Kapital

Investor ·  Eiendomsfokus:

Stadig sterkere etterspørsel blant investorene

© Hegnar Media
Publisert:19. februar 2020

Selv om det nærmer seg tolv år siden siste ordentlige smell, er det fortsatt lite som tyder på at investeringsmarkedet for eiendom går tøffere tider i vente. 2020 ser ut til å bli atter et sterkt år, drevet av investorenes nær umettelige appetitt på eiendom.

2019 var preget av en fortsettelse av Norges Banks innstrammende pengepolitikk, med tre renteøkninger etter den ene i 2018. Norges Bank var en stund en av få haukete sentralbanker i verden, men vi tror det er over for denne gang (tross høy kjerneinflasjon i januar). Rentebanen har kommet ned i takt med aksepten for at storveksten i oljeinvesteringene er over, kanskje for alltid, samtidig som svake forhold for internasjonal handel preger nyhetsbildet. Og selv om noe av den pengepolitiske trenden både i Norge og andre land altså reflekterer en moderat svekkelse i de økonomiske utsiktene, reflekterer endringen også en økt aversjon – eller frykt – for kriser fra de fleste sentralbanksjefer.


Kapital leses av Norges mest innflytelsesrike ledere, gründere og talenter.

Bli abonnent fra kr. 169,- pr. måned.

Bli abonnent Logg inn