Kapital

Investor ·  Selskapets aksjekurs henger klart etter den brede sektoroppgangen. Snur det?

Lerøy Seafood – opp eller ned?

Samfoto
Publisert:14. juni 2019

Oppdrettsaksjene på Oslo Børs kan så langt i år vise til solide kursoppganger. Giganten Mowi er for eksempel opp med over 15 prosent og prises nå til nær 110 milliarder kroner. Men de brede kursløftene har enn så lenge ikke kommet aksjonærene i Lerøy Seafood til gode, til tross for at en klar overvekt av analytikere er positive til selskapets videre industriutsikter. Etter en kursnedgang siden årsskiftet på minus syv prosent prises Lerøy Seafood nå til rundt 35 milliarder kroner på Oslo Børs. Men et klart flertall av analytikerne mener man altså bør gå inn på dagens Lerøy-kurser. De sterke laksepris- ene man har sett de siste tre årene kommer ikke til å snu med det første, tvert om, hevder de – og henviser i den forbindelse til utsikter til fortsatt sterk global etterspørsel. Prisutsiktene støttes også av utsikter til begrensninger på tilbudssiden som følge av strengere reguleringer i dagens lakseproduserende land, mens produksjon fra nye områder og teknologier ligger flere år frem i tid, hevder flere. Rent fundamentalt handles Lerøy-aksjen med en klar rabatt mot sammenlignbare selskaper. Investorene kan også se frem til fortsatt attraktive utbytter, og flere analytikeranslag antyder en utbytteyield kommende år på rundt fem prosent. Nylig utbetalte selskapet to kroner pr. aksje til selskapets eiere, noe som på dagens kurser representerer en direkteavkastning på litt over tre prosent. 


Kapital leses av Norges mest innflytelsesrike ledere, gründere og talenter.

Bli abonnent fra kr. 169,- pr. måned.

Bli abonnent Logg inn