Kapital

Investor ·  Tomra opp over 70 prosent på ett år:

Nok er nok

Blinker rødt: Toppsjef Stefan Ranstrand i Tomra leder et selskap i kraftig medvind. Vi mener selskapets aksjekurs har gått for mye på kort tid og på ingen måte harmonerer med analytikernes inntjeningsanslag kommende år. Foto: Eivind Yggeseth Foto: Eivind Yggeseth
Publisert:9. mai 2019

Hinsides prising av Tomra-aksjen gjør at vi anbefaler investorer å sikre det de har opparbeidet seg i form av massive kursgevinster. Selg!

Blant storfiskene på Oslo Børs kan Tomra det siste året vise til en verdiutvikling, i prosent, ingen andre av dem kan matche. Selskapets aksjekurs har bare det siste året løftet seg 73 prosent, i motsetning til utviklingen ellers på Oslo Børs, der hovedindeksen i samme periode kan skilte med oppgang på rundt seks prosent. Men det er en voldsom tro på at Tomra skal lykkes på alle bauger og kanter i tiden som kommer som har sendt kursen til historiske topper – og ikke en kursøkning som har kommet som følge av en tilpasning til selskapets løpende inntjening pr. aksje: For hold deg fast – av den vedlagte prisingstabellen ser man at basert på konsensanslagene som ligger i databasen FactSet, handles Tomra nå til en P/E inneværende år og i årene fremover på pluss minus 40. Med andre ord ligger det et klart nedsidepotensial i Tomra-aksjen om det skulle vise seg at de innbakte vekstforventningene er for høye. I sum er vi ikke komfortable med selskapets risk/reward-brøk slik den i dag spiller seg ut.


Kapital leses av Norges mest innflytelsesrike ledere, gründere og talenter.

Bli abonnent fra kr. 169,- pr. måned.

Bli abonnent Logg inn