Kapital

Investor ·  Aksjer med god dividende og akseptabel P/E:

Fem for fredelige dager

Foto: Magnus Rørvik Skjølberg Foto: Magnus Rørvik Skjølberg
Publisert:8. november 2019

Mange utbytteaksjer har blitt priset opp vel kraftig på Oslo Børs, men her er fem med minst fem prosent direkteavkastning, i hver sin sektor, som man kan shoppe inn til jul uten at det koster det hvite ut av øyet.

Arbeidshypotesen før vi gjorde denne øvelsen var at aksjene på Oslo Børs som leverer en jevn strøm av dividende, nå handles på ganske dyre nivåer fordi aksjer som “rentesubstitutter” har vært et tema lenge, all den tid det er såpass vanskelig å finne rentepapirer som gir særlig avkastning lenger. Men verdsettelsen for det femkløveret vi har plukket ut er til å leve med, og de er samtidig solide og likvide nok til å dele ut et raust utbytte neste år.

Vi målte aksjene på følgende faktorer: 1) Utbytte-yield, dvs. hva de betaler i utbytte i 2020 i forhold til aksjekursen, 2) hvor dyre de er priset, målt ved P/E i 2020, 3) hvor solide de er /i hvilken grad de tar opp gjeld for å betale utbytte, målt ved netto gjeld/EBITDA, og 4) hvor god likviditet de har til å betale utbytte med, målt ved fri kontantstrøm.

Annonse

Videre vil vi spre oss mest mulig, når det er spesifikt solide aksjer og utbyttekvaliteter vi er på jakt etter og ikke et sektorsyn. I tillegg har vi valgt å se bort ifra finanssektoren denne gangen. Det finnes flere potensielle utbyttekandidater der, som sparebank- ene, men det kan være tema for en annen artikkel.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-16"?><richtext version="1.0.0.0"><paragraphlayout><paragraph><text>Raus: Europris-sjef Pål Wibe leverer god vekst og aksjen ventes å gi 7 prosent direkteavkastning neste år.</text><symbol>29</symbol></paragraph></paragraphlayout></richtext>
Raus: Europris-sjef Pål Wibe leverer god vekst og aksjen ventes å gi 7 prosent direkteavkastning neste år.29 Silje Sundt Kvadsheim

Flere kandidater

Det vi fant, var at det ikke er så hårreisende prising av flere gode utbyttekandidater på Hovedindeksen, når vi ser på P/E. Dog er det en overveiende fare for at estimatene for neste år er på vei ned i den perioden vi er inne i nå. Med utgangspunkt i tallene vi sitter med nå, var det flere som screenet med lav til moderat P/E og samtidig forventet utbytteavkastning på over fem prosent neste år. Mange av utbytteaksjene har også solid forventet kontantstrøm neste år, hvilket gir trygghet for at dividende står klare til å skyfles ut når vinteren er omme.

Antall kandidater ble straks færre når vi hev ut selskaper som har lastet opp med gjeld for å tilfredsstille aksjonærenes krav til utbytter. Høy netto gjeld målt mot kontanstrøm (EBITDA) er naturligvis en fornuftig måte å finansiere en virksomhet med håndterbar operasjonell risiko på, men vi vil gå inn i høytiden i salig overbevisning om at det nye året bringer en strøm av utbytter, og velger derfor å screene vekk selskapene med antydning til finansielt overmot.

Gass, gass, gass

Vi satt igjen med en rekke selskaper som betaler over fem prosent direkteavkastning, hvorav flere shippingselskaper, der inntjeningen i mange segmenter er heftig om dagen. Det er derimot ikke så lett å vite når syklusen snur, men at en av fem aksjer kan drive med sjøfrakt synes vi er akseptabel risiko. Shippingaksjen vi faller ned på er BW LPG. Markedet for transport av flytende petroleumsgasser er sterkt, og BW LPG-analytikerne tror på hele 10 prosent utbytteavkastning neste år. Fri kontantstrøm er forventet å dekke utbyttene med god margin, så mye skal skjære seg om ikke 2020 blir et år der kontantene seiler inn. Nettogjelden er i grenseland av hva vi aksepterer på drøyt to ganger EBITDA neste år, nest høyest blant kvintetten vi har plukket ut. Et sprekere valg her kunne vært tankrederiet Frontline, med enda høyere utbytteavkastning, men enda høyere belåning.

Strøm og billige varer

Både Europris og Fjordkraft retter seg i stor grad mot norske forbrukere, men de rangerer under henholdsvis forbruksvarer og forsyning, så vi har sektorkravet i behold. Fjordkraft-aksjen er opp 46 prosent hittil i år, men det mener vi det er gode grunner til. Og selv etter et hopp på rundt 9 prosent i aksjekursen i Europris på kvartalstallene ser heller ikke den aksjen avskrekkende dyr ut. Konsernsjef Pål Wibe i Europris skryter av at selskapet hadde et “fantastisk kvartal” og at driftskostnadene er under kontroll.

– Det er hva jeg kan kalle et monstervekst i salg. Jeg er spesielt fornøyd med god vekst på bunnlinjen i dette kvartalet, uttalte Wibe, ifølge TDN.

Med P/E på henholdsvis 10 og 14 for Europris og Fjordkraft, og en direkteavkasting på henholdsvis ca. 7 og 6 prosent, må aksjene med i adventskalenderen vår. Europris screener dog litt høyt på netto gjeld, med 2,2 ganger EBITDA, mens Fjordkraft er gjeldfritt.

Litt dyrt og kjedelig

Det var tre kandidater som vi syntes skilte seg ut i energisektoren, Aker BP, Equinor og seismikkselskapet TGS-Nopec. De screenet litt ulikt på de forskjellige kriteriene, og vi er da litt grådige og faller ned på aksjen med høyest forventet direkteavkastning av de tre, Aker BP, på nær 9 prosent. Nettogjelden ventes å ligge litt under EBITDA neste år. Analytiker Christian Yggeseth i Danske Bank uttalte for øvrig til Finansavisen nylig at evnen til å generere kontantstrøm på en oljepris på 60 dollar pr. fat er 3–4 prosent bedre for selskap som Aker BP og Lundin enn for Equinor. I tillegg vokser produksjonen vesentlig mer frem mot 2025, sa Yggeseth, som for øvrig ikke ser noe særlig oppside i oljeservice det neste året.

Til sist tar vi med Atea, som er femkløverets dyreste aksje med P/E på nesten 16. Utfordringen med Atea-caset er at det er litt dyrt og ganske kjedelig med ikke altfor spreke marginer og lav vekst. Men noe som veier tilstrekkelig opp er at selskapet er gjeldfritt, har god nok kontantstrøm til å levere seks prosent rett i lomma på aksjonærene, og IT-leverandøren gir en god diversifikasjon i knippe med de andre aksjene.


Les også:

Feilslåtte prosjekter, rettssaker og brutte lovnader:

Jakten på de mystiske Dubai-millionene

Selskapet Norsk Hummer har blitt lovet fem millioner euro fra et fond i Dubai, men pengene lar vente på seg. Samtidig selger dets tidligere daglige leder inn ikke-eksisterende Dubai-fond i Tyskland, der han er under etterforskning.

18 min lesetid

Negativ avkastning i ni av ti tilfeller:

Tapsbomber i Norse Securities

Mange investorer ligger an til å tape alt når warrants solgt av finans­selskapet Norse Securities forfaller. Eksperter er kritiske til både produktene og selskapet som selger dem, mens Norse viser til “dårlig timing” som forklaring på elendig avkastning.

11 min lesetid

Andre leser også: