KapitalIndeks

Norges 400 rikeste

Dette er en kort beskrivelse som kan overstyre beskrivelsen i listene

Fordeling på alder

0-20 år
0%
21-30 år
1%
31-40 år
1%
41-50 år
10%
51-60 år
26%
61-70 år
32%
71-80 år
24%
81-90 år
6%
> 91 år
1%

Fordeling på sektor

Shipping
9%
Handel
17%
Eiendom
27%
Finans
20%
Industri
13%
Hotell/Reiseliv
3%
Olje og energi
4%
Sjømat
6%
Investering
0%
Reiseliv/hotell
0%

Nøkkeltall

Yngst

229
Bettina Burud
830 mill 23 år

Størst økning i formue

315
Geir Førre
475 mill +280%

Størst nedgang i formue

344
Knut Erik L. Karlsen
115 mill -77%

Nøkkeltall

823 mrd
Sammenlagt formue
2,38 mrd
Gjennomsnittlig
Oslo
Rikeste region

Hel eller delvis gjengivelse av listen krever godkjenning

Kapital leses av Norges mest innflytelsesrike ledere, gründere og talenter.

Bli abonnent fra kr. 169,- pr. måned.

Bli abonnent Logg inn