Kapital

Investor ·  Kredittfokus:

Ute av skyggen

Publisert:14. juni 2019

For få år tilbake ble det slutt på at meglerhus presenterte skyggekredittkarakterer, ettersom kredittvurderingstjenester er en regulert virksomhet. Vi som forvalter kredittobligasjoner har nå fått erfaring med livet “ute av skyggen”, og kan trekke noen interessante konklusjoner på kjøpet.

Det kom som et sjokk på mange at skyggeratingene ble borte. Særlig vil forvaltere som har som sitt forvaltningskonsept å velge obligasjoner med en passe god kredittkvalitet fått utfordret sitt narrativ når de skal forklare sin investeringsstrategi til potensielle og eksisterende an- delshavere. Kredittkarakterer har gjort nytten sin i mer enn hundre år. Det norske skyggekredittkaraktersystemet vokste frem over et par tiår og ble en innarbeidet standard for å kommunisere kredittkvaliteter. Avviklingen ble oppfattet negativt av mange praktikere. Noen av oss la mer vekt på de mulighetene som lå i at veien nå lå klar for etableringen av uavhengige kredittkarakterbyråer.


Kapital leses av Norges mest innflytelsesrike ledere, gründere og talenter.

Bli abonnent fra kr. 169,- pr. måned.

Bli abonnent Logg inn