Kapital

Utgave 17/2018

Fra Kapital (37)

Kraftige kursløft for de største egenkapitalbevisene på Oslo Børs. Men:

Nok bank for i år

6 min lesetid