Kapital

Investor ·  Detaljhandel 2019:

Langt fra utsolgt

Butter: Eiendomskongen Olav Thon må bare konstatere at selskapets aksjekurs har falt klart på Oslo Børs siden årsskiftet, noe som også reflekterer at husholdningene holder litt hardere på lommeboken sin enn i tidligere år. Foto: Christopher I. Sandøy Foto: Christopher I. Sandøy © Hegnar Media
Publisert:31. desember 2018

Utviklingen i detaljhandelen viser klare svakhetstegn. Men med utsikter til et jevnt over godt lønnsoppgjør, og fortsatt lav arbeidsledighet, spår vi et tilnærmet flatt år for detaljhandelen i 2019.

Etter et fall på 0,6 prosent i september sank detaljomsetningen nye 0,2 prosent i oktober. Trenden i detaljomsetningen ser dermed ut til å være svak- ere enn hva for eksempel Norges Bank har lagt til grunn. De fleste bransjer hadde en nedgang i det sesongjusterte omsetningsvolumet i oktober. Sjeføkonom Jan L. Andreassen i Eika Gruppen påpekte nylig at fra starten av 2000 til finanskrisens begynnelse steg detaljhandelen med 30 prosent. Siden den gang har den økt med om lag ett prosentpoeng i året. Det til tross for at Norges Banks foliorente var om lag fire prosent i gjennomsnitt i årene mellom 2000 og 2008, men bare 1,3 prosent deretter.


Kapital leses av Norges mest innflytelsesrike ledere, gründere og talenter.

Les 2 artikler gra-tis i uken eller kjøp abonnement fra kr. 169,- pr. måned.

Prøv gratis Bli abonnent Logg inn