Kapital

Investor ·  Eiendomsfokus:

Oslo prises som tryggest i Europa

Håkon Sæbø Håkon Sæbø
Publisert:3. januar 2019

Jo lavere risiko, desto lavere avkastningskrav, og ved kjøp av prime kontor i Vest-Europa gir Oslo lavest avkastning når vi hensyntar lånekostnader. Oslo og Stavanger er i hver sin ende av skalaen for samlet EK-avkastning.

I dette innlegget vil vi benytte begrepene yield og yield-gap. Med yield mener vi direkteavkastning – netto leieinntekter dividert på eiendomsverdi. Med yield-gap mener vi differansen mellom yield og sam-lede lånekostnader. Med andre ord investors avkastning på den lånefinansierte delen av investeringen.


Kapital leses av Norges mest innflytelsesrike ledere, gründere og talenter.

Les 2 artikler gra-tis i uken eller kjøp abonnement fra kr. 169,- pr. måned.

Prøv gratis Bli abonnent Logg inn