Kapital

Investor · 

Mørket trenger seg på

Mer avmålt?: Toppsjef i den europeiske sentralbanken, Mario Draghi, kan være i ferd med å måtte tone ned de varslede pengepolitiske innstramningstiltakene. Foto: NTB scanpix Reuters
Publisert:2. januar 2019

Verdens børser preges av voldsomme kursbevegelser – og på Wall Street er de toneangivende delindeksene i ferd med å gå i minus året sett under ett. Er det sjakk matt?

For flere svakhetstegn kommer nå fortløpende på bordet – for eksempel falt salget av nye eneboliger i USA i oktober til det laveste nivået på mer enn to og et halvt år. Stigende boliglånsrenter svekker nå klart det amerikanske boligmarkedet, og det i en situasjon der sentralbanken har varslet flere renteøkninger. Samtidig er arbeidsledigheten den laveste på 50 år, dette bidrar til stigende lønnsvekst – og rentene, som allerede biter på det amerikanske boligmarkedet, løftes altså ytterligere. Innen detaljhandelen har det vært en klar økning i antall konkurser – bare i år har 16 store amerikanske butikkjeder gått konkurs.

Annonse
Les også

Prognosene for det nye året:

Slik blir norsk økonomi i 2019

En av de mest kjente, Sears, bukket under i forrige måned, og over hundre kjøpesentre er dermed stengt siden 2015, inkludert 30 bare i år. Den mektige amerikanske investeringsbanken Bank of America Merrill Lynch er nå negative til aksjer i sin alminnelighet, i første rekke fordi banken spår stigende renter og fallende inntjening i 2019. Renteanalytikere rapporterer ellers at det internasjonalt den siste tiden har blitt trukket ut mye kapital fra både investment grade- og høyrentefond. Risikopåslaget i markedsrentene stiger både i det europeiske og amerikanske høyrentesegmentet – også i Norden er spreadene i ferd med å øke.

OECD: Myk landing

Den høye amerikanske statsgjelden blir et problem når neste nedtur kommer, mener sjefstrateg Christian Lie i Danske Bank Management. Statsgjelden i USA ligger på 21.700 milliarder dollar, eller 106 prosent av BNP. Og underskuddene blir finansiert med stadig nye låneopptak, slik at statsgjelden fortsatt eser ut.

Noen lyspunkter finnes – i sin siste markedsrapport skriver OECD at den globale veksten fremdeles er sterk, og at arbeidsledigheten i mange land er på nivå med det den var før finanskrisen. Likevel har både global handel og investeringer sakket farten, samtidig som mange fremvoksende økonomier opplever kraf-tige valutasvekkelser.

– Global økonomi går mot en myk landing, mens BNP-veksten ser ut til å sakke farten fra 3,7 prosent i 2018 til 3,5 prosent de kommende årene, heter det blant annet. Strategene i Nordea Wealth Management har også et positivt syn på verdensøkonomien, tydeligvis, for i sin desemberrapport kommer det klart frem at mens man går for nøytralvekt av norske aksjer, beholder man en overvekt i fremvoksende markeder. Bank of America Merrill Lynch oppfordrer på sin side kundene til å kjøpe aksjer som nettopp er eksponert mot land som Brasil, Russland, India og Kina – og mener det også er smart om investorene posisjonerer seg i aksjer som gir dem beskyttelse mot inflasjon. Banken ser blant annet for seg at land etter land må inn med tunge finanspolitiske tiltak, som i seg selv er lønns- og inflasjonsdrivende.

Hva tenker Draghi?

De seneste nøkkeltallene fra eurosonen er jevnt over de dårligste man har observert siden før sentralbanken begynte med obligasjonskjøpsprogrammet (QE). Likevel, arbeidsmarkedet i eurosonen er sterkt. I andrekvartal var det for eksempel 1,4 prosent flere i jobb enn for ett år siden. Arbeidsledigheten faller derfor raskt i eurolandene, og den kraftige veksten i etterspørselen etter arbeidskraft, målt relativt til befolkningsveksten, betyr også økt kamp om arbeidskraften.

I eurosonen er dermed lønnsveksten på vei oppover, og ser ut til å bli i overkant av to prosent i år mot en lønnsvekst i 2017 på 1,5 prosent. Dessuten – i eurosonen tok den såkalte superkjerneinflasjonen, som kun inneholder priser som er sensitive til konjunktursyklusen, seg kraftig opp i oktober og økte med 1,5 prosent på årsbasis, mot 1,2 prosent på årsbasis måneden før. Likevel har altså vekstmomentet i hele høst vært svakt, og kombinert med det siste oljeprisfallet kan det ligge i kortene at sentralbanken vil tone ned sine egne inflasjonsforventninger – og dermed legge opp til en mer forsiktig pengepolitisk tilstramning i tiden som kommer, tross klare forbedringer på arbeidsmarkedet. 


Les også:

Analytikerkræsjet:

Norwegian opp eller ned?

 Selskapets aksjekurs raser videre. Stopper det massive kursfallet her?   

4 min lesetid

Aksjemarkedet er ikke i nærheten av å prise inn Akers oljefremstøt i Ghana:

Sitter på oljeesset

Aker Energy-historien er i ferd med å seile opp som et nytt oljeindustrieventyr. Dette ønsker vi å posisjonere oss opp mot før den jevne investor gjør det. Derfor setter vi Kjell Inge Røkkes Aker på våre anbefalingslister. Kjøp!

4 min lesetid

Andre leser også: