Kapital

Investor ·  Makrofokus:

Kina ruster

Eivind Yggeseth Eivind Yggeseth
Publisert:27. juni 2019

Alle har fått med seg Kinas suksess de siste tiårene. Nå er det kanskje på tide å se etter tidlige rustflekker i Midtens rike?

Da jeg vokste opp på 1970- og 80-tallet, var det ingen som lette etter og fant økonomiske suksesshistorier i kommuniststatene. På slutten av 1980-tallet raknet det fullstendig for flere kommuniststater, murene falt, og vi gikk inn i en ny tid uten gamle dagers kalde krig.

En historisk gigant

Kanskje på grunn av for mye fokus på regimeendringene i østblokken på 1980-tallet fikk få med seg at den sovende kjempen i øst for lengst var i ferd med å våkne fra en 150 år lang tornerosesøvn. Denne oppvåkningen fortjener et lite, historisk tilbakeblikk. I over tusen år før 1800-tallet utgjorde Kina omtrent en tredel av all verdiskapingen i verden, ifølge data fra Angus Maddison. På 1800-tallet opplevde Vesten en industrialisering og økonomisk suksess uten sidestykke i verdenshistorien. Kina forsvant dermed fra kartet over de mest betydningsfulle økonomiene i verden, og i 1960 utgjorde Kina omtrent bare fem prosent av verdens bruttonasjonalprodukt. Våkne observatører ville imidlertid oppdaget for over 50 år siden at Kinas lange søvn var over. På begynnelsen av 1960-tallet startet Kina en lang og bratt ferd fra bunnen og opp mot dagens status som en økonomisk stormakt, et vendepunkt som fascinerende nok var godt synlig på slutten av 1980-tallet da øvrige kommuniststater kollapset. I dag står Kinas økonomi nok en gang for nesten 30 prosent av verdens bruttonasjonalprodukt.

Annonse

Fasaden falmer

All den tid så få fikk med seg den sovende kjempens oppvåkning på 1960-tallet, er det betimelig å spørre seg om et eventuelt nytt skifte innledningsvis vil skje like ubemerket? En stor del av Kinas suksess de siste tiårene kan knyttes til landets posisjon som et industrielt midtpunkt i en globalisert verden. Fra 2014 av har det imidlertid skjedd et skifte som vekker minner om rustbeltene i Vesten. Den øverste delen av figuren viser et Kina oppdelt i 31 provinser. Fargen på provinsene gjenspeiler økonomisk temperatur fra 2014 til i dag. Rødfargen angir i hvilken grad de ulike provinsene har vært i industriell resesjon i perioden. Det er åpenbart at den industrielle tilbakegangen har vært størst i det nordøstlige Kina, et sentrum for landets industriutvikling de siste tiårene. Mao omtalte denne regionen som Kinas “eldste sønn”. I kinesisk tradisjon hviler familiens fremtid på eldste sønns skuldre, men nå er regionen i sin største økonomiske nedtur i nyere tid.

Den nederste delen av figuren viser antall provinser med negativ årsvekst i industriproduksjonen siden årtusenskiftet. Vi ser at antallet provinser i industriell resesjon har tatt av siden 2014, i mye større grad enn under den store finanskrisen. Begge deler av figuren tegner et urovekkende bilde av Kina. Begynner landet å ruste litt her og der? Det er verdt å nevne at Kina forsøker en “nyorientering” av landet mot en mer forbrukerrettet økonomi, men er det sannsynlig at rustflekkene bare reflekterer planstyring?

Litt rust på en gammel maskin skader ikke hvis man klarer å vedlikeholde maskineriet, pusse bort rusten når den oppstår. Spørsmålet er om Kina klarer å fjerne rust like fort som den oppstår hvis verden for øvrig ser seg om etter alternative produksjonssteder. Er det hele et “déjà vu all over again”, hvor Kina i 2019 står overfor noen av de samme utfordringer som USAs rustbelte har opplevd siden 1980-tallet?


Les også:

Seilerjakker, skuespill og skjulte motiver:

Blystad-ansatte la til rette for tvangssalg til sjefen

Først gjorde Arne Blystad en “usedvanlig god handel” da rederiaksjer ble solgt til uerfarne kinesere. Deretter kjøpte han rederiets eiendeler til en brøkdel av prisen, i et kontroversielt tvangssalg der hans egne ansatte og gode bankforbindelser først hadde beredt grunnen.

19 min lesetid

Anbefalinger:

Oljedrevet børsopptur

Oslo Børs viser en oppsiktsvekkende styrke. Holder det inn mot årsskiftet? En sterk oljepris gir i det minste sitt bidrag til en fortsatt sterk børshøst.

3 min lesetid

Andre leser også: