Kapital

Investor · 

Grumsete farvann

Er bunnen nådd?: Aker Solutions, med hovedaksjonær Aker og Kjell Inge Røkke i ryggen, har underprestert noe så voldsomt på Oslo Børs så langt i år. Kan det snu frem mot årsskiftet i takt med en klart stigende oljepris? 29 Foto: Lise Åserud/NTB scanpix NTB scanpix
Publisert:19. desember 2019

Investorene på Oslo Børs pepres med globale makrorapporter som på ingen måte tegner noe glansbilde av internasjonal økonomi. Rapportene gir rammer for børsen i 2020, som vi spår ender omtrent på dagens indeksnivåer.

“Småkjedelig på børsen, uttalte aksjemegler Tone Trandokken fra DNB Markets til Finansavisen nylig. Og refererte til utviklingen i etterkant av at hovedindeksen i slutten av april luktet på 900 poeng, et indeksnivå tilsvarende dagens. På Oslo Børs er DNB Markets den største norske aktøren, og på vei inn i 2020 trekker meglerhuset særlig frem selskaper som Telenor, Frontline, Yara – og DNO:

– Selskapet handles nå til en P/E på lave firetallet, og fremstår nå som en av de aller billigste aks- jene på Oslo Børs. Selskapets økte eksponering mot Nordsjøen er positivt, og øker inntjeningsvisibiliteten. Vi tror også at vi vil få se økt utbytte fra DNO, uttalte Trandokken videre. DNB Markets spår til neste år en oljepris på i snitt 64 dollar fatet, i tråd med årets gjennomsnittspriser. Dette gir naturligvis inntjeningsstøtte for nettopp selskaper som DNO, hvilket på ingen måte synes å påvirke investoradferden, da selskapets aksjekurs fortsetter å vake rundt kurs ti. Så langt i år har DNO-kursen kommet ned med rundt 20 prosent, og selskapet har nå en markedsverdi på ikke fullt ti milliarder kroner. Vi vet at deler av årets børsnedtur henger sammen med de skuffende tredjekvartalstallene som var klart svakere enn ventet, i all hovedsak som følge av store nedskrivninger blant annet på Brasse-feltet i Nordsjøen. Men med en frisk oljepris i ryggen, kombinert med lave prisingsmultipler, mener vi DNO-aksjen har klart mer å gå på. Selskapet blir derfor værende i Kapital-porteføljen etter at vi plukket den inn i etterkant av de svake kvartalstallene. For øvrig mener mer eller mindre samtlige av DNO-analytikerne at man bør kjøpe aksjen på dagens nivåer.

Annonse

Klarer USA mer?

Kapital har tidligere i høst omtalt at innsidere i amerikanske selskaper så langt i år har solgt aksjer for samlet sett rundt 19 milliarder dollar, tilsvarende litt over 170 milliarder kroner. Salgstendensen gir føringer om at man for året sett under ett kan nå samlede amerikanske innsidesalg for nesten 240 milliarder kroner – et nivå man faktisk ikke har registrert siden dotcom-boblen sprakk i år 2000. Salgene gir i det minste dagens investorer god grunn til å reflektere over hvorvidt de amerikanske børsene har mer å gå på eller ikke, gitt årets voldsomme opptur.

Men den økte børsskepsisen er tydeligvis forankret også globalt: – Mer bekymrede finanssjefer, skrev vi tidligere i høst – og viste til en undersøkelse gjennomført ved Duke University. Der kom det frem at rett i overkant av 50 prosent av finanssjefene i USA regner med at landet går i resesjon i løpet av tredjekvartal 2020. Og nylig rapporterte investeringsbanken UBS at rike personer rundt omkring i verden har begynt å posisjonere seg for en nedtur i aksjemarkedet. Banken har også sett nærmere på investeringspreferansene til såkalte Family Office-kontorene. De ønsker i stor grad å ta ned sine aksjeposisjoner i såkalte modne økonomier, noe som i praksis betyr at de fremover vil selge seg gradvis ut av amerikanske og europeiske aksjer. Og for å beskytte formuene sine rapporterer familiekontorene å ville øke sine engasjementer innfor fast eiendom, samt investere mer i ymse PE-fond. Den mer eller mindre sammenhengende globale børsoppgangen i kjølvannet av finanskrisen synes etter hvert nå å sende risikoaversjonen klart oppover for et stadig bredere utvalg investorklasser.

 

Får oljehjelp

Som aksjesjef i Alfred Berg Kapitalforvaltning, Leif Eriksrød, nylig kommenterte overfor Finansavisen, har kombinasjonen av nedjusterte inntjeningsforventninger og god børsutvikling sendt børsen opp i den øvre delen av prisingsintervallet de seneste årene. Oppturen styres heller ikke av tilsiget av svake makrostatistikker, men av mange investorers optimisme vedrørende selskapenes respektive inntjeningsutsikter i 2020. Vi vet i det minste at børsåret 2019 definitivt bar preg av investorenes krav om at selskapene måtte kunne vise til god underliggende inntjeningsevne, og attraktive utbytter i kombinasjon med en ikke altfor aggressiv gjeldsgrad. Dette vil også være sentrale evalueringskriterier for 2020.

Samtidig får Oslo Børs på vei inn i det nye børsåret støtte av en frisk oljepris, en fortsatt viktig driver for børsens prestasjoner selv i en verden der ESG-selskaper på rekke og rad får bare mer og mer oppmerksomhet. Men oppsummert gjør vi likevel ingen endringer i Kapital-porteføljen, og beholder dermed både Borr Drilling, Seadrill, DNO, Aker Solutions og Magseis Fairfield.


Les også:

Gjestekommentar:

Coronakrise og markedsturbulens – hva gjør det med eiendom?

Den pågående coronaviruskrisen og smellen i oljemarkedet skaper kaos på børsen. For det norske eiendomsmarkedet er det fortsatt usikkert hvordan dette vil slå ut, og det er helt avhengig av hvor langvarig situasjonen blir.

4 min lesetid

Finanskjendis-aksjer bedre enn indeks:

Aksjer: Spetalen & Co. leder an

Bjellesau-porteføljen vi lanserte i forrige utgave har holdt seg litt bedre sammenlignet med Hovedindeksen under coronakrakket på Oslo Børs. Men også kjendisaksjene har fått en solid porsjon juling.

3 min lesetid

Våren 2020 kan være tidspunktet der flere egenkapitalbevis på Oslo Børs nådde bunnen.

Attraktive sparebanker

5 min lesetid

Andre leser også: