ap Politikk

Nestleder i Arbeiderpartiet, stortingsrepresentant, første nestleder i Arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget og Arbeiderpartiets arbeidspolitiske talsperson. Ap ligger for tiden nede med brukket rygg og får stadig lav oppslutning på meningsmålingene. Tajik sliter med å få saker på agendaen og har fått halve partiet mot seg etter Giske-saken, men hun er fortsatt mektig, både i landet og i Ap. Hun er inne i sin tredje stortingsperiode, og har vært både kulturminister, leder av Justiskomiteen på Stortinget og politisk rådgiver i to ulike departementer og på Statsministerens kontor.

Les mer
1983
Født
36 Nina Bjerkedal Ekspedisjonssjef Finansdepartementet Offentlig sektor

Som ekspedisjonssjef i Finansdepartementets skatteøkonomisk avdeling leder hun bl.a. arbeidet med å vurdere de samfunnsøkonomiske sidene ved skatte- og avgiftssystemet. Avdelingen analyserer hvordan skatte- og avgiftsreglene påvirker blant annet investeringer, arbeidstilbud, inntektsfordeling og skatteinntekter, og har ansvaret for de årlige skatte- og avgiftsoppleggene i budsjettet.

Les mer
1953
Født
37 Mette I. Wikborg Ekspedisjonssjef i Nærings- og fiskeridepartementet Offentlig sektor

Wikborg leder eierskapsavdelingen i Nærings- og fiskeridepartementet som har 34 ansatte. Avdelingens hovedoppgave er å forvalte det statlige eierskapet. Den forvalter eierinteressene i 21 av de 26 selskapene hvor staten har forretningsmessige mål med eierskapet. Wikborg har stor innflytelse på utformingen av regjeringens generelle eierskapspolitikk og en avgjørende finger med i spillet ved utvelgelse av styremedlemmer til de statlig eide selskapene.

Les mer
1963
Født
38 Karen Helene Ulltveit-Moe Økonomiprofessor ved Universitetet i Oslo

Ulltveit-Moe er professor ved Økonomisk institutt ved Universitetet i Oslo. Hun er også medlem av hovedstyret i Norges Bank, leder revisjonsutvalget og er medlem av eierskapsutvalget. Tidligere var hun professor ved Institutt for Samfunnsøkonomi ved NHH i Bergen og forskningssjef ved Senter for internasjonal økonomi og shipping ved NHH/SNF. Ulltveit-Moe er utdannet siviløkonom fra Universitetet i Mannheim i Tyskland og har høyere avdeling studium og doktorgrad ved NHH.

Les mer
1967
Født
39 Peggy A. Hessen Følsvik 1. nestleder i LO , varamedlem til styret i Sparebank 1 Gruppen Organisasjoner

Følsvik markerer seg mer og mer som LOs mektigste kvinne. Nestlederen har i år ansvaret for tariffarbeidet i hele LO, en posisjon som har gitt henne mye ansvar og makt i vårens samordnede oppgjør. Spiren til en karriere i LO ble spådd allerede da hun jobbet som flyvertinne i Widerøe og tok opp kampen mot dårlige lønninger.

Les mer
1960
Født
40 Anne Merethe Bellamy Avdelingsdirektør i Finanstilsynet Bank og finans

Direktøren for markedstilsyn i Finanstilsynet er med på å kontrollere at blant annet finansforetak og banker følger loven. Det siste halve året hun vært opptatt av foretak uten konsesjon som henvender seg til eldre mennesker, noe Kapital har belyst i flere artikler.

Les mer
1962
Født
41 Linda Bernander Silseth Styreleder i Norsk Tipping og styremedlem i Avinor, styreleder i Stiftelsen Nasjonalmuseet for kunst Organisasjoner

I fjor ble det rekordoverskudd i Norsk Tipping, og antall aktive spillere økte til 1,96 millioner. Bernander Silseth har en sterk stemme i kampen for bedre kjønnsbalanse i ledelsen i store selskaper, men forslaget om å kvotere kvinner inn i ledelser fikk ikke særlig gehør. Som styreleder i Nasjonalmuseet vokter hun også ferdigstillelsen av den nye storstuen som blir det største kulturbygget i Norden.

Les mer
1962
Født
42 Gunn Elin Aa. Bjørneboe Styreleder i Kreftforeningen, nestleder i styret til Ahus og universitetsdirektør UiO

Bjørneboe er universitetsdirektør ved Universitetet i Oslo. Hun har også en rekke styreverv, blant annet som styreleder i Kreftforeningen. Tidligere har hun vært ansatt som administrativ leder og direktør i Statens ernæringsråd. Hun kom fra stillingen som assisterende direktør i Sosial- og helsedirektoratet til stillingen som universitetsdirektør.

Les mer
1956
Født
43 Kristin Berge Departementsråd Kulturdepartementet Offentlig sektor

Som departementsråd er Berge den øverste administrative lederen i Kulturdepartementet. Da hun ble ansatt i Kulturdepartementet i 2007 kom hun fra stillingen som OL-general for Oslos OL-søknad i 2018. Hun har lang erfaring fra arbeid i ulike departementer.

Les mer
1963
Født
44 Wenche Marie Agerup Konserndirektør i Telenor Næringsliv

Agerup gikk fra konsernledelsen i Norsk Hydro til å bli Telenors mektigste stabskvinne med ansvar for jus, stab og samfunnskontakt i 2015. Agerup er tidligere nevnt av hodejegere som en mulig arvtager til Sigve Brekke. Hun sitter også i styret til oljegiganten Equinor og seismikkselskapet TGS.

Les mer
1964
Født
45 Margareth Øvrum Konserndirektør i Equinor Næringsliv

Øvrum har i perioden som konserndirektør for Teknologi, prosjekter og boring i Equinor sittet med mye av ansvaret for å få utviklet billigere måter å få opp det svarte gullet på. Nylig ble hun utpekt til å lede det nye forretningsområdet til Equinor for Brasil. Hun er også styremedlem i et stort svensk industriselskap, det børsnoterte pumpeselskapet Alfa Laval, samt i det amerikanske kjemikaliekonsernet FMC Corporation. Øvrum har jobbet i Equinor siden 1982 og var i sin tid den første kvinnelige plattformsjefen på Gullfaks.

Les mer
1958
Født
46 Thorhild Widvey Styreleder i Statkraft Næringsliv

Widvey ble styreleder i Statkraft i 2016. Det siste året har vært preget av salg av havvindparker i Storbritannia, børsnotering av Fjordkraft og videre arbeid på vindprosjektene i Trøndelag, som blir Europas største vindpark. Den tidligere kulturministeren er også styremedlem i industriselskapet Kværner og Avaldsnes Elite.

Les mer
1956
Født
47 Lisbeth Fransplass Ekspedisjonssjef for Integreringsavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet Offentlig sektor

Fransplass ble i fjor utnevnt til Ekspedisjonssjef i Integreringsavdelingen til Justis- og beredskapsdepartementet. Hun kom da fra stillingen som assisterende arbeids- og tjenestedirektør i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Hun har tidligere erfaring fra blant annet Nav, Telenor og rekrutteringsbransjen.

Les mer
1966
Født
48 Hilde Tonne Konserndirektør i Rambøll Group Næringsliv

Hilde Tonne er konserndirektør i Rambøll Group, et globalt danskeid konsern innen rådgivning og prosjektering. I tillegg er hun styreleder i Hafslund og styremedlem i Danske Bank-konsernet. I perioden 2007-15 var hun konserndirektør for ulike avdelinger i Telenor, og i 2015 ble hun utnevnt til administrerende direktør i Telenor og TeliaSoneras felleseide selskap i Danmark, før hun valgte å forlate Telenor i 2016.

Les mer
1965
Født
49 Mette Nord Forbundsleder i Fagforbundet. styreverv i blant annet FAFO, LO, Norsk helsefagarbeiderforbund, AP, Kommuneconsult. Styreleder i LO kommune Organisasjoner

Nord leder LOs største forbund med over 350.000 medlemmer og har stor innflytelse i LO-systemet. Men fagforeningene står i motvind. I mars i fjor falt organisasjonsgraden i befolkningen til under 50 prosent. Fortsetter trenden svekkes fagforbundenes maktposisjoner ytterligere.

Les mer
1959
Født
50 Anne-Kari Bratten Sjef for arbeidsgiverforeningen Spekter Organisasjoner

Bratten er en tøff forhandler som står oppreist i kampene. Det har hun vist flere ganger, og ikke minst i årets lønnsoppgjør da journalistene i NRK gikk til streik. Spekter-sjefen har en god penn som hun bruker til å fremme viktige saker og mer kuriøse betraktninger.

Les mer
1964
Født
51 Cecilie Daae Direktør for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Offentlig sektor

Daae er halvveis igjennom sin periode på seks år som direktør for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Før Daae begynte i DSB var hun assisterende direktør i Helsedirektoratet. Hun har medisinsk embedseksamen fra Universitetet i Oslo, og har i tillegg mastergrad i helseadministrasjon fra samme sted. Hun har også gjennomført sjefskurset ved Forsvarets høgskole.

Les mer
1962
Født
52 Cathrine Meland Ekspedisjonssjef i Forsknings- og innovasjonsavdelingen i Nærings- og fiskeridepartementet Offentlig sektor

Meland byttet departement i februar i år. Hun kom fra stillingen som ekspedisjonssjef i Spesialisthelsetjenesteavdelingen i Helse- og omsorgsdepartementet, da hun byttet til Nærings- og fiskeridepartementet hvor hun leder forsknings- og innovasjonsavdelingen.

Les mer
1969
Født
53 Målfrid Bjærum Ekspedisjonssjef i Eieravdelingen i Helse- og omsorgsdepartementet Offentlig sektor

Bjærum ble ekspedisjonssjef i Eieravdelingen i Helse- og omsorgsdepartementet 1. januar 2017. Her leder hun arbeidet med å sikre strategisk og operativ styring av de fire regionale helseforetakene og Norsk Helsenett. Bjærum har vært sekretariatsleder for Kvinnsland-utvalget, som utredet et NOU om hvordan det statlige eierskapet til spesialisthelsetjenesten kan organiseres. Hun hadde da permisjon fra sin stilling som assisterende departementsråd i Arbeids- og sosialdepartementet som hun har hatt siden 2011. Tidligere har hun jobbet i ulike avdelinger i Finansdepartementet og ved Statsministerens kontor.

Les mer
1965
Født
54 Irene Rummelhoff Konserndirektør i Equinor Næringsliv

Rummelhoff kom inn i konsernledelsen i Equinor i 2015, som sjef for oljeselskapets nye forretningsområde New Energy Solutions. Det er Statoils satsing på fornybar energi og nye energiløsninger. Rummelhoff har gjennomført flere milliardinvesteringer, og virker å ha god støtte fra konsernsjef Eldar Sætre, som nylig plukket henne ut til å overta som konserndirektør for markedsføring, midtstrøm og prosessering (MMP). Rummelhoff er også styremedlem i Norsk Hydro.

Les mer
1967
Født
55 Kristin Halvorsen Leder Bioteknologirådet og adm. dir. i Cicero Senter for klimaforskning fra mai 2014 Helse

Halvorsen er direktør ved Cicero Senter for klimaforskning. Hun er også leder av Bioteknologirådet og styreleder i Naturhistorisk museum. Som tidligere politiker var hun medlem av Stoltenberg II-regjeringen fra 2005 til 2013, og ble Norges første kvinnelige finansminister fra 2005 til 2009, samt kunnskapsminister fra 2009 til 2013. Fra 2005 til 2012 var hun nummer to i regjeringen og stedfortreder for statsministeren.

Les mer
1960
Født
56 Jannicke Nilsson Konserndirektør i Equinor Næringsliv

Nilsson kom inn som ny konserndirektør for sikker og effektiv drift (COO) i Equinor i 2016. Før det hadde hun ledet et prosjekt kalt Step, et svært omfattende innsparingsprogram for selskapet. Nilsson har jobbet i Equinor siden 1999, og har blant annet vært plattformsjef på Oseberg Sør. Hun sitter også i styret til kjemikalietankrederiet Odfjell.

Les mer
1965
Født
57 Cecilie Astrup Fredriksen Aktiv arving til Fredriksen-imperiet, styremedlem i Marine Harvest og Norwegian Property

Cecilie Astrup Fredriksen er styremedlem i Marine Harvest, Norwegian Property, og aktiv arving til Fredriksen-imperiet, hvor hun bl.a. jobber med private equity-investeringer. Pappa John Fredriksen får gjennom familiekontoret Seatankers Management hjelp av døtrene i arbeidet med å forvalte verdiene i systemet som blant annet omfatter 13 selskaper der familien er dominerende eier. Til sammen omsetter de for rundt 100 milliarder kroner årlig og sysselsetter mer enn 30.000 ansatte verden rundt.

Les mer
1983
Født
58 Kathrine Astrup Fredriksen Aktiv arving til Fredriksen-imperiet og diverse styreverv

Kathrine Astrup Fredriksen er styremedlem i Norwegian Property og aktiv arving til Fredriksen-imperiet, hvor hun bl.a. har hatt en heldig hånd på familiens kunstinvesteringer. Astrup Fredriksen er daglig engasjert i familiekontoret Seatankers Management hvor hun bidrar til å forvalte verdiene i systemet som blant annet omfatter 13 selskaper der familien er dominerende eier. Til sammen omsetter de for rundt 100 milliarder kroner årlig og sysselsetter mer enn 30.000 ansatte verden rundt.

Les mer
1983
Født
59 Annika Biørnstad Strategidirektør NRK Medier

Annika Biørnstad er den kvinnen i NRK som har kommet høyest på rangstigen. Som strategidirektør for den mektige allmennkringkasteren har hun også ansvaret for hele Marienlyst-divisjonen. Hun har studert jus og gått på medielinjen i Volda. I 2011 ble hun kåret til årets kvinnelige medieleder av Medienettverket – forum for kvinner i ledelse.

Les mer
 
Født
60 Ragnhild Lied Leder Unio som inkluderer blant annet Norsk Sykepleierforbund og Utdanningsforbundet Organisasjoner

Lied leder arbeidstagerorganisasjonen Unio med 360.000 medlemmer. Unio er Norges nest største hovedorganisasjon for arbeidstagere og inkluderer blant annet Norsk Sykepleierforbund og Utdanningsforbundet.

Les mer
1959
Født
61 Karianne Solbrække Nyhetsredaktør TV2 Medier

TV2-ledelsen har ikke vært like dyktige som NRK til å løfte frem dyktige kvinner i topp-posisjoner. Valget av Solbrække som nyhetsredaktør var modig, kontroversielt og uventet, i hvert fall sett utenfra. Som nyhetsredaktør i TV2 har Solbrække stor påvirkning på hva som til slutt ender opp som nyhetssaker på den viktige TV-kanalen.

Les mer
1972
Født
62 Hilde Indreberg Høyesterettsdommer Jus

I 2007 tiltrådte Indreberg stillingen som høyesterettsdommer. Hun kom fra stillingen som avdelingsdirektør i Justisdepartementets lovavdeling, hvor hun var i syv år. Indreberg har også lang erfaring fra Norad og som vitenskapelig assistent ved Universitetet i Oslo.

Les mer
1957
Født
63 Bergljot Webster Høyesterettsdommer Jus

Den tidligere forretningsadvokaten Webster la i 2009 advokatkarrieren på hylla og ble høyesterettsdommer. Hun kom fra stillingen som partner i advokatfirmaet Hjort, og har også erfaring fra Regjeringsadvokaten. Webster ledet også i sin tid det prestisjetunge Advokatlovutvalget.

Les mer
1966
Født
64 Kristin Normann Høyesterettsdommer Jus

Den tidligere lagdommeren ved Borgarting lagmannsrett, Normann, tok i 2010 steget opp til å bli høyesterettsdommer. Hun kunne fra før vise til en sterk CV med omfattende erfaring fra næringslivet som partner i Selmer. Normann innehar også tittelen jusprofessor.

Les mer
1954
Født
65 Ragnhild Noer Høyesterettsdommer Jus

Noer tiltrådte som høyesterettsdommer i 2010. Før den tid hadde hun fem år bak seg som lagdommer i Borgarting lagmannsrett. Hun var også advokat hos Regjeringsadvokaten i hele 14 år, kun avbrutt av et år i Miljøverndepartementet.

Les mer
1959
Født
66 Wenche Elizabeth Arntzen Høyesterettsdommer Jus

Arntzen, som kanskje er mest kjent som dommer under 22. juli-rettssaken, ble høyesterettsdommer i 2014. Hun hadde da vært syv år i Oslo tingrett. Arntzen har også vært partner i advokatfirmaet Kluge, og advokat ved Regjerningsadvokatembetet.

Les mer
1959
Født
67 Cecilie Østensen Berglund Høyesterettsdommer Jus

Berglund tiltrådte som høyesterettsdommer i fjor, og kom da fra stillingen som lagmann i Borgarting lagmannsrett. Hun har også jobbet som utreder og nestleder for Høyesteretts juridiske sekretariat.

Les mer
1971
Født
68 Tone Sverdrup Konstituert høyesterettsdommer

Sverdrup er ny på listen over høyesterettsdommere. Jusprofessoren ved Universitetet i Oslo, er konstituert dommer ut juni, og vikarierer for to mannlige dommerkolleger. Sverdrup har også bakgrunn som konsulent i Justisdepartementets lovavdeling.

Les mer
1951
Født
69 Rigmor Aasrud Stortingsrepr. (Ap), første nestleder i Finanskomiteen og finanspolitisk talsperson i Ap

Som første nestleder i Finanskomiteen og finanspolitisk talsperson i Ap, når Aasrud i år opp på hovedlisten over Norges 100 mektigste kvinner. Hun har lang fartstid, og har hatt en rekke tunge politiske verv. Hun var statsråd under Jens Stoltenbergs andre regjering, som leder av Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet fra 2010 til 2013. Hun har også vært statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet.

Les mer
1960
Født
70 Marianne Vollan

I august tiltrer Vollan som førstelagmann i Borgarting lagmannsrett. Hun kommer fra stillingen som direktør for Kriminalomsorgsdirektoratet, som hun har ledet siden 2013. Vollan har også lang fartstid som ekspedisjonssjef i Kriminalomsorgsavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet.

Les mer
1964
Født
71 Gunn Marit Helgesen Styreleder i KS. Styreverv i bl.a Høyre og styreleder i Vegfinans Organisasjoner

Helgesen er styreleder i kommunesektorens organisasjon KS. Hun sitter i styret til Høyre og er styreleder i Vegfinans. Helgesen er også leder av Norges delegasjon til Europarådets Kommunalkongress.

Les mer
1958
Født
72 Jorunn Berland YS-leder. Styreverv i Senter for seniorpolitikk og Gjensidigestiftelsen Organisasjoner

Berland er inne i sitt femte år som YS-leder. YS forhandler om lønns- og arbeidsvilkår på vegne av 218.000 medlemmer i 13 YS-forbund. Berland har også styreverv i Senter for seniorpolitikk og i Gjensidigestiftelsen.

Les mer
1956
Født
73 Julie M. Brodtkorb Adm. dir. i Maskinentreprenørenes forbund. Leder av Kringastingsrådet og leder av representantskapet i Norges Bank. Brodtkorb har ansvaret for 2050 medlemsbedrifter med til sammen 30.000 ansatte. Organisasjoner

Etter en liten pust i bakken klatrer Brodtkorb i år oppover på maktstigen. Hoppet skyldes at hun mot slutten av fjoråret ble ny leder av representantskapet i Norges Bank og tidligere i år overtok som leder for Kringkastingsrådet.

Les mer
1974
Født
74 Inger Lise Strøm Fungerende styreleder i Helse Nord. Økonomidirektør i Helgeland Kraft og flere sentrale styreverv i konsernet.

Strøm er fungerende styreleder i Helse Nord etter at styreleder Marianne Telle trakk seg tidligere denne måneden på grunn av Lufttransport-krisen og inhabilitetsproblemer rundt ny leverandør. Hun er også økonomidirektør i Helgeland Kraft. Hun har flere sentralstyreverv i konsernet. Siviløkonomen har tung økonomiutdannelse og lang ledererfaring, og hun har ledet flere omstillings- og effektiviseringsprosesser i Helgeland Sparebank og i Elkem-konsernet.

Les mer
1971
Født
75 Elisabeth Stenwig Advokat i ledergruppen til Regjeringsadvokaten. Særskilt oppnevnt mekler Jus

Da WWF, Verdens naturfond, saksøkte regjeringen i den betente ulvejaktstriden, var Stenwig advokaten som ble sendt ut for å forsvare regjerningen. Hun sitter til daglig i ledergruppen hos Regjeringsadvokaten, som har som hovedoppgave å føre rettssaker på vegne av staten. Hun er i tillegg oppnevnt som særskilt megler hvor hun bistår Riksmekleren.

Les mer
1953
Født
76 Ida Hjort Kraby Advokat i ledergruppen til Regjeringsadvokaten Jus

I 1993 begynte advokat Hjort Kraby å jobbe for Regjeringsadvokaten, hvor hun i dag også sitter i ledergruppen. Hun har tidligere vært konsulent og lovrådgiver i Justisdepartementets lovavdeling og dommerfullmektig ved Lofoten sorenskriverembete.

Les mer
1960
Født
77 Turid Grotmoll Adm. dir. i SpareBank 1 Gruppen Høyest omsetning

Grotmoll begynte i SpareBank 1 i 2004, ble administrerende direktør for SpareBank 1 Forsikring i 2012 og overtok som konsernsjef i SpareBank 1 Gruppen i 2015. I 2017 fikk SpareBank 1 Gruppen et resultat på 2,2 milliarder kroner som er det nest beste noensinne. Tidligere i år ble Grotmoll valgt som ny styreleder for Finans Norge, hovedorganisasjonen for finansnæringen i Norge. Grotmoll er utdannet ingeniør, lærer og har en master fra BI, og jobbet lenge i NRK og Telenor før hun begynte i finansbransjen.

Les mer
1959
Født
78 Kimberly Lein-Mathisen Adm. dir. i Microsoft Norge Næringsliv

Lein-Mathiesen ble hentet fra Orkla da hun i 2016 ble administrerende direktør for Microsoft Norge. Hun er utdannet ingeniør, men har bred arbeidserfaring fra ulike sektorer og innehar en rekke tunge styreverv. Hun er også en populær foredragsholder om digitalisering av bedrifter, og er opptatt av å lære barn og unge programmering gjennom initiativet ”Lær Kidsa Koding”.

Les mer
1972
Født
79 Karita Bekkemellem Adm. dir. Legemiddelindustriforeningen og styremedlem Oslo Tech Helse

Tidligere Arbeiderparti-politiker Bekkemellem er ikke like profilert som da hun var statsråd og stortingsrepresentant. Hun har imidlertid fremdeles sterke meninger, og bruker i dag sitt engasjement i jobben som leder av bransjeforeningen Legemiddelindustrien, som bidrar betydelig til forskning innen medisin og helse, og som er en aktiv, politisk lobbyist med 60 mektige medlemsbedrifter. Hun er også styremedlem i Oslo Tech og Drammen Helsepark.

Les mer
1965
Født
80 Silvija Seres Styreproff Næringsliv

På sin egen blogg beskriver Seres seg selv som en matematiker og teknologiinvestor. Hun er en populær foredragsholder og samfunnsdebattant rundt teknologi. Seres har bakgrunn fra algoritmeforskning i Oxford, utvikling av søkemotoren Alta Vista i Silicon Valley, strategisk ledelse i Fast Search and Transfer og tjenesteutvikling i Microsoft. Nå er hun styremedlem i DNV GL, NRK, Oslo Børs og Simula. Hun er også styreleder for Polyteknisk forening.

Les mer
1970
Født
81 Hanne Refsholt Konsernsjef i Tine Næringsliv

Refsholt har vært konsernsjef i Tine siden 2005. Før det var hun visekonsernsjef i samme selskap. Hun er utdannet cand. agric. ved Universitetet for miljø- og biovitenskap. Hun har en MBA fra Handelshøyskolen BI og masterstudier ved HEC, Paris og SAID, Oxford. 2018 blir et utfordrende år for Refsholt, da Tine har vedtatt at det innen året skal spare 450 millioner kroner i det som blir det andre effektiviseringsprogrammet på tre år.

Les mer
1960
Født
82 Grethe Gynnild-Johnsen Distriktsdirektør i NRK Medier

Hun har vært i NRK siden 1993 som blant annet vaktsjef i Dagsnytt, redaksjonssjef og redaktør for NRK Sporten, og nyhetsredaktør i NRK. De ti siste årene har hun vært direktør for distriktsdivisjonen i NRK, som omfatter all programproduksjon utenfor Marienlyst, og hun er dermed sjef for alle distriktskontorene. I 2016 ble hun også kåret til årets kvinnelige medieleder.

Les mer
1959
Født
83 Hilde Merete Aasheim Konserndirektør i Hydro Næringsliv

Aasheim er konserndirektør for primærtall i Hydro, men har en bred industrierfaring fra både Hydro, Elkem og Statoil. Aasheim har også arbeidserfaring fra Arthur Andersen & co, i tillegg til at hun har hatt en rekke styreverv. Siden 2015 har hun vært styreleder i Norsk Industri.

Les mer
1958
Født
84 Alexandra Beverfjord Påtroppende ansvarlig redaktør og adm. dir. i Dagbladet Medier

Etter mange år i Dagbladet, ble Beverfjord hentet inn som reportasjeredaktør i NRK Nyheter hvor hun raskt ble forfremmet til nyhetsdirektør, men som også har medført turbulens. Nå som hun går tilbake til Dagbladet i ny rolle som ansvarlig redaktør og adm. dir., er hennes innflytelse over det norske nyhetsbildet fremdeles stor.

Les mer
1977
Født
85 Tove Andersen Konserndirektør i Yara

Andersen leder “Supply Chain”-segmentet i Yara, som jobber med å styrke selskapets langsiktige konkurransefortrinn innen kjøp og logistikk. Andersen har jobbet i Yara siden hun var ferdig med sin MBA i 1997, og har hatt flere ulike lederstillinger i selskapet. Hun sitter i dag i styret i blant annet Posten Norge og Cambi.

Les mer
1970
Født
86 Tone Wille Konsernsjef i Posten Norge Næringsliv

Wille ble høsten 2016 ansatt som konsernsjef i Posten etter å ha vært konserndirektør med ansvar for økonomi, finans, strategi og IT i samme selskap siden 2012. Før hun kom til Posten Norge, var hun blant annet investeringsdirektør i Norfund og Senior VP og CFO i GE Energy i Norge og tidligere i Kværner Energy. Som toppsjef i Posten har hun ansvar for 18.000 medarbeidere og en omsetning på rundt 25 milliarder kroner.

Les mer
1963
Født
87 Tora Bakke Håndlykken Nyhetsredaktør VG

Som nyhetsredaktør i Norges største avis har Tora stor innflytelse over det norske nyhetsbildet. Håndlykken startet karrieren i lokalavisen Varden som sommervikar da hun studerte journalistikk i Volda. Som leder for nyhetsavdelingen i VG ble hun kåret til årets medieledertalent i 2016. Hun har også blitt tildelt Skup-diplom, som er en av de høyeste utmerkelsene journalister i Norge kan få.

Les mer
1982
Født
88 Bente Nyland Oljedirektør i Oljedirektoratet Offentlig sektor

Nyland ble første gang valg til oljedirektør i 2007, og det seks år lange åremålet ble forlenget i 2014. Til tross for over ti år på toppen av oljebransjen har hun god kjennskap til selve næringen. Nyland er utdannet geolog og jobbet som letegeolog i Statoil før hun begynte i Oljedirektoratet. Her har hun hatt flere lederstillinger. Oljebransjen slet i 2017 med lite nye funn på norsk sokkel, men Nyland har tro på at det fortsatt kan finnes sort gull i Barentshavet, om enn i litt mindre skala enn tidligere.

Les mer
1958
Født
89 Anniken Huitfeldt Stortingsrepresentant (Ap) og leder av Stortingets Utenriks- og forsvarskomite Politikk

Huitfeldt leder Stortingets Utenriks- og forsvarskomité på Stortinget og Stortingets delegasjon til konferansen for overvåkning av EUs utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk. Huitfeldt leder også Arbeiderpartiets kvinnenettverk og er sentralstyremedlem i partiet. Fra tidligere har hun mangeårig erfaring som statsråd i flere ulike departementer.

Les mer
1969
Født
90 Lan Marie Nguyen Berg Byråd (MDG) for miljø og samferdsel i Oslo Politikk

Som byråd for miljø og samferdsel i Oslo har Lan Marie Nguyen Berg stor makt, særlig fordi MDG havnet på vippen mellom røde og blå etter kommunevalget i 2015. Hun har grepet denne makten begjærlig, og har brukt den rått. Hun har vist at hun står oppreist når det stormer og har stått støtt gjennom brottsjøer av trusler, hets og sjikane.

Les mer
1987
Født
91 Hedvig Moe Assisterende sjef hos Økokrim og førstestatsadvokat

Økokrims nestsjef, Moe, var bare 31 år gammel da hun ble førstestatsadvokat. Da korrupsjonsjegeren fra Hardanger, ledet verdipapirteamet i årene 2003-2007 kunne Økokrim vise til null henleggelser og null tap i retten for innsidesaker. Hun har også vært dommerfullmektig samt aktor ved en internasjonal krigsforbryterdomstol.

Les mer
1974
Født
92 Gunhild A. Stordalen Styreleder Eat Foundation og medlem av en rekke internasjonale råd og utvalg om mat, helse og bærekraft innen FN, World Economic Forum, British Telecom, GAIN og SRC Helse

For femte året på rad samler den engasjerte legen maktmennesker fra hele verden under Eat-konferansen i Stockholm i juni. Få kvinner i Norge har et like mektig nettverk i både inn- og utland. Hun er grunnlegger og styreleder i Eat Foundation, og medlem av en rekke internasjonale råd og utvalg om mat, helse og bærekraft i regi av bl.a. FN og World Economic Forum.

Les mer
1979
Født
93 Tone Tveøy Strøm-Gundersen Nyhetsredaktør Aftenposten Medier

Hun har vært tilknyttet Aftenposten siden 2000, som reporter i innenriksredaksjonen, senere nyhetsleder og avdelingsleder, deretter redaksjonssjef og siden 2016 nyhetsredaktør. Hun er utdannet journalist fra Norsk Journalisthøyskole og har en mastergrad i media fra London School of Economics. Som nyhetsredaktør i en av Norges største aviser har hun stor innflytelse over nyhetsbildet.

Les mer
1971
Født
94 Marit Hermansen President i Legeforeningen Helse

Hermansen har vært president i Legeforeningen siden 2015. Som spesialist i allmennmedisin har hun jobbet som både legevaktsjef og kommuneoverlege. Hun har også vært leder i Norsk forening for allmennmedisin, samt sittet i Legeforeningens sentralstyre.

Les mer
1964
Født
95 Hanne Skartveit Politisk redaktør VG Medier

Skartveit er en prisbelønnet journalist som har vært politisk redaktør i Norges største avis siden 2009. Her evner hun stadig å sette politisk dagsorden. Hun startet karrieren som politisk journalist i Arbeiderbladet, og har jobbet i VG siden 1991. Skartveit er utdannet innen jus og statsvitenskap, og har en mastergrad i internasjonal politikk fra Johns Hopkins University.

Les mer
1966
Født
96 Siri Teigum Partner i Thommessen, styreleder i Folketrygdfondet og styremedlem i Gyldendal. Jus

Hun er partner i advokatfirmaet Thommessen, og landets beste, ifølge sine konkurrenter, på konkurranserett. Det er en rangering hun har hatt i hele 18 år. Teigum er også styreleder for Folketrygdfondet.

Les mer
1961
Født
97 Else Bugge Fougner Advokat i advokatfirmaet Hjort, styreleder i Kommunalbanken og diverse styreverv Jus

Det er ingen ting å si på arbeidsmoralen til den tidligere justisministeren Bugge Fougner. Hun hopper bukk over reglementet i advokatfirmaet Hjort og fortsetter som partner etter fylte 70 år. Hun er også styreleder i Kommunalbanken.

Les mer
1944
Født
98 Julie Lødrup 1. sekretær LO. Nykommer bare 33 år gammel. Komet. Organisasjoner

Rykket opp som 1. sekretær i LO bare 33 år gammel. Lødrup har tidligere vært forbundssekretær i Norsk Tjenestemannslag (NTL) samt daglig leder i Manifest Analyse.

Les mer
1983
Født
99 Anne Enger Styreleder for Sykehuset Innlandet, Norsk Institutt for Vannforskning og Nationaltheatrets Fond

I fjor ble den tidligere ”Nei til EU”-dronningen og Sp-lederen valgt inn i Nobelkomiteen. Hun er styreleder for Sykehuset Innlandet, Norsk Institutt for Vannforskning, Nationaltheatrets Fond og Oslo Kammermusikkfestival, samt styremedlem i Dialogforum Østfold. Hun har vært åtte år i Utenrikskomiteen og har 16 års erfaring som folkevalgt på Stortinget, både som statsråd og fungerende statsminister.

Les mer
1949
Født
100 Kathryn M. Baker Medlem av hovedstyret i Norges Bank, samt revisjonsutvalget og risiko- og investeringsutvalet. Styremedlem i Akastor, DOF og Sevan Marine

Den tidligere private equity-toppen er i dag medlem av hovedstyret i Norges Bank, hvor hun bl.a. er med på å bestemme renten i Norge. Hun er også medlem av sentralbankens revisjonsutvalg og risiko- og investeringsutvalget. Hun er dessuten styremedlem i Akastor, DOF og Sevan Marine.

Les mer
1964
Født

Hel eller delvis gjengivelse av listen krever godkjenning

Kapital leses av Norges mest innflytelsesrike ledere, gründere og talenter.

Les 2 artikler gratis i uken eller bli fullt medlem fra 169,- måneden.

Prøv gratis Bli medlem Logg inn