Kapital

Investor ·  Energifokus:

Energimiks

© Hegnar Media
Publisert:19. februar 2020

For å nå målsetningene i Paris-avtalen og FNs bærekraftsmål er det knyttet store forhåpninger til at en kraftig utbygging av sol og vindkraft skal føre til betydelige utslippsreduksjoner. I dag er verdens totale energikonsum på 63.000 TWh i året, hvor sol og vind står for i underkant av 1.900 TWh, eller rundt tre prosent. Det investeres omkring 300 milliarder dollar i året, noe som øker produksjonen av sol og vindkraft med cirka 270 TWh i året. Samtidig vokser store deler av befolkningen inn i middelklassen, og verdens energikonsum ligger an til å nå 100.000 TWh innen 2050. Med dagens investeringstakt på 270 TWh i året vil ikke elektrisitetsproduksjonen fra sol og vind utgjøre mer enn ti prosent i 2050. Det kreves derfor en betydelig økning for at sol- og vindkraft skal kunne gjøre en stor forskjell målt i utslippsreduksjoner.


Kapital leses av Norges mest innflytelsesrike ledere, gründere og talenter.

Bli abonnent fra kr. 169,- pr. måned.

Bli abonnent Logg inn