Kapital

Investor ·  Faglig uenighet rundt minusrenter:

Null stress med renter under null

Alltid positiv, uansett: Sentralbanksjef Øystein Olsen valgte i 2014 å holde renten positiv, selv om modellene tilsa noe annet. Foto: Are Haram Foto: Are Haram
Publisert:21. november 2019

Norges Bank liker ikke negative renter, og tror pengepolitikken blir lite effektiv under nullstreken. Men en rekke økonomer utenfor landet, bl.a. i ESB, mener kritikere av minusrenter tar feil.

Joachim Bernhardsen og Dane Cekov i Nordea Markets skrev i forrige utgave om negative renter, og hvordan Norges Bank aldri satt renten lavere enn et halvt prosentpoeng i 2014, selv om modellene tilsa det, siden sentralbanken tok hensyn til “bivirkningen ved lave og negative renter”.

“Det kan faktisk hende at noe av effekten av pengepolitikken reverseres,” skriver Nordea-økonomene, og videre “(…) negative, og svært lave, renter fører til at husholdningene faktisk sparer mer (..) Det betyr mindre konsum i dag, noe som kan forsterke et eventuelt tilbakeslag i økonomien.” I tillegg kommer bl.a. at negative renter kan føre til økte finansielle ubalanser, forklarer økonomene.

Annonse

Norges Bank forble i hvert fall på den positive siden etter 2014, mens både Sveits, Sverige, Danmark, Japan og euroområdet senket styringsrentene i minus.

Les også

Slik krymper de 50 rikeste formuen med 640 milliarder:

De 50 rikeste krymper formuen med 640 mrd.

– Skeptikere tar feil

Men ikke alle deler skepsisen til lave renter. Professor Ken Rogoff ved Harvard har tidligere argumentert for at negativ rentepolitikk vil være omtrent som “business as usual” for sentralbankene.

Økonomene Carlo Altavilla og Lorenzo Burlon ved avdeling for pengepolitikk i Den europeiske sentralbanken (ESB) har sammen med finansprofessor Mariassunta Gianetti ved Handelshøyskolen i Stockholm og Sarah Holton, sjef for pengepolitisk avdeling i den irske sentralbanken, nylig forfattet et “working paper”, og et utdrag av dette ble forleden publisert på forskningsnettstedet Vox. Forskerne har her undersøkt empirisk hva som har skjedd i land med negative renter.

I notatet peker de på “skeptikere” som argumenterer for at sentralbankene ikke kan stimulere utlån, og faktisk kan senke tilbudet av lån, gjennom å sette negative renter. Firkløveret argumenterer for at skeptikerne tar feil, og skriver at negative renter ikke hindrer gjennomslaget til pengepolitikken fra banker til innskuddsholdere fordi bedrifter ikke trekker kontanter ut som respons til negative renter, selv om husholdninger kan tenkes å gjøre dette. “Faktisk kan negative renter stimulere økonomien gjennom å oppmuntre bedrifter til å investere,” konkluderer de.

– Stimulerer realøkonomien

De tre hovedfunnene til forskerne er:

1. Negative styringsrenter hindrer ikke gjennomslaget til pengepolitikken. Bankene klarer nemlig å innføre negative renter på innskudd, for selv om husholdningene da kan velge kontanter, er det ikke like lett for bedrifter, og små bedriftene vil ikke ønske å bryte relasjonen med bankene gjennom å tømme sine konti.

2. Solide banker erfarer ikke flukt av innskudd selv om de tilbyr negative renter. I stedet økte innskuddene i gjennomsnitt, og i noe høyere grad i robuste banker med enda mer negative renter på nye innskudd, hvilket er i tråd med økt etterspørsel etter likviditet og sikre plasseringer.

3. Selskaper som har mye kontanter og har kundeforhold hos banker som innfører negative innskuddsrenter, tenderer til å øke de langsiktige investeringene sine og kutte kortsiktige plasseringer og kontanter.

“I strid med konvensjonell visdom finner vi at når bankene er solide, vil negativ rentepolitikk stimulere realøkonomien ved å påvirke adferden til både banker og bedrifter,” avsluttes notatet. 


Les også:

Gjestekommentar:

Coronakrise og markedsturbulens – hva gjør det med eiendom?

Den pågående coronaviruskrisen og smellen i oljemarkedet skaper kaos på børsen. For det norske eiendomsmarkedet er det fortsatt usikkert hvordan dette vil slå ut, og det er helt avhengig av hvor langvarig situasjonen blir.

4 min lesetid

Finanskjendis-aksjer bedre enn indeks:

Aksjer: Spetalen & Co. leder an

Bjellesau-porteføljen vi lanserte i forrige utgave har holdt seg litt bedre sammenlignet med Hovedindeksen under coronakrakket på Oslo Børs. Men også kjendisaksjene har fått en solid porsjon juling.

3 min lesetid

Våren 2020 kan være tidspunktet der flere egenkapitalbevis på Oslo Børs nådde bunnen.

Attraktive sparebanker

5 min lesetid

Andre leser også: