Kapital

Investor ·  Eiendomsfokus:

Bankenes rolle i bolig- og byutvikling

Foto: ​Gard Setsaas
Publisert:23. november 2018

Profesjonelle eiendomsaktører nyter godt av et velfungerende bank- og finansieringsmarked, der kompetansen på begge sider er komplementær og økende. Det er et ubetinget samfunnsgode at de gode eiendomsprosjektene, som bidrar positivt til byutviklingen, finner kompetent og tilstrekkelig kapital for å kunne realiseres.

Slik sett spiller store deler av det norske bankvesenet en nøkkelrolle for vellykket bolig- og byutvikling. Denne ikke ubetydelige rollen fortjener aktørene i større grad heder for. For kostbare lærdommer fra bankkrisen og den senere finanskrisen har ført til at de større norske bankene besitter en grad av eiendomskompetanse som er nødvendig for å kunne vurdere helheten, kvaliteten og levedyktigheten i de prosjektene som ønskes finansiert.


Kapital leses av Norges mest innflytelsesrike ledere, gründere og talenter.

Les 2 artikler gratis i uken eller bli fullt medlem fra 169,- måneden.

Prøv gratis Bli medlem Logg inn