Kapital

Investor ·  Makrofokus:

“Peak Globalization”?

© Hegnar Media
Publisert:11. desember 2019

Må vi snakke om ulikhet selv her i Kapitals spalter – dette oransje fyrtårnet for den usentimentale kapitalismen? Ja, vi må nok det. Sjansen er at ulikhet som fenomen ikke bare kan forandre det politiske landskapet selv her i det egalitære Norge, men det har også kraft til å ramme en VPS-konto nær deg.

Elefantgrafen viser realinntektsvekst i forhold til inntektsnivå. Grafen viser at i perioden 1988 til 2008 var det den arbeidende middelklassen i Vesten som hadde lavest inntektsvekst – sterk globalisering og internasjonalisering i perioden kom først og fremst fattige (men ikke de aller fattigste) og de aller rikeste til gode.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-16"?> <richtext version="1.0.0.0"> <paragraphlayout> <paragraph><text></text> </paragraph> </paragraphlayout> </richtext>

Vinnerne: Arbeidstagere i flere vekst-markeder

Frankrikes “Gule vester”, Donald Trump, “Brexit”, høyrepopulisme, venstrepopulisme, xenofobi, Folkeaksjonen Nei til Mer Bompenger – svært mye forstås bedre på bakgrunn av denne grafen. En gullalder for global økonomi fra Berlin-murens fall til den store finanskrisen i 2008, men også videre det siste tiåret, har skapt vinnere og tapere.

Annonse

Vinnerne er arbeidstagere i de vekstmarkedene som har opplevd størst transformasjon i denne perioden, for eksempel i Kina. Taperne er de arbeidstagerne i Vesten som ikke har kunnet beskytte arbeidsplassen sin mot økt internasjonal konkurranse, enten det er arbeidsinnvandring som har uthulet lønnsomheten i en håndverksbedrift eller en industriarbeidsplass som har blitt flyttet til et lavkostland. Globaliseringen, sammen med svak demografisk utvikling, har skapt lav inflasjon, men også lav sysselsettingsvekst, lav lønnsvekst og lav realvekst.

Vestlige økonomiers respons på dette har vært en svært aggressiv pengepolitikk kombinert med stram finanspolitikk, (=austerity) da mange av disse landene hadde mye gjeld etter finanskrisen. Problemet med denne politikken er at den kun gir inflasjon i aktivapriser. På den andre siden har da også de rikeste en til ti prosentene i Vesten opplevd både stigende lønninger (for høykvalifisert arbeidskraft) og stigende aktivapriser, samt sterkere kjøpekraftsutvikling på grunn av generell lav prisvekst.

Det globale klimaet, gjennom blant annet en sterk økning i global transport, er en taper i globaliseringsutviklingen. Da globaliseringen ikke har kommet en majoritet (dersom vi tenker på “Brexit” og Trump) eller i alle fall en større minoritet (FNB?) i OECD-land tilstrekkelig til gode, er betalingsviljen for “det grønne skiftet” hos denne gruppen svært liten.

Hva er løsningen?

Løsningen er like vanskelig som å løse klimakrisen, men vi må nok konstatere at det pengepolitiske eksperimentet over de siste ti til tyve årene, kombinert med sterk globalisering, ikke har virket inntektsutjevnende. I tillegg er gjeldsgrad og aktivapriser på nivåer som ikke er bærekraftige, og veksten har uteblitt. Pengepolitikken bør tøyles som virkemiddel, finanspolitikken bør innrettes for å kompensere taperne gjennom globaliseringen: Arbeider- og middelklassen i Vesten (Hillary Clintons “Basket of deplorables”) og miljøet. Regressive skatter som bompenger må kanskje likevel skrapes?

“Peak Globalization” er et fenomen som brukes om dette fenomenet: at globaliseringsiveren forsvinner og erstattes av nasjonalisme, “patriotisme” og/eller proteksjonisme i mange OECD-land. Vrakes pengepolitikken som fremste virkemiddel, vil rentene i større grad “normaliseres” (hva nå enn det er), og muligens kan Phillipskurven gjenoppstå for en periode. Men bakom lurer kunstig intelligens så en betydelig endring i premiene på (lavt utdannet) arbeidskraft vs. kapital er nok en drøm fra et annet millennium. Så hold på aksjene (fest setebeltene for volatilitet), men forsiktig med renterisiko – og gjeld?


Les også:

Bankanalytiker Håkon Astrup:

Satte konkurrentene sjakk matt

– Det er en saying at man skal være i bank og finans 22 av 25 år, sier DNB Markets-analytiker Håkon Astrup.

10 min lesetid

Kapital kårer Norges ypperste analytikere:

Best i landet på aksjer

Kapital har tradisjonen tro spurt meglerhusenes største og viktigste kunder om hvem som har vært flinkest til å analysere aksjemarkedet det siste året, i år fordelt på 16 ulike kategorier. DNB Markets er beste meglerhus i årets analytikerkåring.

6 min lesetid

Andre leser også:

# Torsdag 16.januar 2020

Ukens vintips: Smaksbombe fra Chile

Følg med hver torsdag kl 13:00. Viner som begeistrer vinjournalist Svein Lindin legges til grunn for ukens vintips.

26 min lesetid