Kapital

Utgave 6/2020

Fra Kapital (34)

Våren 2020 kan være tidspunktet der flere egenkapitalbevis på Oslo Børs nådde bunnen.

Attraktive sparebanker

5 min lesetid

Intet nytt å melde fra børsfronten: Oljemørket rår – der investorene verner så godt de kan om egne skadeskutte posisjoner.

Ingen quick fix

3 min lesetid