Kapital

Investor ·  Porteføljefokus:

Etiske investeringer – hvorfor og hvordan bry seg?

Foto: Rolf-Orjan Hogset Foto: Rolf-Orjan Hogset © Hegnar Media
Publisert:18. desember 2018

Det finnes en mengde begreper som gjør at etiske investeringer kan synes å være kompliserte. Her er derfor en kort og enkel innføring.

Etikk kan bli sett på som teorien om hva som er rett og galt. Altså hvordan man bør agere. Moral kan sees på som hvordan man omsetter etikk i praksis. Man kan ha ulike meninger om hvor grensene mellom hva som er akseptabelt og hva som ikke er akseptabelt. I tillegg finnes det en mengde begreper som gjør at etiske investeringer kan synes å være kompliserte. Her er derfor en kort og enkel innføring. Størrelsen på etiske investeringsfond utgjorde ifølge Bloomberg 23 tusen milliarder dollar i 2016 og er under sterk vekst hvor stadig flere private og institusjonelle investorer etterspør ulike former for etiske investeringer. Men hvordan samsvarer etiske investeringer med teorien, og hvordan kan man gjøre det i praksis?

Annonse
Les også

Spyshop casher inn på julebordsesongen:

Tar spanings­oppdrag for sjalu ektefeller

Farmen og Wijst bruker finansteori for å vise hvordan begrensninger i investeringsuniverset vil gi lavere avkastningsmuligheter (kostnad), og hvordan markedet allerede skal ha tatt høyde for etikk i markedsprisingen. Den kjente økonomen Milton Friedman hevder i en artikkel at ledere ikke skal bruke andres (aksjonærenes) penger på samfunnsansvar, det kan aksjonærene fint gjøre selv utenom virksomheten dersom de måtte ønske det. På den andre siden finnes det de som argumenterer for at fokus på samfunnsansvar vil gi høyere avkastning på lengre sikt. For eksempel kan fokus på energieffektivitet gi lavere kostnader, og uttalt samfunnsengasjement og fokus på holdninger kan hjelpe med å motivere ansatte.

Disse ulike teoriene gir forskjellige tilnærmingsmåter til hvordan man kan gjøre etiske investeringer.

Ekskludering (Negativ screening) : Utelukking av selskaper der en prosentvis andel av omsetningen stammer fra for eksempel tobakk, alkohol, våpen, fossile brennstoff, porno eller gambling. Hvor stor andelen av omsetningen må være for at selskapet skal ekskluderes vil variere fra investor til investor, og man godtar at ekskluderingen kan ha en kostnad (Farmen og Wijst).

Inkludering (Positiv screening) : Velger selskaper som ut i fra teorien om at etiske investeringer vil gi en meravkastning på sikt.

Innflytelse (Impact investing) : Har til hensikt å utgjøre en sosial og/eller miljømessig forskjell gjennom investeringen utover målet om å skape avkastning.

Les også

Får skryt av Arne Treholt:

Ukjent oligark gjør kule på lakseaksje

Historiske tall gir heller ikke noe entydig svar på hva man bør gjøre. Avkastningsseriene varierer over tid. Av grafen ser man at den globale aksjeindeksen har gitt tilnærmet samme resultat som den globale etiske aksjeindeksen, mens den globale obligasjonsindeksen har gitt høyere avkastning enn den globale etiske obligasjonsindeksen de siste fem år. Endrer vi perioden til siste to år viser tallene at aksjeindeksene har hatt tilnærmet samme avkastning mens globale etiske obligasjoner har gitt bedre avkastning enn den globale obligasjonsindeksen.

Så langt har det blitt beskrevet hvordan man kan gjøre etiske investeringer ut i fra investorens perspektiv. Som institusjonell investor (for eksempel pensjonskasser eller fond) har man også etiske perspektivet i forhold til sine investorer, og som aktør i det finansielle systemet, å ta hensyn til. Etiske interesser ovenfor investoren kan først og fremst ivaretas ved at fondet styres etter prinsipper som i størst mulig grad sammenfaller med investorens interesser og dermed gir investorbeskyttelse (jfr. Friedman). Det snakkes svært lite om de institusjonelle investorenes samfunnsansvar utover hvordan man plasserer pengene. Man burde også sette søkelyset på hvordan man opererer i markedet siden stabile og robuste finansielle system er en forutsetning for å kunne oppnå FNs bærekraftmål (SDGs). Institusjonelle investorer har dermed en samfunnsoppgave å tilføre markedslikviditet slik at markedene er i likevekt og rett priset. Dette er perspektiver som vil få større fokus etter hvert som markedet for etiske investeringer utvikler seg.

*Kilder: Melissa Mittleman, «QuickTake: Sustainable Investing», Bloomberg (13. August 2018)

Tom E. S. Farmen og Nico van der Wijst, «A Cautionary Note on the Pricing of Ethics», Journal of Investing, (Fall 2005, s. 53-57).

Milton Friedman, “The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits”, The New York times Magazine (September 13, 1970).


Les også:

Norges mest populære foredragsholdere og konferansierer:

Får opptil 180.000 kroner pr. oppdrag

Anne Lindmo, Jon Almaas, Robert Stoltenberg og Bård Tufte Johansen er alle blant landets mest ettertraktede konferansierer, og kan prise seg deretter. Her ser du hvor mye det koster å hyre inn de mest populære konferansierene og foredragsholderne.

13 min lesetid

Andre leser også: