Kapital

Investor ·  Porteføljefokus:

P/E – stappfull av informasjon

Odin Odin
Publisert:14. februar 2020

En aksjes pris i forhold til resultat pr. aksje, P/E, er stappfull av verdifull informasjon – om du vet å tolke P/E-tallet. Uten riktig tolkning gir P/E-tallet deg lite. Det er verdiskapning som driver aksjekurser og som reflekteres i P/E-tallet. Å forstå det er helt essensielt for investorer.

P/E er en funksjon av selskapets verdiskapning. Verdiskapning er evnen et selskap har til å reinvestere kapital (vokse) til høy avkastning på kapitalen (høyere enn avkastningskravet). I utgangspunktet skulle en tro at å investere i selskaper som vokser var en lønnsom strategi. Men å vokse er ikke synonymt med å skape verdier. Selskaper som vokser med lav avkastning på kapitalen vil handles til lave P/E-multipler. Som investor er det ikke alt du trenger å ta med deg fra skolebenken, men Gordon sin vekstmodell er verdt å huske. Basert på den gir tabellen ovenfor det riktige P/E-tallet for ulike kombinasjoner av resultatvekst og kapitalavkastning. Avkastningskravet er satt til 9,5 prosent. Tabellen inneholder en rekke budskap. La oss ta for oss de fem viktigste.

Les også

Aksjetips for 2020:

Annonse

22 aksjetips fra Norges beste analytikere

Budskap 1 : Et selskap som genererer en kapitalavkastning på 16 prosent, har mye mer å vinne verdimessig på å øke veksten fra seks til åtte prosent enn å forsøke å øke kapitalavkastningen fra 16 til 20 prosent. Det illustreres med løftet i multippelen fra 17,9 til hele 33,3 istedenfor fra 17,9 til 20,0, gitt seks prosent vekst.

Budskap 2 : Selskaper som vokser, men som kun genererer en avkastning på kapitalen lik avkastningskravet (9,5 prosent), genererer ikke verdier. Investorene kunne like gjerne forsøkt å investere pengene selv over avkastningskravet. P/E blir derfor her konstant, på 10,5, uansett hvor mye selskapet vokser.

Budskap 3 : Selskaper som ikke vokser (null prosent vekst), skaper heller ikke verdier. Det spiller ingen rolle hvor høy kapitalavkastningen er. Hvis selskapet ikke kan reinvestere overskuddet, og vokse, vil verdien på selskapet forbli uendret. Det vil ikke skapes verdier, og P/E-tallet er det samme, uavhengig av kapitalavkastningen. P/E-tallet er derfor stabilt på 10,5 (1/9,5 prosent).

Budskap 4 : Selskaper som vokser med en kapitalavkastning under kapitalkravet, destruerer verdier. Selskaper med svak kapitalavkastning bør heller dele ut penger til aksjonærene enn å vokse. Dette illustreres med fallet i P/E-multippelen fra for eksempel 10.5 til 8.3 for et selskap hvor egenkapitalavkastningen faller fra 9,5 til åtte prosent.

Budskap 5 : For deg som investor er drømmesituasjonen å finne selskaper som både kan øke veksten og kapitalavkastningen. Verdiøkningen ved å bevege seg sørøst i tabellen er stor i form av sterk multippelekspansjon.

Gir to sentrale dimensjoner

Aksjen på P/E 13 i tabellen (fem prosent vekst og 12 prosent ROE) og aksjen på P/E førti (åtte prosent vekst og 20 prosent ROE) er begge priset riktig. Aksjen på P/E 40 gir samme forventet avkastning som aksjen på P/E 13. Kunsten består i å forutse endringer i de to parametrene i tabellen, resultatvekst og kapitalavkastning – endringer som aksjemarkedet ennå ikke har sett. P/E-multippelen gjenspeiler selvfølgelig hva markedet forventer fremover av vekst og kapitalavkastning. Likevel ser vi nokså ofte at markedet ganske enkelt ser i bakspeilet – og priser selskaper i forhold til hva de har levert historisk av vekst og kapitalavkastning. Øvelsen består derfor ofte i å se hvorfor de neste ti årene skal bli særlig annerledes enn de foregående ti årene.

Som investor koker dette ned til følgende: P/E-tallet forteller deg hvilke to dimensjoner du bør vurdere før du kjøper en aksje. Den første å vurdere er langsiktige vekstmuligheter – er det rom for selskapet å vokse i mange år fremover, og hva skal drive denne veksten? Den andre å vurdere er kapitalavkastningen. Driveren bak denne handler om en bedømmelse av marginer, omløpshastigheten på kapitalen og gjeldsnivå.

De selskapene vi ønsker å investere i, er de selskapene som kan vokse med en egenkapitalavkastning som langt overgår avkastningskravet, og som kan holde det gående med stadige reinvesteringer til høy kapitalavkastning lenger enn hva markedet forventer. De skaper verdier for oss.

Lykke til med aksjeinvesteringene!


Les også:

Anbefalinger:

Gikk seirende ut av 2019

Vi fikk rett i våre antagelser om at flere oljerelaterte aksjer skulle kraftig opp i kurs inn mot årsskiftet. Dermed kan Kapital-porteføljen vise til en oppgang i 2019 på 18,3 prosent, klart bedre enn hovedindeksen på Oslo Børs.

3 min lesetid

Morten Astrup flytter virksomhet hjem:

London-exit etter Brexit

Usikkerheten råder for britiske finansselskaper idet Brexit blir en realitet. Den norske forvalteren Storm Capital Management har allerede tatt konsekvensen og satt sin “plan b” ut i livet.

4 min lesetid

Andre leser også: