Kapital

Investor ·  Kredittfokus:

Kreditt-optimalitet

Publisert:11. februar 2019

Skillet mellom aksje- og obligasjonsmarkedet kommer klart til syne med hensyn til de grunnleggende byggeklossene som benyttes for å analysere risiko for det aktuelle verdipapiret og porteføljer av verdipapirer. Aksjeporteføljer beskrives gjerne ved volatiliteter og korrela- sjoner, mens obligasjonsporteføljer beskrives i sensitiviteter. Vi behøver ikke å ha et slikt skille.

Som ny i kredittmarkedet opplevde jeg det som en skuffelse at mye finansteori tilsynelatende måtte kastes over bord. Et risikomål som volatilitet har ikke noen plass blant praktikere i kredittmarkedet. Å velge en sensitivitet fremfor et risikomål virket som et steg tilbake. Nå er det grunner til at det er slik. Kredittmarkedet er mindre likvid enn aksjemarkedet, noe som gjør det vanskeligere å estimere volatiliteten i kredittinvesteringene. I kredittmarkedet går kursene opp og ned i tandem for hele markedet, eller for markedssegmenter, noe som gjør det vanskeligere å skille ulike utstedere fra hverandre med hensyn til markedsbevegelser. Obligasjoner tilhører en gruppe med høy korrelasjon. Dette til forskjell fra aksjemarkedet. Når det er sagt, så er ikke alt bare sorgen. I stedet for volatiliteter snakker man gjerne i obligasjonsmarkedet om følsomheter, kalt durasjon, og man kommer langt på denne måten også. Slike følsomheter kan si noe om hvordan kursen på en obligasjon vil endre seg for en gitt endring i en rente, eller et kredittpåslag. Begrepet fanger derimot ikke opp hvordan ulike kreditter har ulik volatilitet.


Kapital leses av Norges mest innflytelsesrike ledere, gründere og talenter.

Bli abonnent fra kr. 169,- pr. måned.

Bli abonnent Logg inn