Kapital

Investor

Uklar børssikt

Må levere!: 26. november kommer Borr Drilling, med hovedaksjonær Tor Olav Trøim i førersetet, med sine tredjekvartalstall. De bør overbevise om selskapet skal ha noen mulighet til å reversere noe av årets kursmassakre. Foto: Leikny Havik Skjærseth Foto: Leikny Havik Skjærseth
Publisert:25. november 2019

Flere selskaper, som oppdrettsselskapet Lerøy Seafood, kvitterer ut kvartalstall som skaper sjokkopplevelser også for den konservative investormassen på Oslo Børs. Blir det frem mot årsskiftet likevel en svak avslutning på børsen – stikk i strid med tradisjonelle børsmønstre?

Men først – internasjonale handelspenninger har enn så lenge ikke satt sine altfor dype spor opp mot norsk fastlandsøkonomi. I tredjekvartal forble fastlandsveksten uendret på 0,7 prosent, viste Statistisk sentralbyrås siste nasjonalregnskapstall. Norges Bank, som i september med en viss sannsynlighet varslet nok en renteøkning, forventet på sin side en fastlandsvekst på én prosent. Septembersignalene ble gitt under bankens egne prognoser om et markert vekstfall i vente, ettersom den for inneværende år ser for seg en fastlandsvekst på 2,7 prosent – men fallende til 1,9 prosent i 2020. Et omslag antas altså å være i vente, for selv om fastlandbedriftene fortsetter å investere på bred basis, utvikler detaljhandelen seg svakt, mens tradisjonell eksport nå har falt to kvartaler på rad. Kanskje Norges Bank mildner sin språkbruk på sitt kommende rentemøte i desember med det resultat at rentebanen trekkes ned og kronekursen følger etter med nye bunnoteringer mot både euro og dollar?


Kapital leses av Norges mest innflytelsesrike ledere, gründere og talenter.

Bli abonnent fra kr. 169,- pr. måned.

Bli abonnent Logg inn