Nå kommer utbyttet mange har ventet på

BW Offshore, der vi har en kjøpsanbefaling med kursmål 65 kroner, annonserte tidligere i år at de ønsker å gjeninnføre utbyttebetalinger fra andre kvartal i år – omtrent fem år siden sist aksjonærene mottok noen sjekk fra selskapet.

Gjestekommentar

I de siste årene har sterk kontantstrøm fra FPSO-kontraktene (flytende produksjonsskip) blitt brukt til å nedbetale gjeld, og etter flere vellykkede refinansieringsøvelser det siste året har selskapet en vesentlig styrket balanse med mesteparten av gjenværende gjeldsforfall i 2023-24. Det gjør at selskapet nå er i stand til å gi noe tilbake til aksjonærene, og forslaget som nå ligger på bordet er 25 millioner dollar i årlig utbytte, noe som tilsvarer rundt fem prosent utbytteyield. I en ny analyse av selskapet ser vi på hvorvidt dette utbyttet er bærekraftg, eller om man kan forvente nedrevidering og/eller utsettelse. Det er i hovedsak tre grunner til at vi mener utbyttet kommer til å bli innført slik som planlagt.

Sterk kontantstrøm

For det første forventes kontantstrømmen de neste årene til å være sterk, og selv om noen av enhetene i flåten går av kontrakt i løpet av det kommende året er det viktig å merke seg at det ikke er antall enheter på kontrakt som nødvendigvis er det viktigste, men hva de ulike enhetene bidrar med i kontantstrøm. De tre enhetene som bidrar mest til selskapets EBITDA (cirka 2/3 av samlet EBITDA) har kontrakter som i snitt varer i 4.5 år (og lange opsjoner deretter).

Mindre oljeprisfølsom

Videre mener vi BW Offshore er mindre påvirket av dagens spotpris på olje enn mange andre oljeserviceselskaper, da kutt i investeringer på kort sikt ikke nødvendigvis påvirker kontraktene selskapet har. Det snakkes ofte om breakeven (balansepris) for utbygging av nye olje- og gassfelt, men husk at for et oljeselskap hvor produksjonen allerede har startet er det løpende kostnader som bestemmer hvorvidt det er lønnsomt å fortsette produksjonen. For feltene hvor BW Offshore har sine enheter er løpende operasjonskostnader, inkludert kostnader til FPSO, på rundt 20 dollar pr. fat. Sagt litt enkelt – så lenge oljeprisen er høyere enn dette og det er olje igjen i bakken, vil kundene til BW Offshore (oljeselskapene) ønske å fortsette produksjonen.

Klarer nødvendige investeringer

Sist, men kanskje viktigst: På våre tall er selskapet i stand til å foreta nødvendige investeringer, betale ned gjeld (uten refinansiering) samtidig som de kan opprettholde det annonserte utbyttet – og fortsatt sitte igjen med nærmere hundre millioner dollar i kontanter ved utgangen av 2024. Da har vi konservativt antatt at investeringer i sin helhet dekkes av kontantstrøm fra drift (og ikke opptak av gjeld). Vi mener derfor at utbyttet ikke står i fare, til tross for oljeprisfall og COVID-19, og når første utbetaling kommer nå i andre kvartal, tror vi flere investorer vil få øynene opp for aksjen.

Oppsummert vil BW Offshore bli en av få oljeserviceselskaper i verden som betaler utbytte. Aksjen er i skrivende stund opp mer enn hundre prosent siden slutten av mars, men fortsatt er det mye å gå på og etter vårt syn er det en doblingskandidat vi her har å gjøre med. Vi har et kursmål på 65 kroner og aksjen er en av våre favoritter innen oljeservice både på Oslo Børs og i en større europeisk sammenheng.

Artikkelforfatter: Magnus Olsvik, Kepler Cheuvreux

Investor
Gjestekommentar