Kapital

Investor ·  Finnes det en forholdsvis trygg havn på Oslo Børs?

Skitt fiske!

Kurshoppet kommer! Konsernsjef Henning Beltestad i Lerøy Seafood jobber iherdig med å øke selskapets interne produktivitet. Vi tror arbeidet bærer frukter, til glede også for selskapets eiere. Foto: Iván Kverme Foto: Iván Kverme
Publisert:16. august 2019

Ja, for selv i et ekstremt usikkert børsklima fremstår oppdrettskjempen Lerøy Seafood som en klar kjøpskandidat, mener vi. Og med en historisk lav kronekurs bør også Lerøy Seafoods marginer få et ytterligere løft i tiden som kommer. Kjøp før andrekvartalstallene presenteres den 21.august!

En titt på konsumvareindeksen på Oslo Børs viser med all tydelighet hvor kraftig Lerøy Seafood henger etter sine respektive konkurrenter: Indeksen er i skrivende stund opp med godt over ti prosent siden årsskiftet, mens Lerøys aksjekurs – inkludert selskapets utbytteutbetaling i våres på to kroner pr. aksje – er ned med rundt elleve prosent. Hovedforklaringen på det voldsomme kursavviket, noe også analytiker Tore Tønseth i SpareBank 1 Markets tidligere har påpekt overfor Kapital, er skuffende operasjonelle tall flere kvartaler på rad. Dette har i sin tur dratt inntjeningsforventningene kraftig ned, men Tønseth påpekte at med såpass store kursfall fremstår selskapet nå langt mer attraktivt. Han opererer med en kjøpsanbefaling på aksjen med kursmål 72: – Aksjen handles med en betydelig rabatt målt mot de mest aktuelle sammenlignbare selskapene. EV/kg for oppdrettsvirksomheten, justert for Havfisk og Scottish Sea Farms, er under Grieg Seafood og betydelig lavere enn Mowi, understreket han overfor Kapital – og la dessuten til at Lerøy handles nær markedsverdien av konsesjonene, med andre ord at all systemverdi knyttet til infrastruktur, salg og distribusjon nesten ikke tillegges noe verdi basert på dagens selskapsverdsettelse.

Les også

Suksessen etter McKinsey:

Annonse

Fra direktørskole til gründerfabrikk

Analytiker Kjetil Lye i Handelsbanken Capital Markets har også en kjøpsanbefaling på Lerøy, som i skrivende stund prises til rundt 33 milliarder kroner på Oslo Børs. Til Kapital uttalte han for kort tid siden at de fundamentale industriutsikter for hele bransjen gir rammer for økende inntjeningsprognoser, drevet av sterke globale etterspørselsutsikter. En relativt stram tilbudsside mener han også støtter opp under de positive fremtidsvyene, blant annet i form av ymse reguleringer i flere viktige produsentland. Dette vil i bidra til en underliggende lav global vekst i tilbudet av laks, mente Lye. Og la til: – Lerøy gir en attraktiv eksponering mot sterke sektortrender. Selskapet har slitt med lavere lønnsomhet i deler av sin oppdrettsvirksomhet, primært innen Lerøy Sjøtroll, men vi forventer en bedring i årene fremover, basert blant annet på betydelige investeringer i ny smoltkapasitet.

Les også

Slik gikk sommerferieaksjene:

Smult farvann

Estimater for Lerøy Seafood

2019 2020 2021

Inntekter* 20.803 21.342 21.994

EBITDA* 4.734 5.395 5.738

Res. før skatt* 3.768 4.574 4.957

P/E 11,5 10,0 9,2

Utbytte pr. aksje 2,1 2,6 2,8

*Tall i mill. kr.

21.august: Kurstriggende andrekvartalsrapport?

Førstekvartalstallene var altså langt fra overbevisende og kom dermed godt under forventningene. Slaktevolumene var forholdsvis svake. I forbindelse med resultatfremleggelsen pekte flere analytikere dessuten på at Lerøy slet med lave realiserte priser på ørret. Driftsresultat før verdijusteringer knyttet til biologiske eiendeler endte på 690 millioner kroner, sammenlignet med 960 millioner i tilsvarende kvartal i 2018. Kvartalstallene var samtidig nesten 20 prosent under markedsforventningene, som lå på rundt 850 millioner. Lavere slaktevolum gjorde at kostnadene pr. enhet ble relativt sett høyere, i tillegg viste rapporten at selskapet generelt har et høyere kostnadsnivå enn resten av sektoren.

Men ledelsen, med toppsjef Henning Beltestad i spissen, jobber intenst med å bedre produktiviteten, blant annet har konsernet iverksatt en rekke tiltak innen både produksjons- og på markedssiden for å bedre inntjeningen i landindustrien. I førstekvartalsrapporten blir det til stadighet understreket at konsernets investeringer og kontinuerlige forbedringsarbeid over tid skal resultere i et redusert kostnadsnivå. Andrekvartalsrapporten publiseres 21. august. Muligens vil rapporten kunne gi små tegn på at de interne forbedringstiltakene allerede bærer frukter?

 

1319 Lerøy

Sterke globale drivere

Den globale etterspørselen etter sjømat er sterk – og økende. Tall fra Norges sjømatråd viser at hittil år har Norge eksportert 595.000 tonn laks til en verdi av over 40 milliarder kroner. Det tilsvarer en økning på fire prosent målt i volum, mens verdien økte med syv prosent, eller 2,5 milliarder kroner, fra samme periode i fjor. Eksporten av laks nådde i juli 5,8 milliarder kroner, en omsetningsøkning på litt over ti prosent målt mot samme måned i fjor.

Les også

– Størst vekst har det vært i eksporten til Asia. Dette er hovedsakelig drevet frem av en bedret markedsadgang til det kinesiske markedet. Det har ført til at norske eksportører har vært i bedre stand til å utnytte potensialet som er i dette markedet, uttalte nylig sjømatanalytiker Paul T. Aandahl i Norges sjømatråd. Siden årsskiftet har Norge eksportert nesten 30.000 tonn ørret til en samlet omsetningsverdi på to milliarder kroner. Det er en volumvekst på 23 prosent og en verdiøkning på 23 prosent fra samme periode i fjor.

Eksportprisen for fersk laks har vært relativt sett svak i sommer og lå for eksempel i slutten av juli på rundt 55 kroner pr. kilo. Dette har ikke affisert investorene på Oslo Børs, som fortsetter å sverme om oppdrettsselskapene også støttet av den svake kronekursen. Rundt 50 prosent av kostnadene til oppdretterne er i norske kroner. Sjømatsektoren er derfor en av de sektorene på Oslo Børs som drar aller mest nytte av en svak krone, da produsentene har store deler av kostnaden i norske kroner mens inntektene er i euro. For øvrig gir selskapsmultiplene ingen grunn til engstelse. Analytikerne forventer nå at Lerøy bedrer sine marginer, noe som i sin tur sender P/E-nivåene ned kommende år. Selskapet har sterke finanser, og ved utgangen av førstekvartal hadde Lerøy en netto rentebærende gjeld på nær tre milliarder kroner, som ga en egenkapitalgrad på 59 prosent. Aksjonærene tilgodesees med forventede utbytter kommende år i spennet mellom to og tre kroner, som på dagens kurs tilsvarer en direkteavkastning på rundt fire til fem prosent. Konklusjon: Kjøp! 


Les også:

Aksjetips for 2020:

22 aksjetips fra Norges beste analytikere

Dette er rådene du ikke bør gå glipp av. Vi har fått 11 sektorvinnere av Kapitals analytikerkåring i forrige utgave til å dele sine to beste aksjetips for 2020. Sjefstrateg Peter Hermanrud i Sparebank 1 Markets vekter enkeltrådene og setter dem sammen til en portefølje.

6 min lesetid

Aksjefokus:

Blir Pareto Bank en utbyttemaskin?

Etter en ørkensafari for nisjebanken Pareto Bank har kursen og volumet tatt seg kraftig opp i starten av januar. Mye av grunnen til dette er inntoget til en gammel kjenning, Øystein Stray Spetalen.

2 min lesetid

Andre leser også: