Kapital

Investor ·  Syklisk industri 2019:

Myk landing

Publisert:31. desember 2018

Etterspørselen vil holde seg oppe og gi støtte til prisene på bl.a. aluminium og gjødsel. Men trusselen om handelskrig fortsetter inn i et nytt år.

Global økonomisk vekst blir trolig noe lavere i 2019 enn året før, men det er foreløpig få som venter hard landing. I det amerikanske rentemarkedet er man riktignok på vakt for såkalt invertering av yieldkurven, dvs. at lange renter faller til et lavere nivå enn korte, som et mulig varselsignal om amerikansk resesjon, men signalet er ikke veldig tydelig ennå – det er foreløpig snakk om tegn på utflatning av rentekurven.

Annonse

OECD nedjusterte nylig vekstanslaget for verdensøkonomien i 2019 til 3,5 prosent fra tidligere 3,7 prosent og varsler at risikoen har økt for at det ikke blir myk landing. Den Paris-baserte organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling skriver at veksten globalt fremdeles er sterk, og at arbeidsledigheten i mange land er på nivå med før finanskrisen. Likevel har både global handel og investeringer sakket farten, samtidig som mange fremvoksende økonomier opplever kraftige valutasvekkelser.

Les også

Prognosene for det nye året:

Slik blir norsk økonomi i 2019

– Global økonomi går mot en myk landing, konkluderer likevel OECD.

Syklisk

Pengefondet meldte noen uker tidligere, i sin rapport om de økonomiske utsiktene, om en global vekst som “flater ut” på 3,7 prosent, hvilket er lavere enn de 3,9 prosent organisasjonen tidligere har sett for seg for 2019. Veksten har vist seg “mindre balansert” enn tidligere antatt, hevder fondet.

Senere har imidlertid Trump-administrasjonen opplyst at USA har gått med på å ikke heve importtariffene mot Kina fra 1. januar 2019, som tidligere varslet, og at de to landene er enig om ikke å ilegge hverandre nye tariffer i en periode på 90 dager mens partene forhandler. Nordea beskriver “våpenhvilen” som positiv for finansmarkedet på kort sikt, men legger til at handelskrigen er langt fra over.

Underskudd på alu

Norsk Hydro-aksjen har fått svært hard medfart i 2018. Det store problemet for den norske aluminiumsprodusenten har vært delvis stengning av produksjonen ved Alunorte i Brasil. Det er forstatt ukjent når verket kan gjennoppta full produksjon.

Hydro meldte nylig at den globale etterspørselen for primæraluminium ventes å vokse med 2–3 prosent i 2019, noe som vil gi et vedvarende underskudd i det globale markedet for primæraluminium. Underskuddet ventes å være på over en million tonn neste år. Underskuddet for verden utenom Kina ventes til nærmere 1,5 millioner tonn, mens Kina ventes i stor grad å være i balanse. Det globale tilbudet i 2019 ventes å øke med 3–4 prosent.

Nordea Markets skriver at 90 prosent av smelteverkene i Kina ved dagens kostnader ikke er lønnsomme, og venter lavere eksport fra Kina. Dette vil støtte aluminiumsprisen på kort sikt, skriver Nordea ifølge TDN. Dette er positivt for Hydro. Nordea viser til at det er ventet at det globale aluminiumsunderskuddet vil bli 1–1,5 millioner tonn neste år, med lagernivåer man ikke har sett siden finanskrisen. Den største risikoen mener Nordea ligger i geopolitisk uro og tilhørende ugunstige effekter på den globale etterspørselen.↔


Les også:

Aksjemarkedet er ikke i nærheten av å prise inn Akers oljefremstøt i Ghana:

Sitter på oljeesset

Aker Energy-historien er i ferd med å seile opp som et nytt oljeindustrieventyr. Dette ønsker vi å posisjonere oss opp mot før den jevne investor gjør det. Derfor setter vi Kjell Inge Røkkes Aker på våre anbefalingslister. Kjøp!

4 min lesetid

Selskapets aksjekurs er i knestående. Men for hvor lenge?

Tid for bunnfiske

4 min lesetid

Andre leser også: