Mektigste kvinner

2017

#
Navn
Stilling
Sektor
Endring
1
Julie Andem
Skam-regissør/NRK
Medier

Det er ikke akkurat hverdagskost at en norsk regissør kommer med på listen når makten skal rangeres, men Andem er unntaket som bekrefter regelen. Hun har greid å skape en TV-serie på ungdommers premisser, og evnet å sette viktige dagsaktuelle temaer på agendaen – over hele verden. Det er lenge siden en norsk kvinne har hatt så stor gjennomslagskraft for sine hjertesaker hos den oppvoksende generasjon som Andem nå har.

Se hele profilen
30.06.1982
Født
 
Utdannelse
 
Kommune

2
Karianne Solbrække
Nyhetsredaktør TV2
Medier

TV2-ledelsen har ikke vært like dyktige som NRK til å løfte frem dyktige kvinner i topp-posisjoner. Valget av Solbrække som nyhetsredaktør var modig, kontroversielt og uventet, i hvert fall sett utenfra. Som nyhetsredaktør i TV2 har Solbrække stor påvirkning på hva som til slutt ender opp som nyhetssaker på den viktige TV-kanalen.

Se hele profilen
30.09.1972
Født
 
Utdannelse
 
Kommune

3
Kristin Berge
Departementsråd i Kulturdepartementet
Offentlig sektor
1

Berge er øverste administrative leder av Kulturdepartementet. Hennes ansvarsfelt er bredt, med en rekke underliggende etater. Berge er formet i embedsverket, med erfaring fra både Administrasjonsdepartementet, Sosialdepartementet samt Barne- og- familiedepartementet. Hun har også vært kommunaldirektør.

Se hele profilen
31.12.1962
Født
 
Utdannelse
 
Kommune

4
Tone Wille
Konsernsjef for Posten Norge
Næringsliv

Etter fire år som finansdirektør i Posten Norge tok Wille høsten 2016 steget opp og overtok som konsernsjef etter Dag Mejdell som trakk seg fra stillingen. I tillegg til konsernsjefjobben er Wille også styremedlem i Flytoget.

Se hele profilen
30.04.1963
Født
 
Utdannelse
 
Kommune

5
Wenche Nistad
Adm. dir i Garanti-Instituttet for Eksportkreditt
Bank og finans

Sjefen for det statlige forvaltningsorganet Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK). Ny på listen over de 100 mektigste. Grunnen er at hun har kjørt restruktureringene i offshoreservicerederiene den senere tiden. Det har plassert GIEK på kartet.

Se hele profilen
31.10.1952
Født
 
Utdannelse
 
Kommune

6
Giske Ursin
Direktør for Kreftregisteret
Helse

Som direktør for Kreftregisteret leder Giske Ursin 150 ansatte som til sammen drifter et av de mest komplette helseregistrene av sitt slag i verden. Instituttet har registrert krefttilfeller i Norge siden 1952, og mottar og registrerer i dag over 100.000 kreftinnmeldinger i året. I tillegg er Kreftregisteret et viktig forskningsinstitutt. Ursin er utdannet medisiner, hun har doktorgrad i epidemiologi, hun har en omfattende vitenskapelig produksjon og jobbet tidligere som professor ved UiO.

Se hele profilen
30.09.1961
Født
 
Utdannelse
 
Kommune

7
Ragnhild Lied
Leder Unio
Organisasjoner
2

Lied var årets komet på organisasjonslisten i 2016. Ledervervet i Unio førte henne rett inn blant landets mektigste kvinner. I 2017 kom hun så vidt med blant landets mektigste. Til tross for at Unio nådde 350.000 medlemmer, har ikke Lied markert seg nok til å hevde seg i den øvre delen av årets liste.

Se hele profilen
31.03.1959
Født
 
Utdannelse
 
Kommune

8
Aud Kolberg
Assisterende utenriksråd
Offentlig sektor
3

Assisterende utenriksråd Aud Kolberg har betydelig innflytelse over avgjørelsene som fattes om norsk utenrikspolitikk. I februar 2017 ble det imidlertid kjent at 59-åringen er utnevnt til ambassadør i København, med tiltredelse i løpet av året.

Se hele profilen
31.08.1957
Født
 
Utdannelse
 
Kommune

9
Tina Engelsrud
Konst. ekspedisjonssjef i Finansdepartementet
Offentlig sektor

Engelsrud ble i 2017 utnevnt til konstituert ekspedisjonssjef i administrasjonsavdelingen i Finansdepartementet, og har med det ansvaret for samordning av departementets fagbudsjett, interne økonomi, dokumentasjon og arkivfunksjon, drift av IT-system og utvikling og oppfølging av felles personalpolitikk. Engelsrud er utdannet både journalist og samfunnsøkonom, og har jobbet i Finansdepartementet siden 2011.

Se hele profilen
31.10.1984
Født
 
Utdannelse
 
Kommune

10
Christina Wist
Stortingsrepresentant (H)
Politikk

Wist er ansatt i stortingsgruppen til Høyre og jobber som sekretariatsleder for partiet på Stortinget. Hun har derved anledning til å utøve mye viktig korridorpolitikk i maktens høyborg. Men ikke bare det, hun har et tett forhold til den aller øverste ledelsen i partiet og har vært observatør i sentralstyret siden 2014.

Se hele profilen
31.08.1974
Født
 
Utdannelse
 
Kommune

11
Else Bugge Fougner
Advokat
Jus

Still going strong. Bugge Fougner hopper bukk over reglementet i advokat-firmaet Hjort og fortsetter som partner etter fylte 70 år. 73-åringen er i tillegg styreleder i Kommunalbanken og Eksportkreditt, samt styremedlem i Aker Kværner og Protector. Hun er landets femte første kvinnelige høyeste-rettsadvokat og tidligere justisminister.

Se hele profilen
31.10.1944
Født
 
Utdannelse
 
Kommune

12
Hanne Refsholt
Konsernsjef Tine
Næringsliv
4

Det er få av Norges kvinnelige konsernsjefer som er så tett på livene våre som en konsernsjef for Tine! Når Refsholt i tillegg er styremedlem i Arcus og styreleder for Røde Kors-sentrene, kan vi si at hun er med oss i veldig mange aspekter av livet. Refsholt er sivilagronom/cand.agric. fra Universitetet for miljø- og biovitenskap på Ås og har en MBA fra BI i tillegg.

Se hele profilen
31.10.1960
Født
 
Utdannelse
 
Kommune

13
Cecilie Daae
Direktør for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Offentlig sektor
5

Ekstremvær, flyktninger og trusler fra cyberspace er blant de mange utfordringene landets beredskapssjef, Cecilie Daae, må håndtere. Godt er det da å vite at hun sies å være en både erfaren, tydelig og kompetent leder. Daae er sjef for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap på tredje året, og kom fra stillingen som assisterende direktør i Helsedirektoratet. Hun er utdannet lege, og har mastergrad i helseadministrasjon.

Se hele profilen
31.03.1962
Født
 
Utdannelse
 
Kommune

14
Hedvig Moe Øren
Assisterende Økokrim-sjef
Jus
6

Korrupsjonsjegeren fra Hardanger er tilbake i Økokrim, denne gangen som nestsjef. Da hun ledet verdipapirteamet i årene 2003-2007 kunne Økokrim vise til null henleggelser og null tap i retten for innsidesaker. Hun ble første-statsadvokat bare 31 år gammel, og har blant annet vært dommerfullmektig, aktor ved en internasjonal krigsforbryterdomstol og rådmann.

Se hele profilen
30.04.1974
Født
 
Utdannelse
 
Kommune

15
Marit Hermansen
President i Legeforeningen
Helse
7

Marit Hermansen ble i mai i 2017 gjenvalgt for to nye år som president for Den norske legeforening, et verv hun har hatt siden 2015. Legeforeningens posisjon i samfunnsdebatten har blitt noe svekket de siste årene, men Hermansen har uansett vært en synlig og tydelig leder. 54-åringen er spesialist i allmennmedisin, og har jobbet både som legevaktsjef og kommuneoverlege. Hun har også vært leder i Norsk forening for allmennmedisin, samt sittet i Legeforeningens sentralstyre.

Se hele profilen
30.04.1964
Født
 
Utdannelse
 
Kommune

16
Karita Bekkemellem
Adm. dir. i Legemiddelindustriforeningen
Helse
8

Tidligere Arbeiderparti-politiker Bekkemellem er ikke like profilert som da hun var statsråd og stortingsrepresentant. Hun har imidlertid fremdeles sterke meninger, og bruker i dag sitt engasjement i jobben som leder av bransjeforeningen Legemiddelindustrien (LMI), som bidrar betydelig til forskning innen medisin og helse og som er en aktiv, politisk lobbyist med 60 mektige medlemsbedrifter.

Se hele profilen
31.12.1964
Født
 
Utdannelse
 
Kommune

17
Anne Berit Christiansen
Direktør i Norges Bank
Bank og finans

Christiansen er direktør for internasjonal økonomi i Norges Bank. Hun er utdannet samfunnsøkonom og hadde sin første jobb i Norges Bank i 1986. Christiansen har også jobbet som ambassaderåd ved Norges delegasjon til EU i Brussel samt vært nasjonal ekspert i EU-kommisjonen. Ny på Kapital 100 mektigste-listen.

Se hele profilen
30.04.1959
Født
 
Utdannelse
 
Kommune

18
Elisabeth Grieg
Skipsreder og deleier i Grieg Gruppen
Sjømat
9

Sammen med sine tre søsken styrer Grieg de mange ulike virksomhetene innen Grieg Gruppen. Hun selv har det daglige ansvaret for den relativt lille virksomheten Grieg International, men hun sitter også i styret til morsel-skapet Grieg Maturitas og i en rekke andre av selskapene i familiekonsernet. Grieg er også en svært aktiv røst i den offentlige debatten om kvinner i næringslivet, og engasjert i et mektig kvinnenettverk.

Se hele profilen
31.05.1959
Født
 
Utdannelse
Bergen
Kommune

19
Elisabeth Heggelund Tørstad
Konserndirektør i DNV GLs oljedivisjon
Næringsliv
10

Heggelund Tørstad har over 20 års fartstid i Det norske Veritas og rykket i 2014 opp som konserndirektør for olje- og gassvirksomheten i selskapet, som er grunnlaget for plasseringen på 2017-listen over Norges mektigste kvinner. Der hadde hun ansvaret for rundt 5.000 ansatte fordelt på 37 land. Ved årsskifte 2017/2018 trappet hun ned fra sjefsstolen i oljedivisjonen for å lede en nyopprettet Digital Solutions-organisasjon i selskapet. Utad er Tørstad trolig mest kjent for at hun ledet den uavhengige granskningen av utblåsningsventilen (BOP-en) på Deepwater Horizon-plattformen som gikk opp i flammer i 2010.

Se hele profilen
31.08.1965
Født
 
Utdannelse
 
Kommune

20
Ida Hjort Kraby
Advokat for Regjeringsadvokaten
Jus
11

Hjort Kraby sitter i ledergruppen til Regjeringsadvokaten, hvor hun har vært siden 1993. Hun fullførte juridisk embedseksamen i 1988, og har tidligere vært konsulent og lovrådgiver i Justisdepartementets lovavdeling, og som dommerfullmektig ved Lofoten sorenskriverembede.

Se hele profilen
31.08.1960
Født
 
Utdannelse
 
Kommune

21
Kari Sønderland
Ekspedisjonssjef i Helse- og omsorgsdepartementet
Offentlig sektor
12

Den rutinerte byråkraten Kari Sønderland har ledet helserettsavdelingen i Helse- og omsorgsdepartementet i over 15 år. Denne avdelingen har ansvaret for de aller fleste lover og forskrifter som ligger under departementet, deriblant pasientrettighets-, pasientskade-, helseforetaks-, biobank-, tilsyns- og helsepersonelloven.

Se hele profilen
30.04.1953
Født
 
Utdannelse
 
Kommune

22
Bente Nyland
Direktør i Oljedirektoratet
Offentlig sektor
13

Siden 2007 har Bente Nyland vært oljedirektør, og med henne ved roret er Oljedirektoratet sikret en erfaren geolog på toppen. Nyland sies å ha solid fagkunnskap og god kontakt med fotfolket, i tillegg til at hun har lang erfaring fra norsk sokkel. Blant annet jobbet hun i sine yngre dager som letegeolog i Statoil, og hun har hatt flere tunge styreverv, blant annet i Norges geotekniske institutt (NGI), Institutt for energiteknikk (IFE), Universitetsfondet for Rogaland og Universitetet i Stavanger.

Se hele profilen
31.07.1958
Født
 
Utdannelse
 
Kommune

23
Målfrid Bjærum
Ekspedisjonssjef i Helse- og omsorgsdepartementet
Offentlig sektor

Bjærum ble i november 2016 utnevnt til ny ekspedisjonssjef i eieravdelingen i Helse- og omsorgsdepartementet, og har med det ansvaret for å sikre strategisk og operativ styring av de fire regionale helseforetakene i Norge. Bjærum var tidligere ekspedisjonssjef ved Statsministerens kontor, men hadde den siste tiden permisjon for å være sekretariatsleder for Kvinnsland-utvalget. Bjærum er cand.oecon. fra NHH, og har ellers bred erfaring som administrativ leder fra flere ulike departementer.

Se hele profilen
28.02.1965
Født
 
Utdannelse
 
Kommune

24
Irene Rummelhoff
Konserndirektør Statoil
Næringsliv
14

Rummelhoff kom inn i konsernledelsen i Statoil i 2015, som sjef for oljeselskapets nye forretningsområde New Energy Solutions. Det er Statoils satsing på fornybar energi og nye energiløsninger. Rummelhoff har gjennomført flere milliardinvesteringer, og virker å ha god støtte fra konsernsjef Eldar Sætre, som ønsker å ta Statoil i den retningen. Rummelhoff er også styremedlem i Norsk Hydro.

Se hele profilen
31.01.1967
Født
 
Utdannelse
 
Kommune

25
Wenche Marie Agerup
Konserndirektør Telenor
Næringsliv
15

Agerup gikk nesten rett fra konsernledelsen i Norsk Hydro til å bli Telenors mektigste stabskvinne med ansvar for jus, staber og samfunnskontakt. Agerup er allerede nevnt av hodejegere som en mulig arvtager til Sigve Brekke, om han klarer å holde seg fast noen år til. Agerup sitter også styret i giganten Statoil, samt styret til seismikkselskapet TGS.

Se hele profilen
31.05.1964
Født
 
Utdannelse
 
Kommune

26
Cathrine Meland
Ekspedisjonssjef i Helse- og omsorgsdepartementet
Offentlig sektor
16

Meland var ekspedisjonssjef i Helse- og omsorgsdepartementet da Kapital publiserte 2017-listen over Norges mektigste kvinner. Her styrte hun blant annet utviklingen av inntekts- og finansieringssystemet til de regionale helseforetakene, i tillegg hadde hun etatsstyringsansvar for Helsedirektoratet. I januar 2018 byttet hun departement, hvor hun nå skal lede Forsknings- og innovasjonsavdelingen i Nærings- og fiskeridepartementet. Meland har utdanning innen statsvitenskap fra Universitetet i Bergen.

Se hele profilen
31.08.1969
Født
 
Utdannelse
 
Kommune

27
Alexandra Beverfjord
Nyhetsdirektør NRK
Medier
17

Beverfjord er et nyhetstalent av de sjeldne, noe som gjorde at hun raskt steg til topps som nyhetsredaktør i Dagbladet, før hun ble hentet inn som reportasjeredaktør i NRK Nyheter. Heller ikke der tok det lang tid før hun ble forfremmet. På tampen av 2015 ble hun ansatt som nyhetsdirektør i NRK Nyheter, en stilling som innebærer betydelig innflytelse over den norske nyhetsdekningen.

Se hele profilen
31.05.1977
Født
 
Utdannelse
 
Kommune

28
Kristin Halvorsen
Direktør ved Cicero Senter for Klimaforskning
Helse

Halvorsen har vært direktør i Cicero Senter for Klimaforskning de seneste årene etter at hun sluttet i politikken. I tillegg er hun leder av Bioteknologirådet og styreleder i Naturhistorisk museum. Halvorsen var medlem av Stoltenberg II-regjeringen fra 2005 til 2013, Norges første kvinnelige finansminister fra 2005 til 2009 og kunnskapsminister fra 2009 til 2013. Fra 2005 til 2012 var hun nummer to i regjeringen og stedfortreder for statsministeren.

Se hele profilen
31.08.1960
Født
 
Utdannelse
 
Kommune

29
Gunhild A. Stordalen
Styreleder i EAT
Helse
18

I mai 2017 sto hun på scenen sammen med tidligere USA-president Barack Obama. En måned senere samlet den engasjerte legen selv maktmennesker fra hele verden under den årlige Eat-konferansen i Stockholm. Få kvinner i Norge har et like imponerende nettverk i både inn- og utland som Gunhild Stordalen. Hun er stifter og styreleder for Stordalen Foundation, og sitter i tillegg som styremedlem i et utall bedrifter og stiftelser, deriblant GreeNudge og Nordic Choice Hotel Group.

Se hele profilen
31.12.1978
Født
 
Utdannelse
 
Kommune

30
Anne-Kari Bratten
Administrerende direktør i Spekter
Organisasjoner
19

Bratten har mye makt og er ikke redd for å bruke den. I 2016 stod hun på barrikaden for sykehusenes kamp mot legeforeningen vedrørende vaktlister. Etter fem uker endte det med tvungen lønnsnemnd. Så fulgte lokførerstreiken og barnehagestreiken. Spekter-sjefen er en dyktig sjef med god formidlingsevne som tør å fronte krevende saker. Blant annet mener hun at norske kvinner jobber for mye deltid.

Se hele profilen
31.03.1964
Født
 
Utdannelse
 
Kommune

31
Kristin Gulbrandsen
Direktør i Norges Bank
Bank og finans
20

Guldbrandsen er direktør for markeder og banktjenester i Norges Bank, en avdeling som overvåker, formidler og analyserer relevant utvikling i penge- og kapitalmarkedene. Den skal også sikre effektiv styring av banksystemet og solid utøving av rollen som banken til bankene. Guldbrandsen har jobbet i Norges Bank siden 1976 og vært medlem av ledergruppen fra 2004.

Se hele profilen
31.03.1952
Født
 
Utdannelse
 
Kommune

32
Kristin Helene Holth
Shippingbanksjef i DNB
Bank og finans
21

Kristin Helene Holth er en av “gutta” i shippingbransjen. Hun leder DNBs utlånsvirksomhet til shipping, offshore og logistikk som er blant de største i verden. Under Nor-Shipping-konferansen i Oslo i 2017 uttalte hun at bunnen i offshoresektoren var nådd i 2017, men at den vil vare i tre til fire år. Tidligere styrte Holth DNBs shipping- og offshoreavdeling i New York.

Se hele profilen
31.12.1955
Født
 
Utdannelse
 
Kommune

33
Elisabeth Stenwig
Advokat
Jus
22

Advokaten sitter til daglig i ledergruppen hos Regjeringsadvokaten, som har som hovedoppgave å føre rettssaker på vegne av staten. Samt gi uttalelser om juridiske spørsmål. Stenwig er i tillegg oppnevnt som særskilt megler for lønnsoppgjørene hvor hun bistår riksmeglingsmannen.

Se hele profilen
30.04.1953
Født
 
Utdannelse
 
Kommune

34
Anne Karin Olli
Statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet (H)
Politikk

Olli er statssekretæren med et spesielt ansvar for saker som omhandler samer og nasjonale minoriteter, for kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Hun var ordfører i Måsøy kommune i Finnmark fra 2011 til 2014 og er tidligere leder av Finmark Høyre. Olli er utdannet sykepleier og helsesøster.

Se hele profilen
30.11.1964
Født
 
Utdannelse
 
Kommune

35
Kristin Holm Jensen
Statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet (H)
Politikk

Kristin Holm Jensen er statssekretær for kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Fra 2003 til 2013 helsepolitisk rådgiver i Høyres stortingsgruppe avbrutt av en periode som politisk rådgiver for tidligere helse- og om-sorgsminister Ansgar Gabrielsen fra 2004 til 2005. Fra 2012 til oktober 2013 var hun kommunikasjonssjef i legemiddelfirmaet Pfizers norske avdeling

Se hele profilen
30.04.1974
Født
 
Utdannelse
 
Kommune

36
Ingvil Smines Tybring-Gjedde
Statssekretær i Olje- og energidepartementet (FrP)
Politikk

Tybring-Gjedde er statssekretær i tungt departement. Hun har tidligere jobbet i Utenriksdepartementet og Innovasjon Norge. Statssekretæren er gift med en av regjeringens sterkeste “interne” kritikere, stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde. Parets felles datter er politisk rådgiver i regjeringen, men tilhører Høyre.

Se hele profilen
30.06.1965
Født
 
Utdannelse
 
Kommune

37
Marit Berger Røsland
Statssekretær i Utenriksdepartementet (H)
Politikk

Berger Røsland er utdannet jurist og har blitt benyttet på mange poster. Hun har vandret fra statssekretær for statsminister Erna Solberg (H), en jobb hun fikk høsten 2014, til statssekretær for statsråd Sylvi Listhaug (FrP) i Justis- og beredskapsdepartementet (H) året etter, til statssekretær for Børge Brende (H). Røsland har lang merittliste fra Oslo-politikken, der hun blant annet har vært byrådssekretær og politisk rådgiver for tidligere ordfører Per Ditlev Simonsen. Da Kapital i juni 2017 publiserte listen over Norges mektigste kvinner var Berger Røsland statssekretær i Utenriksdepartementet. Noen måneder senere ble hun tildelt stillingen som EØS- og EU-minister, denne stillingen varte bare fire måneder frem til regjeringen ble utvidet i januar 2018. Nå er politikeren klar for ny jobb i den juridiske avdelingen til Statoil.

Se hele profilen
31.08.1978
Født
 
Utdannelse
 
Kommune

38
Christl Kvam
Statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet (H)
Politikk
23

Kvam er statssekretær (H) for arbeids- og sosialministeren fra 2016. Hun kom fra stillingen som fylkesmann i Oppland. I 2015 var hun leder av regjeringens ekspertutvalg for karriereveiledning. 2002-2008 ledet hun de langtidsutdannedes fagorganisasjon, Akademikerne. Kvam er utdannet sykepleier og er dessuten siviløkonom fra Norges Handelshøyskole.

Se hele profilen
30.06.1962
Født
 
Utdannelse
 
Kommune

39
Cecilie Østensen Berglund
Høyesterettsdommer
Jus

Østensen Berglund er den siste utnevnte kvinnelige høyesterettsdommeren og tiltrådte stillingen i januar. Hun kom fra stillingen som lagmann i Borgar-ting lagmannsrett, hvor hun har vært siden 2009. Hun har tidligere vært assisterende direktør i Høyesterett.

Se hele profilen
30.09.1971
Født
 
Utdannelse
 
Kommune

40
Wenche Elizabeth Arntzen
Høyesterettsdommer
Jus
24

I 2014 tiltrådte Arntzen stillingen som høyesterettsdommeren. Hun kom fra stillingen som tingrettsdommer i Oslo tingrett, og var blant annet dommer under 22. juli-rettssaken. Hun har bakgrunn fra lovavdelingen i Justisdepartementet, Regjeringsadvokatembedet og som partner i advokatfirmaet Kluge.

Se hele profilen
31.05.1959
Født
 
Utdannelse
 
Kommune

41
Ragnhild Noer
Høyesterettsdommer
Jus
25

Etter fem år som dommer i Borgarting lagmannsrett tiltrådte Noer som høyesterettsdommer i 2010. Noer har bakgrunn fra akademia, som lagdommer, og konsulent i Justisdepartementets lovavdeling samt Miljøverndepartementet. Hun var også advokat ved Regjeringsadvokatembedet i 14 år, og sitter i styringskomiteen til World Commission on Environmental Law.

Se hele profilen
30.11.1959
Født
 
Utdannelse
 
Kommune

42
Kristin Normann
Høyesterettsdommer
Jus
26

Etter fire år som partner i advokatfirmaet Selmer tiltrådte Normann som høyesterettsdommer i 2010. Hun har omfattende erfaring fra næringslivet, med mye fokus på corporate-oppdrag, og gjennom diverse tunge styreverv. Den tidligere jusprofessoren og lagdommeren sitter også i det anerkjente utvalget som skal vurdere sentralbankloven og styringen i Norges Bank. I tillegg er hun styremedlem av fagutvalgene for selskapsrett og børs- og verdipapirrett hos Juristenes Utdanningssenter.

Se hele profilen
30.04.1954
Født
 
Utdannelse
 
Kommune

43
Bergljot Webster
Høyesterettsdommer
Jus
27

I 2009 la Webster, som drømte om å bli fotograf som ung, advokatkarrieren på hyllen og tok steget opp til å bli høyesterettsdommer Den tidligere forretningsadvokaten har blant annet erfaring fra Regjeringsadvokaten, Nordisk Skibsrederforening og advokatfirmaet Hjort. Det var også Webster som i sin tid ledet det prestisjetunge Advokatlovutvalget.

Se hele profilen
31.01.1966
Født
 
Utdannelse
 
Kommune

44
Hilde Indreberg
Høyesterettsdommer
Jus
28

Hun flyttet 50 meter lenger ned i Akersgaten da hun i 2007 kom til Høyeste-rett. Da hadde Indreberg syv år bak seg som avdelingsdirektør i Justisdepartementets lovavdeling. Hun har særlig kompetanse innen internasjonale menneskerettigheter og har i en årrekke representert Norge i Europarådets styringskomité for menneskerettsspørsmål (CDDH).

Se hele profilen
30.09.1957
Født
 
Utdannelse
 
Kommune

45
Annika Biørnstad
Strategidirektør NRK
Medier
29

Som strategidirektør har Annika Biørnstad har ansvar for strategi og utvikling av NRK. Tidligere har hun vært både i Kringkastingsdivisjonen og fungerende direktør i Marienlyst-divisjonen. Hun har studert jus og gått på medielinjen i Volda. I 2011 ble hun kåret til årets kvinnelige medieleder av “Medienettverket – forum for kvinner i ledelse”.

Se hele profilen
30.11.1957
Født
 
Utdannelse
 
Kommune

46
Toril Charlotte Ulleberg Reynolds
Statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet (FrP)
Politikk

Ulleberg Reynolds ble oppgradert fra politisk rådgiver i Samferdselsdepartementet til statssekretær for justisministeren, og den unge FrPeren således stor innflytelse i et tungt og viktig departement. For tiden har statssekretæren en liten pause fra politikken, ettersom hun er i permisjon frem til høsten.

Se hele profilen
28.02.1987
Født
 
Utdannelse
 
Kommune

47
Anette Carnarius Elseth
Tidligere statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet (FrP)
Politikk

Statssekretæren rykket opp fra politisk rådgiver-stilling ved årsskifte 2016/2017. Det ga henne mer innflytelse i et meget tungt og toneangivende departement, og var grunnlaget for plasseringen på listen Kapital publiserte i juni 2017. I forbindelse med at Venstre har gått inn i regjering har det blitt en rekke endringer blant regjeringens statssekretærer, og Elseth er en av de som sluttet i januar i år.

Se hele profilen
30.06.1973
Født
 
Utdannelse
 
Kommune

48
Jannicke Nilsson
Konserndirektør Statoil
Næringsliv

Nilsson kom inn som ny COO i Statoils konsernledelse i 2016. Før det hadde hun ledet et prosjekt kalt STEP, et innsparingsprogram som skal gi 2,5 milliarder dollar lavere årlige kostnader fra 2016. Nilsson har jobbet i Statoil siden 1999, og har blant annet vært plattformsjef på Oseberg Sør.

Se hele profilen
30.09.1965
Født
 
Utdannelse
 
Kommune

49
Lisbeth Normann
Tidligere statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet (H)
Politikk

Normann var statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet (H) da Kapital publiserte 2017-listen over Norges mektigste kvinner. Etter fire år som statssekretær takket Normann for seg i Helse- og omsorgsdepartementet høsten 2017. Hun har vært statssekretær for helseministeren i hele regjeringsperioden til Erna Solberg fra 2013-2017. Nordmann var tidligere markant leder av Norsk Sykepleierforbund. Nå har Norman byttet beite og slår seg sammen med ektemannen Erik Kreyberg Normann for å jobbe i hans konsulentselskapet Normann Consulting.

Se hele profilen
31.01.1960
Født
 
Utdannelse
 
Kommune

50
Marianne Telle
Styreleder for Helse Nord
Helse
30

Marianne Telle ble i januar 2016 utnevnt til første kvinnelige styreleder i det regionale helseforetaket Helse Nord. Telle er ellers administrerende direktør i Bedriftskompetanse, og har lang erfaring som rådgiver for virksomheter innen både privat og offentlig sektor. Hun er utdannet cand.polit. med tilleggsutdanning som lektor.

Se hele profilen
30.11.1968
Født
 
Utdannelse
 
Kommune

51
Mette Nord
Forbundsleder Fagforbundet
Organisasjoner
31

Mette Nord har tidligere blitt omtalt som landets “minst kjente mektige kvinne”, men internt i LO er hun på ingen måte anonym. Som leder av LOs mektigste forbund har hun en viktig stemme både internt i organisasjonen og i Arbeiderpartiets innerste krets. Nord har lenge presset på for å få LO til å prioritere innføringen av sekstimersdagen. På kongressen i 2017 måtte Nord nøye seg med en kompromissløsning.

Se hele profilen
31.12.1958
Født
 
Utdannelse
 
Kommune

52
Linda Bernander Silseth
Styreproff
Organisasjoner

Linda Bernander Silseth suste inn blant Norges 50. mektigste kvinner i 2017-rangeringen. Hun er styreleder i multimilliardforetaket Norsk Tipping, og i 2016 takket hun for seg i stillingen som administrerende direktør i Flytoget og tok i stedet over styreledervervet ved Nasjonalmuseet. Det nye vervet bringer henne inn i den øverste makteliten i kultur-Norge, og timingen kunne ikke vært mer perfekt, med den nye storstuen som er under utvikling på Vestbanen i Oslo. Hun er også styremedlem i Handelsbanken.

Se hele profilen
31.08.1962
Født
 
Utdannelse
 
Kommune

53
Christine B. Meyer
SSB-sjef
Offentlig sektor
32

Meyer var SSB-sjef da Kapital publiserte 2017-listen over Norges mektigste kvinner. Nå er hun professor ved Norges Handelshøyskole. Meyer ble headhuntet til stillingen som administrerende direktør i Statistisk sentralbyrå, som er sentral premissleverandør for samfunnsøkonomiske spørsmål og for samfunnsdebatten generelt overfor både politikere, styringsverk og arbeidslivets parter. Meyer kom fra stillingen som konkurransedirektør, og har også vært både statssekretær, finansbyråd og helsebyråd.

Se hele profilen
31.12.1963
Født
 
Utdannelse
 
Kommune

54
Anne Grethe Erlandsen
Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet (H)
Politikk
33

Erlandsen har vært statssekretær for helseminister Bent Høie siden 2013. Han har mange statssekretærer, men med ansvar for det viktige sykehus-området har Erlandsen trolig mest innflytelse av dem alle. Hun er utdannet sykepleier og har tatt fag innen helseadministrasjon og prosjektledelse.

Se hele profilen
30.09.1956
Født
 
Utdannelse
 
Kommune

55
Trude Måseide
Kommunikasjonsdirektør ved SMK
Offentlig sektor

Det hører med til sjeldenhetene at en kommunikasjonsdirektør når opp i det øverste makthierarkiet, men kommunikasjonsdirektør Trude Måseide ved Statsministerens kontor er et unntak. Hun ble ansatt under Kjell Magne Bondevik som statsminister for KrF, og det var ikke gitt at hun ville fungere like godt under Jens Stoltenberg ved roret, men det gjorde hun. Like fint gikk overgangen til Erna Solberg i sjefsstolen ved SMK, men da Stoltenberg lokket med kommunikasjonssjef jobb i Nato, og Måseide grep den begjærlig, skulle man tro at Måseides forhold til norske statsministere var over. Men neida, Måseide er nå tilbake som kommunikasjonssjef ved Statsministerens kontor, hvor hun er en av statsministerens mest betrodde rådgivere.

Se hele profilen
30.09.1967
Født
 
Utdannelse
 
Kommune

56
Kjerstin Braathen
Finansdirektør i DNB
Bank og finans
34

Kjerstin Braathen overtok jobben som konserndirektør konsernfinans etter Bjørn Erik Næss i 2017. Tidligere var hun konserndirektør og ansvarlig for de minste bedrifts-kundene i DNB. Braathen har jobbet i banken siden 1999. Det spekuleres i om hun kan bli Rune Bjerkes arvtager når han går som konsernsjef i 2020.

Se hele profilen
30.06.1970
Født
 
Utdannelse
 
Kommune

57
Anne Merethe Bellamy
Avdelingsdirektør i Finanstilsynet
Bank og finans
35

Direktøren for markedstilsyn i Finanstilsynet er med på å kontrollere at blant annet finansforetak og banker følger loven. Det siste året har hun hatt hendene fulle med skandaleforetaket Nordic Securities. Hun har også vært opptatt av såkalte kombinasjonsfond med liten realallokering kombinert med høye forvaltningshonorarer – og lokkeprising i et kokende boligmarked.

Se hele profilen
30.06.1962
Født
 
Utdannelse
 
Kommune

58
Cathrine M. Lofthus
Adm. dir i Helse Sør-Øst RFH
Helse
36

Cathrine M. Lofthus er utdannet lege ved Universitetet i Oslo i 2000 og tok doktorgrad innen endokrinologi ved samme sted i 2008. I tillegg har hun en høyskoleutdanning innen økonomi, administrasjon og ledelse. Lofthus har erfaring fra helsesektoren både som kliniker og forsker, samt flere års erfaring med drift og ledelse av sykehus i krevende utviklings- og omstillingsprosesser. Fra 2012 var hun viseadministrerende direktør ved Oslo universitetssykehus og fra starten av 2015 har Lofthus vært administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF. Som sjef for det regionale helseforetaket har Lofthus ansvar for syv sykehusområder og elleve helseforetak, 78.000 medarbeidere med en omsetning på 80 milliarder kroner i 2016. Siden inntredenen i 2015 har 47-åringen stått stødig i både legestreik, store diskusjoner rundt Oslo-sykehusenes fremtid og IKT-trøbbel.

Se hele profilen
30.09.1970
Født
 
Utdannelse
 
Kommune

59
Vibeke Hammer Madsen
Adm. dir i Virke
Organisasjoner
37

Virkes “grand old lady” er inne i sitt 16. år som sjef for Norges ledende hovedorganisasjon for tjenestenæringen. Ingenting tyder på at Hammer Madsen har satt ned farten. Hun en synlig leder som adresserer de krevende utfordringer hennes medlemsbedrifter møter. Økt robotisering og digitalisering kan få store konsekvenser for ansatte i medlemsbedriftene i Virke de kommende årene, noe hun har vært meget tydelig på.

Se hele profilen
30.09.1955
Født
 
Utdannelse
 
Kommune

60
Peggy A. Hessen Følsvik
1. nestleder i LO
Organisasjoner
38

Følsvik rykket opp som første nestleder i LO på kongress i 2017 og er nå den mektigste kvinnen i LO-systemet etter at Gerd Kristiansen gikk av. Følsvik var tidligere nestleder i Handel og Kontor. Hun har etter hvert fått en tydeligere stemme i den offentlige debatten og har engasjert seg sterkt mot blant annet innleie av arbeidskraft. I 2017 gikk hun også hardt ut mot Venstre og KrF, som gav støtte til au-pair-ordningen slik at den overlevde.

Se hele profilen
31.10.1960
Født
 
Utdannelse
 
Kommune

61
Thorhild Widvey
Styreleder i Statkraft
Næringsliv

Den tidligere ministeren ble etter mye ståhei i 2016 styreleder i Statkraft, og leder nå styret godt fulgt opp av styremedlemmer som er klare for strategiske endringer – les delprivatisering. Det kan være nå eller aldri for den helstatlige kraftkjempen. Hun er også styremedlem i antidopingbyrået Wada og i det norske industriselskapet Kværner.

Se hele profilen
31.12.1955
Født
 
Utdannelse
 
Kommune

62
Kjersti Stenseng
Partisekretær (Ap)
Politikk
39

Partisekretæren i Arbeiderpartiet ble flyttet oppover på maktlisten i 2017, i forventningen om mulig Ap-ledet regjering fra høsten. Hun har stor innvirkning på valgkampstrategi og senere eventuell regjeringsdannelse, men er ikke av de sterkeste partisekretærer Ap har hatt. Stenseng var politisk rådgiver og senere statssekretær i Kulturdepartementet i Stoltenberg II-regjeringen.

Se hele profilen
31.08.1974
Født
 
Utdannelse
 
Kommune

63
Lan Marie Nguyen Berg
Byråd oslo (MDG)
Politikk

Byråden fra Oslo og Miljøpartiet De Grønne ble løftet opp på fjorårets liste grunnet stor makt som byråd for miljø og samferdsel i Oslo. Hun har vist at hun står oppreist når det stormer og at hun er villig til å bruke makten sin. Store saker: bilfritt Oslo sentrum, og søppelskandalen med Veireno.

Se hele profilen
28.02.1987
Født
 
Utdannelse
 
Kommune

64
Ann-Kristin Olsen
Styreleder i Helse Sør-Øst
Helse
40

Ann-Kristin Olsen har jobbet i staten i mer enn 40 år, under 24 statsråder. Hun er utdannet jurist og har besittet flere tunge lederstillinger. Blant annet har hun vært politimester i Follo og sysselmann på Svalbard. Hun har også ledet flere regjeringsoppnevnte utvalg. I fjor ble hun utnevnt til ny styreleder i Helse Sør-Øst, et tungt og utfordrende verv som hun så langt har håndtert godt.

Se hele profilen
28.02.1945
Født
 
Utdannelse
 
Kommune

65
Margareth Øvrum
Konserndirektør i Statoil
Næringsliv
41

Statoil-veteranen Øvrum har som konserndirektør for Teknologi, prosjekter og boring i Statoil mye av ansvaret for å få utviklet billigere måter å få opp det svarte gullet på fremover. Hun er også styremedlem i to store svenske industriselskaper, i det børsnoterte pumpeselskapet Alfa Laval og i Atlas Copco.

Se hele profilen
31.08.1958
Født
 
Utdannelse
 
Kommune

66
Marie Benedicte Bjørnland
PST-sjef
Offentlig sektor
42

Som sjef for Politiets sikkerhetstjeneste (PST) er Bjørnland ansvarlig for å ivareta rikets sikkerhet. Stillingen blir gjerne omtalt som den mest utsatte og krevende politisjefjobben i landet, og under seg har sandefjordingen over 460 ansatte. Fra tidligere har Bjørnland bred erfaring. Hun har både vært politimester i Vestfold politidisitrikt, konstituert politimester, politiinspektør og visepolitimester, samt dommerfullmektig og politijurist.

Se hele profilen
31.03.1965
Født
 
Utdannelse
 
Kommune

67
Lisbeth Fransplass
Ekspedisjonssjef i Justis- og beredskapsdepartementet
Offentlig sektor

Lisbeth Fransplass tok med seg erfaring fra blant annet Nav, Personalhuset og NHO Bemanning da hun i februar i 2017 ble ansatt som ny ekspedisjonssjef for integreringsavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet. Fransplass er utdannet statsviter fra Universitetet i Oslo. Hun kom fra stillingen som assisterende arbeids- og tjenestedirektør i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Før dette hadde hun en rekke lederstillinger i både privat og offentlig sektor.

Se hele profilen
28.02.1966
Født
 
Utdannelse
 
Kommune

68
Mette I. Wikborg
Ekspedisjonssjef i Nærings- og fiskeridepartementet
Offentlig sektor
43

I et land hvor staten har betydelig eierskap i næringslivet, har også eierskapsavdelingen i Nærings- og fiskeridepartementet betydelig makt. Som ekspedisjonssjef i denne avdelingen har samfunnsøkonom Mette I. Wikborg ansvaret for å finne og nominere de personene som skal være statens representanter i styrene i blant annet Statoil, Telenor, Statkraft, Norsk Hydro og Yara International.

Se hele profilen
31.03.1963
Født
 
Utdannelse
 
Kommune

69
Nina Bjerkedal
Ekspedisjonssjef Finansdepartementet
Offentlig sektor
44

Bjerkedal er ekspedisjonssjef i Finansdepartementets økonomiavdeling, noe som gir henne ansvar for en stor del av den økonomiske politikken i Norge. Avdelingen hun leder legger blant annet retningslinjer for finans- og pengepolitikken her i landet, og har dessuten tilsyn med Statens pensjonsfond, statens gjeld og strukturpolitikk generelt. Bjerkedal er utdannet siviløkonom fra NHH, og har jobbet i Finansdepartementet i over 40 år.

Se hele profilen
31.03.1953
Født
 
Utdannelse
 
Kommune

70
Heidi Heggenes
Ekspedisjonssjef ved Statsministerens kontor
Offentlig sektor
45

Som ekspedisjonssjef ved Statsministerens kontor har Heggenes ansvaret for blant annet regnskap og budsjett, i tillegg til konstitusjonelle saker, sikkerhet og beredskap, samt at hun har personalansvar for de ansatte i administrasjonsavdelingen. Den juristutdannede 52-åringen var tidligere ekspedisjonssjef i Finansdepartementet.

Se hele profilen
31.07.1965
Født
 
Utdannelse
 
Kommune

71
Anne Kristin Herse
Ass. dep.råd. i Justis- og beredskapsdepartementet
Offentlig sektor
46

Etter uker med ulming om overstyring i Justisdepartementet ansatte regjeringen i 2012 ny assisterende departementsråd. Hun heter Anne Kristin Herse, og er en av Sylvi Listhaugs mest betrodde. Herse er utdannet jurist, og jobbet tidligere som ekspedisjonssjef i sivilavdelingen i samme departement. Før dette arbeidet hun med juridiske problemstillinger som dommer- og politifullmektig og som advokat i privat advokatfirma.

Se hele profilen
31.03.1959
Født
 
Utdannelse
 
Kommune

72
Anne Carine Tanum
Styreproff
Næringsliv
47

I 2016 var det DNB som skapte trøbbel for Tanum, året etter måtte hun håndtere enda mer uro rundt Operaen. Men Tanum er uansett fortsatt en av landets mektigste styreproffer. I tillegg til styreledervervene i DNB og Operaen leder hun også styret i E-CO Energi. Hun er også styremedlem i Cappelen Damm og i Nordisk Film.

Se hele profilen
31.10.1954
Født
 
Utdannelse
 
Kommune

73
Villa Kulild
Departementsråd i Samferdelsdepartementet
Offentlig sektor
48

Siviløkonom Villa Kulild er øverste, faste embedskvinne i Samferdselsdepartementet. Departementsråden har god samfunnsinnsikt, og er en erfaren leder med bred erfaring fra ulike deler av sentralforvaltning. Blant annet har hun arbeidet 20 år i Olje- og energidepartementet, blant annet som ekspedisjonssjef og konstituert departementsråd. Hun har også vært energiråd ved den norske ambassaden i USA, og hun har vært direktør i Norad.

Se hele profilen
29.02.1964
Født
 
Utdannelse
 
Kommune

74
Anniken Huitfeldt
Storingsrepresentant (Ap)
Politikk
49

Anniken Huitfeldt leder Utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget. Huitfeldt er også leder for Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet og Stortingets delegasjon til konferansen for overvåkning av EUs utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk, og medlem av Europautvalget. I tillegg leder hun Arbeiderpartiets kvinnenettverk og er sentralstyremedlem i partiet.

Se hele profilen
31.10.1969
Født
 
Utdannelse
 
Kommune

75
Elin Floberghagen
Generalsekretær Norsk Presseforbund
Medier

Hun overtok jobben etter Kjersti Løken Stavrum, som har ledet presseforbundet med stø hånd i flere år. Floberghagen har bred pressefaglig bakgrunn, blant annet fra Østlandets Blad, og da hun overtok jobben i Presseforbundet, kom hun fra stillingen som administrerende direktør i Fagpressen. Før dette var hun leder i Norsk Journalistlag.

Se hele profilen
31.10.1969
Født
 
Utdannelse
 
Kommune

76
Marianne Marthinsen
Storingsrepresentant (Ap)
Politikk
50

Marthinsen har vært stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet siden 2005. Hun er samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo og har vært medlem av diverse stortingskomiteer, blant annet Energi- og miljøkomiteen og Finanskomiteen. Siden høsten 2017 har hun vært medlem av Den utvidede utenriks- og forsvarskomité og Utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget.

Se hele profilen
31.07.1980
Født
 
Utdannelse
 
Kommune

77
Elisabeth Berge
Departementrsråd i Olje- og energidepartementet
Offentlig sektor
51

Som ung NHH-student på 1970-tallet var Elisabeth Berge aktiv i den grønne pol. Siden brøytet hun vei for kvinner inn i den forgubbede oljebransjen, og i dag er hun hele Norges oljedronning. Departementsråden har det øverste administrative ansvaret for forvaltningen av våre enorme oljeressurser og de milliarder av kroner dette innebærer. Berge har fra tidligere konserndirektørerfaring fra Statoil.

Se hele profilen
31.10.1954
Født
 
Utdannelse
 
Kommune

78
Eli Telhaug
Departementsråd i Arbeids- og sosialdepartementet
Offentlig sektor
52

Departementsråd Eli Telhaug leder Arbeids- og sosialdepartementet på vegne av statsråden, og har det overordnede ansvaret for både Nav, Arbeidstilsynet, Riksmekleren og Statens Pensjonskasse. Telhaug sies å ha solid innsikt i administrativ ledelse, samt god forståelse av de ulike prosessene i departementet. Hun er utdannet siviløkonom fra NHH og har lang fartstid som byråkrat i forskjellige departementer.

Se hele profilen
30.09.1949
Født
 
Utdannelse
 
Kommune

79
Sunniva Ihle Steinstad
Statssekretær ved Statsministerens kontor (H)
Politikk

Ihle Steinstad ble utnevnt statssekretær ved Statsministerens kontor i 2017. Hun kommer fra stillingen som kommunikasjonssjef i Høyre. Statssekretæren har en bachelorgrad i europeiske studier fra Universitetet i Oslo og en mastergrad i samfunn, vitenskap og teknologi fra samme sted.

Se hele profilen
31.10.1983
Født
 
Utdannelse
 
Kommune

80
Marianne Eikvåg Groth
Statssekretær ved Statsministerens kontor (H)
Politikk

Eikvåg Groth var statssekretær ved Statsministerens kontor (H) da Kapital publiserte 2017-listen over Norges mektigste kvinner. Nå er hun statssekretær i Finansdepartementet. Hun kommer fra stillingen som næringspolitisk direktør i forsikringskonsernet Eika Gruppen.

Se hele profilen
31.05.1981
Født
 
Utdannelse
 
Kommune

81
Anita Krohn Traaseth
Innovasjon Norge-direktør
Offentlig sektor
53

“Det er viktig å heie på mennesker som tør, mennesker som vil noe, som rekker opp hånda, som tør å være synlige,” uttalte Anita Krohn Traaseth da hun begynte i sin nye lederjobb i 2014. Og er det en som både tør og vil, så er det Innovasjon Norge-sjefen. Den erfarne næringslivslederen har mange kampsaker, og er en ivrig samfunnsdebattant i sosiale medier. Krohn Traaseth har tidligere hatt flere tunge lederposter i norsk næringsliv, som blant annet administrerende direktør i Hewlett & Packard Norge og strategidirektør i Det Norske Veritas Software.

Se hele profilen
30.11.1971
Født
 
Utdannelse
 
Kommune

82
Ingvild Næss Stub
Statssekretær ved Statsministerens kontor (H)
Politikk
54

Invild Næss Stub gjorde et klart opprykk i makthierarkiet da hun i november 2015 ble utnevnt til statssekretær ved SMK. Den tidligere informasjonslederen i Europabevegelsen var fra Solbergs regjeringsdannelse i 2013 så vidt statssekretær for utenriksministeren, før hun raskt ble statssekretær for tidligere EØS- og EU-statsråd Vidar Helgesen.

Se hele profilen
31.12.1977
Født
 
Utdannelse
 
Kommune

83
Gunn Wærsted
Styreproff
Næringsliv
55

Hun tapte solid maktkampen mot Telenors konsernsjef Sigve Brekke i 2016, og fremstod som kraftig svekket etter det. Foreløpig har det heller ikke blitt flere styreverv enn de to i Telenor og Petoro. En treg start på styreproff-karrieren. Men etter de mange utskiftningene i Telenor-styret nå i vår ser det ut som om Wærsteds maktbase igjen er styrket i det urolige telekonsernet.

Se hele profilen
28.02.1955
Født
 
Utdannelse
 
Kommune

84
Berit Svendsen
Adm. dir. i Telenor Norge og konserndirektør for Skandinavia i Telenor
Næringsliv
56

Hun nådde ikke til topps i kampen om konsernsjefjobben i Telenor i 2015, men står nærmest telekom-tronen dersom Sigve Brekke på noe tidspunkt skulle tre til side. I 2017 fikk hun også ansvaret for hele Skandinavia og ikke lenger bare hjemmemarkedet i Norge. Det kan dog selvsagt være at Brekke her gav sin fremste interne rival en skikkelig uriaspost, gitt pro-blemene særlig i Danmark.

Se hele profilen
31.03.1963
Født
 
Utdannelse
 
Kommune

85
Camilla Stoltenberg
Direktør Folkehelseinstituttet
Helse
57

Helse-Norges mektigste kvinne, Camilla Stoltenberg, har nok å henge fingrene i som øverste leder for landets største kunnskapsinstitusjon for folkehelse, Folkehelseinstituttet. I tillegg har hun et brennende engasjement for mangt og mye, hvilket kommer til uttrykk gjennom intet mindre enn 15 ulike verv både i Norge og utlandet. Stoltenberg sies å ha et enormt kontaktnettverk og faglig anseelse, og hun har viktige formelle institusjoner under seg. Hun er utdannet lege og forsker.

Se hele profilen
31.01.1958
Født
 
Utdannelse
 
Kommune

86
Olaug Svarva
Direktør Folketrygdfondet
Bank og finans
58

Olaug Svarva var sjef i Folketrygdfondet da Kapital i juni publiserte 2017-listen over Norges mektigste kvinner. Hun ledet kapitalforvaltningsorganisasjon med stø hånd siden 2006, og hadde ansvaret for forvaltningen av Statens pensjonsfond Norge (SPN). Ved kvartalsrapportering fra 2016 var Finansavisens overskrift “Slo markedet – som vanlig”. Da hadde SPN vokst til nesten 216 milliarder kroner. Avkastningen var 0,3 prosentpoeng bedre enn referanseindeksen. De ti siste årene har den i snitt ligget 0,9 prosent over. I februar i år ble det klart at Svarva er innstilt som ny styreleder i DNB og DNB Bank. Den påtroppende styrelederen skal formelt utvelges av generalforsamlingen som skal avholdes 24. april 2018.

Se hele profilen
30.11.1957
Født
 
Utdannelse
 
Kommune

87
Toril Marie Øie
Høyesterettsjustituarius
Jus
59

– Å være ung og lovende er ikke det eneste som teller, sa Toril Marie Øie til VG i fjor. Selv har hun skyndet seg sakte. I en alder av 55 år ble hun i fjor Norges første kvinnelige høyesterettsjustitiarius. Hun var 18 år i Justisdepartementets lovavdeling som henholdsvis avdelingsdirektør og lovrådgiver, før hun ble høyesterettsdommer.

Se hele profilen
30.06.1960
Født
 
Utdannelse
 
Kommune

88
Hadia Tajik
Storingsrepresentant (Ap)
Politikk
60

Nestleder i Ap, Hadia Tajik, er inne i sin tredje stortingsperiode. Hun var kulturminister et drøyt år før den rødgrønne regjeringen gikk av i 2013. Tajik har også tidligere vært politisk rådgiver i to ulike departementer og på Statsministerens kontor. Som 23 åring var hun den yngste ved Statsministerens kontor noensinne da hun fikk jobben som politisk rådgiver for Jens Stoltenberg i 2008.

Se hele profilen
30.06.1983
Født
 
Utdannelse
 
Kommune

89
Trine Skei Grande
Partileder i Venstre
Politikk
61

I praksis er nesten alt som krever stortingsvedtak umulig å gjennomføre for regjeringen uten Venstres og Venstre-lederens støtte. Skei Grande har vært partileder i Venstre siden 2010 og lever tett på Solberg og Jensen. Fra 2018 er hun også kulturminister. Politikeren har noe blandet utdanning, både innen samfunnsfag, statsvitenskap og historie. Før hun ble politiker på heltid jobbet hun blant annet som freelance-journalist i Namdal Arbeiderblad (1984-88) og på barne- og videregående skole.

Se hele profilen
30.09.1969
Født
 
Utdannelse
 
Kommune

90
Sigrun Vågeng
Nav-direktør
Offentlig sektor
62

Arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng er en av Norges aller mektigste byråkrater. Fra hjørnekontoret i Nav-hovedkvarteret på Løren i Oslo forvalter hun nesten en tredjedel av statsbudsjettet gjennom ordninger som blant annet arbeidsledighetstrygd, pensjon, attføring og sosialhjelp. Nav er en tung etat om teller 19.000 ansatte, som hver eneste dag fatter mer enn 100.000 vedtak og som utbetaler 15.000 kroner i sekundet til over 2,8 millioner brukere. Fra før har Vågeng solid erfaring som leder både fra NHO og KS.

Se hele profilen
30.09.1950
Født
 
Utdannelse
 
Kommune

91
Anne Nafstad Lyftingsmo
Regjeringsråd
Offentlig sektor
63

Som øverste administrative sjef for Statsministerens kontor er regjeringsråd Nafstad Lyftingsmo de norske eminensenes absolutte maktsentrum. Hun er en av få som kan tillate seg å sjefe over sjefen, og blant Erna Solbergs mest betrodde i embedsverket. Nafstad Lyftingsmo er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole, og har bakgrunn blant annet som ekspedisjonssjef i Kommunal- og regionaldepartementet og leder for Innenriksavdelingen ved Statsministerens kontor.

Se hele profilen
29.02.1968
Født
 
Utdannelse
 
Kommune

92
Linda Helleland
Kulturminister (H)
Politikk
64

Helland var kulturminister (H) da Kapital publiserte 2017-listen over Norges mektigste kvinner. Nå er hun barne- og likestillingsminister. Hun er utadvendt og klartalt, og har greid å sette viktige prinsippsaker på agendaen. Helland har til også en del makt som visepresident i Wada (World Anti-Doping Agency). Hun var inne i sin tredje periode som stortingsrepresentant da hun ble hentet til Kongens bord.

Se hele profilen
31.07.1977
Født
 
Utdannelse
 
Kommune

93
Solveig Horne
Barne- og likestillingsminister (FrP)
Politikk
65

Solveig Horne var barne- og familieministeren da Kapital publiserte 2017-listen for Norges mektigste kvinner. Hun ble ikke akkurat møtt med store forventninger, men overrasket positivt i den tidligere ministerstillingen. Politikeren har fagbrev som butikkslakter og var ferskvareleder i en dagligvarebutikk før hun gikk i politikken på heltid.

Se hele profilen
31.12.1968
Født
 
Utdannelse
 
Kommune

94
Ine Marie Eriksen Søreide
Forsvarsminister (H)
Politikk
66

Eriksen Søreide var forsvarsminister (H) da Kapital publiserte 2017-listen over Norges mektigste kvinner. Nå er hun utenriksminister (H). Eriksen Søreide er meget erfaren, med tre stortingsperioder før hun kom i regjering. Den siste perioden ledet hun Utenriks- og forsvarskomiteen. Hun har fått kritikk etter uheldige avhendinger av forsvarsmateriell og kritiserte innkjøpsprosesser i Forsvaret. Hun har hatt en rekke sentrale verv i Høyre gjennom mange år.

Se hele profilen
30.04.1976
Født
 
Utdannelse
 
Kommune

95
Sylvi Listhaug
Integrerings- og innvandringsminister (FrP)
Politikk
67

Justis-, beredskaps- og innvandringsminister er minister på et viktig og symboltungt område for sitt parti. Hun spås å seile opp som lederkandidat i Fremskrittspartiet den dagen Siv Jensen gir seg, men det kan bli lenge til. Listhaug har vært medlem av FrPs sentralstyre siden 2005. Både i dagens posisjon og som landbruks- og matminister, har det stormet rundt Listhaug. Hun står støtt i storm, men er ofte litt “forurettet”.

Se hele profilen
30.11.1977
Født
 
Utdannelse
 
Kommune

96
Kristin Skogen Lund
NHO-direktør
Organisasjoner
68

I en krevende omstillingsperiode for norsk næringsliv mangler det ikke på utfordringer for medlemmene til NHO. I dette krevende landskapet står Skogen Lund fjellstøtt i rollen som NHO-direktør. Hun har lykkes med å skape en tydeligere og mer samlet profil for organisasjonen og har bygget opp en sterk tillit mellom LO og NHO. Nylig landet hun et godt lønnsoppgjør for sine medlemmer. Skogen Lund har en tydelig stemme i den offentlige debatten og jobber beinhardt for å fremme norsk næringslivs interesser både i Norge og internasjonalt.

Se hele profilen
31.07.1966
Født
 
Utdannelse
 
Kommune

97
Anniken Hauglie
Arbeids- og sosialminister (H)
Politikk
69

Siden desember 2015 har Anniken Hauglie vært arbeids- og sosialminister fra desember 2015, og forvalter en tredjedel av statsbudsjettet. Svært mye av Hauglis budsjett er imidlertid “programmatisk”, dvs. utgifter som følger av lovfestede rettigheter i trygdesystemet. Hun har strammet inn arbeidsavklaringspenger og trygdeytelser til flyktninger. Haugli har bakgrunn fra flere byrådsposter i Oslo.

Se hele profilen
31.08.1972
Født
 
Utdannelse
 
Kommune

98
Monica Mæland
Nærings- og fiskeriminister (H)
Politikk
70

Monica Mæland var nærings- og fiskeriminister (H) da Kapital publiserte 2017-listen over Norges mektigste kvinner. Nå er hun kommunal- og moderniseringsminister. Det har stormet rundt nærings- og fiskeriministeren tidligere, blant annet ved avsettelsen av DNB-styreleder Svein Aaser i 2015. Det siste året har det vært roligere, og utskiftingen av flere styrerepresentanter i Telenor har gått relativt stille for seg.

Se hele profilen
31.01.1968
Født
 
Utdannelse
 
Kommune

99
Siv Jensen
Finansminister (FrP)
Politikk
71

Lite har rokket ved FrP-lederens og finansministerens makt gjennom snart fem år. Det engang “evige opposisjonspartiet” FrP har for lengst vist at det takler å sitte i posisjon. Partiet har holdt seg brukbart oppe på meningsmålingene tross mange politiske kameler. Partilederen har trolig gjort statsrådsbytter som virker samlende på partiet.

Se hele profilen
31.05.1969
Født
 
Utdannelse
 
Kommune

100
Erna Solberg
Statsminister (H)
Politikk
72

For sjette år på rad troner statsministeren og Høyre-lederen ubestridt på toppen. Hun er landets alle mektigste uavhengig av kjønn.Solberg har ledet mindretallsregjeringen med FrP imponerende støtt – og med stor myndighet – gjennom fem år. I løpt av disse årene har hun satt ikke ubetydelige maktspor etter seg.

Se hele profilen
31.01.1961
Født
 
Utdannelse
 
Kommune