Kapital

Investor ·  Makrofokus:

Fare for økt amerikansk handels­underskudd under Trump

NTB scanpix
Publisert:19. oktober 2018

USA har et betydelig handelsunderskudd, som har fortsatt å øke under Trump. Og politikken som føres, øker sannsynligheten for at underskuddet forverres ytterligere. Det er intet paradoks.

– Men de siste månedene har det amerikanske underskuddet fortsatt å forverre seg.

Det bør være velkjent at Trump er misfornøyd med det amerikanske handelsunderskuddet. Særlig underskuddet mot Kina. Den pågående opptrappingen av handelskrigen er en direkte konsekvens av at Trump vil “bøte på dette problemet”. Men de siste månedene har det amerikanske underskuddet fortsatt å forverre seg, og mer enn hva markedet hadde sett for seg på forhånd. Spoler vi litt lenger tilbake, ser vi at dette underskuddet har forverret seg regelmessig de siste årene – helt siden Trump ble valgt til president. Det kan kanskje høres paradoksalt ut, men politikken som føres i regi av Trump, øker nettopp sannsynligheten for et stadig større amerikansk handelsunderskudd. La oss se på detaljene.

Les også

Porteføljefokus:

Annonse

Ikke glem småjuvelene i indekseuforien

Over tid kan ikke et land produsere mer enn hva ressursene tillater. Fra produksjonssiden vil da samlet verdiskapning, altså BNP, være bestemt av arbeidsstyrken og produktiviteten. Og det som produseres av verdier må igjen gå til anvendelse. Og ettersom mitt forbruk er din inntekt, og ditt forbruk er min inntekt, kan vi også summere det hele fra inntektssiden. Resultatet blir altså det samme, enten vi summerer BNP fra produksjons-, etterspørsels- eller inntektssiden. Hvor kommer så importen inn? Jo, importen går til fradrag når vi summerer BNP fra etterspørselssiden. Nettopp fordi nasjonalregnskapet skal beskrive den økonomiske verdiskapningen som skjer innenfor landegrensene.

Har vi orden på disse sammenhengene, kan vi enkelt se at handelsbalansen henger sammen med spare- og investeringsadferden. Pr. definisjon er nemlig sparing den delen av verdiskapningen som ikke går til konsum. Og trekker vi konsumet ut av BNP-tallene, vil vi nødvendigvis stå igjen med investeringene og handelsbalansen (samlet eksport, fratrukket importen).

Da ser vi noe interessant, nemlig at land som investerer mer enn de sparer, nødvendigvis må ha underskudd på handelsbalansen. Og det er nettopp dette som har vært situasjonen i USA de siste 30–40 årene. Det amerikanske handelsunderskuddet er et langsiktig, strukturelt fenomen. Skal man nær sagt rette opp handelsbalansen, må sparingen øke relativt til investeringene. I praksis betyr dette at konsumet eller investeringene må reduseres. Underskuddsland, som USA, kan altså ikke få i pose og sekk. Nettopp fordi en reduksjon i underskuddet må tyte ut andre steder. Dette er viktig å huske på, og jeg tror nok mange tenker at verdiskapningen blir større bare man øker eksporten eller begrenser importen.

Les også

Shippingfokus:

Fra NOX og SOX til CO2

Det følger også av denne utledningen at økte tollsatser, eksportsubsidier med mer ikke vil føre til fundamentale endringer i handelsbalansen, med mindre selve spare- og investeringsadferden endres. Trumps politikk øker heller sannsynligheten for et stadig større underskudd. Hvorfor? Husk igjen at et land ikke kan produsere mer enn hva ressursene tillater. Og ettersom arbeidsledigheten har falt jevnt og trutt siden utgangen av 2009, og nå har nådd nivåer som betegnes som godt under normalen, begynner arbeidsmarkedet å bli rimelig stramt. Ikke engang Trump vil lenger hevde at ledigheten “egentlig” er på 40 prosent. Den spesielt lave ledigheten er nettopp et uttrykk for at det er lite ledig produksjonskapasitet i amerikansk økonomi. Og selv med dette utgangspunktet velger Trump å stimulere etterspørselen ved å gi full gass i finanspolitikken. Da må dette “merforbruket” leveres fra et annet sted. Nemlig fra utlandet.

Hva med utsiktene? Jeg regner med at Trump vil tolke enhver forsiktige forbedring av underskuddet som en konsekvens av egen fortreffelighet. Men det vil ikke skje noen fundamental forbedring med mindre det skjer noe fundamentalt med selve spare- og investeringsadferden. Den ekspansive finanspolitikken øker heller sannsynligheten for at underskuddet forverres ytterligere. Og dermed at handelskrigen trappes ytterligere opp. 


Les også:

Selskapets aksjekurs er i knestående. Men for hvor lenge?

Tid for bunnfiske

Aksjekursen i meglerforetaket ABG Sundal Collier ligger på historisk bunnivå i frykt for en totalkollaps på inntektssiden. Det er en altfor pessimistisk antagelse, mener vi. Kjøp!

4 min lesetid

Andre leser også: