Kapital

Investor ·  EU-regelverk hindrer mange investorer å få viktig aksjeinformasjon:

Investorbeskyttelse under press

Komplett markedsplass: Dark pool-giganten Liquidnet vil etter oppkjøpet av portalen RSRCHXchange lettere kunne tilby sine mektige kunder skreddersydde nisjeanalyser, produkter mindre investorer bare kan drømme om å få tilgang til. Foto: Liquidnet Foto: Liquidnet © Hegnar Media
Publisert:12. juni 2019

Når mer av aksjeanalysene ender hos investorer som er aktive i såkalte dark pools, det vil si på arenaer der aksjehandelen er tilrettelagt for de aller mek- tigeste investorene, er det lite som tyder på at hovedintensjonene med innføringen av regulativet Mifid II er i ferd med å nås. Tvert om.

Det europeiske regelverket har som formål å skape større åpenhet i hele verdikjeden, blant annet ved at investorer eksplisitt må betale for analysene i motsetning til tidligere praksis, der meglerkurtasjen ga dem automatisk tilgang til hva det måtte være av analyseprodukter. Men resultatet viser seg i at store kunder blir mer introverte i sin adferd og etterspør mindre analysevolumer – blant annet fordi de må kutte kostnader som følge av et voldsomt press på sine respektive forvaltningshonorarer. For eksempel viser analyser fra CFA Institute at rundt seksti prosent av de aller største europeiske kapitalforvalterne har redusert bruken av eksterne aksjeanalyser etter implementeringen av Mifid II. Og deres betalingsvillighet er også på vei ned, rapporteres det samtidig om. Flere meglerhus ser seg dermed nødt til å kutte i sitt analysetilbud. Det betyr at stadig flere noterte selskaper mister støtte i form av en bred analysedekning – mens flere av analytikerne heller finner seg til rette hos online-tilbydere av rene nisje-analyser, aktører som utarbeider analyser de tradisjonelle investeringsbankene ikke lenger kan eller vil tilby. Når det amerikanske selskapet Liquidnet, en gigant innenfor handel i dark pools, nå kjøper opp nettportalen RSRCHXchange er det en forsmak, mener vi, på at det nye finansregulativet gir de minste investorene langt dårligere investorbeskyttelse enn regelverket til alt overmål skulle gjøre.


Kapital leses av Norges mest innflytelsesrike ledere, gründere og talenter.

Les 2 artikler gra-tis i uken eller kjøp abonnement fra kr. 169,- pr. måned.

Prøv gratis Bli abonnent Logg inn