Kapital

Investor ·  2018 vil avsluttes med flere tunge makroskyer hengende over Oslo Børs:

Tøffere aksjehverdag

Mer riggmoro!: Kapital verdsatte nylig formuen til investor John Fredriksen til 113 milliarder kroner. Lommeboken fortsetter å ese ut, også i takt med friske kurshopp i Northern Drilling. Foto: Linus Sundahl-Djerf
Publisert:9. oktober 2018

For på merkverdig vis har hverken den eskalerende handelskrigen eller utsikter til en jevnt over strammere global pengepolitikk preget aksjemarkedene. Oslo Børs er intet unntak, og støttes også av en knallsterk oljepris. Men uansett hvordan man snur og vender på det, er risikofrie plasseringsalternativer så smått i ferd med å bli mer aktuelt for investorene enn på mange år. For eksempel er renten på ti-årige amerikanske statsobligasjoner nå på om lag tre prosent, noe som betyr en realrente nær null-streken.

Les også

Teknisk analyse:

Annonse

All-time high

Historisk har den reelle statsobligasjonsrenten med tilsvarende løpetid vært om lag to prosent, noe som innebærer at ti-årsrenten kan stige til fem prosent. Dette ville i så fall vært et klart investeringsalternativ for mange investorer, inkludert de som har vært fullinvestert i aksjemarkedene. Særlig en mer offensiv amerikansk sentralbank kan utløse ganske så friske kapitalbevegelser ut av egenkapitalmarkedene og over mot mer defensive renteposisjoner – kanskje allerede inneværende år?

Verdistigning 2005-2017

Spår USA-trøbbel

USAs president Donald Trump trappet opp han-delskrigen ytterligere da han for kort tid siden innførte nye straffetoller mot Kina. Den nye tollen er på ti prosent på kinesiske importvarer, og presidenten truet samtidig med å øke tollen til 25 prosent fra og med neste år dersom landene ikke finner en løsning på handelsproblematikken.

Meglerhuset DNB Markets la ikke noe imellom overfor sine kunder og sa i forbindelse med Trumps nye tollutspill at det alt i alt er klart at man nå er i en situasjon med fullskala handelskrig mellom verdens to største økonomier. Og la til at mens de økonomiske konsekvensene av tiltakene som er blitt innført til nå har vært moderate, er det ikke til å unngå at de nyeste grepene vil få større konsekvenser. Samme meglerhus mener de nye tollsatsene på import fra Kina verdt ytterligere 200 milliarder dollar, tilsvarende 1.600 milliarder kroner, vil ha en sterk negativ effekt på landets næringsliv og mener derfor at kinesiske aksjer vil gjøre det svakt på mellomlang sikt. For øvrig er det tydeligvis tegn til økende skepsis mot nye amerikanske børsrekorder i flere forvaltningsmiljøer. Til Finansavisen uttalte nylig Christian Lie, sjefstrateg i Danske Bank Wealth Management, at utsikter til lavere USA-vekst vil gjøre amerikanske aksjer mindre suverene. Årsveksten i amerikanske lønninger steg i august til 2,9 prosent, det høyeste nivået siden 2009. Dette mener Lie understøtter Federal Reserves planer om flere rentehevninger – og la samtidig til:

– S&P 500 prises på 16,8 ganger forventet inntjening, og dette er isolert sett ingen urovekkende verdsettelse, men et vendepunkt i veksten kan forsterke tendensen vi allerede ser, at analytikernes inntjeningsestimater er på vikende front, sa han. Og selv om statistikk viser at det riktignok fortsatt oppjusteres flere estimater enn det som nedjusteres, har forholdstallet sunket seks måneder på rad og er nå på det laveste nivået siden desember 2007.

 

 

 

Portefølje børsnoterte aksjer 2018

Selskap Anbefalinger gitt Kurs 28.09.18 Kurs ved anbefaling Endring anbefaling
Yara 15.04.16 399,70 317,00 26,09%
Borr Drilling 10.11.17 37,40 35,70 4,76%
Norsk Hydro 30.08.18 48,86 46,72 4,58%
Subsea 7 05.01.18 120,40 131,40 -8,37%
Northern Drilling 16.02.18 76,20 61,40 24,10%
Akkumulert avkastning fra 01.01.18: 15,69%   Endring i Hovedindeksen fra 01.01.18: 15,20%

 

 

Oljesmurt Oslo Børs

Norges Bank venter nå en økning i oljeinvesteringene på 2,5 prosent i år, nær elleve prosent til neste år – og en økning på litt over fire prosent i 2020.

Påfølgende år antar sentralbanken at oljeinvesteringene bare kommer til å stige med om lag én prosent. Den etter hvert klart avtagende investeringstakten på norsk sokkel – kombinert med bankens store bekymring for husholdningenes relativt sett høye gjeldsgrad – har åpenbart vært viktige premisser for at rentebanen nylig ble senket. I den ferske rentebanen legges det opp til totalt seks rentehevinger de neste tre årene, slik at styringsrenten ender på 2,25 prosent ved utgangen av 2021. På Oslo Børs er imidlertid investorenes oljeinteresse fortsatt oppadgående, inkludert opp mot riggsektoren. Vi satser derfor videre på både Borr Drilling og Northern Drilling og gjør alt i alt ingen endringer i Kapital-porteføljen når vi også beholder Subsea 7, Yara og Norsk Hydro. 


Les også:

Kjempetabbe av John Fredriksen:

Feilmeldte for 150 mill. i Seadrill

John Fredriksens holdingselskap meldte om eierskap til over 900.000 aksjer for mye i Seadrill etter Chapter 11-behandlingen i fjor sommer. Verdien av de feilmeldte aksjene var da på over 150 millioner kroner.

4 min lesetid

“Minsky Moment” på Oslo Børs?

Bobler i børsgjeld

McKinsey og flere andre dokumenterer eskalerende foretaksgjeld globalt. Selskapene på Oslo Børs er ikke blant verstingene. Men på SMB-listen nærmer gjeldsbyrden seg et skyhøyt nivå.

6 min lesetid

Andre leser også: