Kapital

Investor ·  Porteføljefokus:

Selskapsvalg er viktigere enn sektortilnærming

© Hegnar Media
Publisert:5. mars 2020

Hadde du investert i energiindeksen på Oslo Børs ved inngangen til 2016, da oljeprisen var 30 dollar fatet, ville du frem til i dag ha oppnådd en avkastning på 47 prosent. Hovedindeksen (OSEBX) har i samme periode steget over 55 prosent, mens den noe smalere oljeserviceindeksen har falt 15 prosent. Mange, oss inkludert, vurderte at markedsaktørene var for pessimistiske og at aktivitetsnivået i olje- og oljeservicesektoren etter hvert ville ta seg opp, med påfølgende verdistigning for aksjonærene. Fire år senere – med fasit i hånd – kan vi slå fast at gjeninnhentingen i oljemarkedene har vist seg å ta mye lengre tid enn de fleste trodde. Av de 55 selskapene som inngikk i energiindeksen i 2016, har bare ni en avkastning bedre enn OSEBX. Hele 13 selskaper har gått konkurs eller er tatt av børs, mens syv selskaper har falt med over 90 prosent. Ett av de beste, Aker BP, har levert en avkastning på elleville 450 prosent. Det dårligste? Boligriggselskapet Prosafe med minus 99.8 prosent. Så hva skyldes dette avkastningsspennet? Og er det mulig å skille de gode selskapene fra de dårlige?


Kapital leses av Norges mest innflytelsesrike ledere, gründere og talenter.

Bli abonnent fra kr. 169,- pr. måned.

Bli abonnent Logg inn