Kapital

Investor ·  Oslo Børs

Kommer høst-korreksjonen likevel?

Denne gangen gjødsel!: Investor Tor Olav Trøim har fått øynene opp for gjødselgiganten Yara, og har på kort tid blitt en av selskapets største aksjonærer. Kjøpsinteressen stopper helt sikkert ikke med det første, tipper vi. Foto: Vegard W.Grøtt/NTB scanpix NTB scanpix
Publisert:6. september 2018

 Oslo Børs fosser fremover. Men stadig flere børsproffer maner til forsiktighet. 

DNB Markets la nylig frem ferske anslag for den globale veksten. Men etter flere år med stabile rammebetingelser knyttet til internasjonal handel mener meglerhuset at den tilspissede handelskrigen ganske så raskt vil medføre lavere økonomisk veksttakt så vel i USA som i Kina. DNB Markets er ett av stadig flere meglerhus som overfor kundene forteller åpent og ærlig at den tiltagende handelskrigen – nær sagt selvfølgelig – også har klare negative makroøkonomiske følger.

Porteføljeforvalter Olav Chen i Storebrand Kapitalforvaltning har ifølge nylige uttalelser til Finansavisen tatt ned aksjevektingen i sommer. Han ser blant annet konturene av svekkede makroutsikter i flere regioner Den amerikanske pengepolitikken må også strammes til da USA er nær full kapasitetsutnyttelse samtidig som innfasing av tollsatser pr. definisjon gir dyrere innenlandske varer.

Annonse

Dette vil i sin tur støtte opp under høyere amerikansk inflasjon, som i neste omgang gir flere bekymrede øyebryn blant toppene i den amerikanske sentralbanken. For øvrig ser DNB Markets en vekst i norsk fastlandsøkonomi på omtrent to prosent de neste årene – marginalt høyere enn det de anser som normal vekst i norsk økonomi. Men i 2021 bremser veksten som følge av amerikansk resesjon, som igjen demper etterspørselen globalt og gir strammere finansieringsvilkår også for norske bedrifter. I mellomtiden skal investorene på Oslo Børs blant annet igjennom det svenske riksdagsvalget 9. september, som meglerhuset Nordea Markets mener kan gi så vel svakere svensk som norsk valutakurs som følge av utsikter til en styringssvak svensk regjering. Norges Bank holder sitt rentemøte den 20. september samtidig som den amerikanske sentralbanken etter alle solemerker setter opp styringsrenten på sitt neste møte. Noen form for walk in the park blir det definitivt ikke for børsinvestorene kommende uker.

Les også

Tor Olav Trøim og John Fredriksen

Supersuksess på rigg

Historisk høye USA-multipler

Til den svenske næringslivsavisen Dagens Industri uttalte nylig leder for rentestrategene i den amerikanske investeringsbanken Citi, Matt King, at de nå har inntatt et generelt sett negativt markedssyn. Stadig flere av bankens kunder følger opp rådet om å søke risikofrie posisjoner, som å investere i amerikanske korte rentepapirer med rundt to og en halv prosent avkastning. Citi-strategen sier videre at mens investorene nærmest har kjøpt hva som helst de siste årene, tror han en mindre stimulerende pengepolitikk særlig fra amerikansk hold vil gi investorene et ønske om å ha en større andel av sine porteføljer plassert i kontanter. Det gir i sin tur utsikter til at aksjemarkedene får tilsig av flere investorer som vil ut av sine posisjoner. For øvrig ligger P/S for den brede amerikanske nøkkelindeksen S&P 500 på godt over to, et nivå den ikke har gjort siden 1999 – året før det smalt på Wall Street utløst av IT-krakket. På aggregert plan måler brøken selskapenes samlede markedsverdi målt mot de tilsvarende totale salgsinntekter.

Inn med Norsk Hydro

Gjødselselskapet Yara har fått mer vind i seilene på tampen av august, støttet av i første rekke investorer som i sin alminnelighet søker seg mer inn mot såkalte verdibaserte selskaper, et utviklingstrekk på Oslo Børs vi omtalte i forrige Kapital-utgave. Men Yaras kursopptur siste uker ledsages også av en frisk og opplagt Tor Olav Trøim som med klare innspill fra sitt finanshoff nå har kjøpt Yara-aksjer i rikt monn. Trøim traff klokkerent med Storebrand-raidet høsten 2015 da han kjøpte seg inn i selskapet til kurser rundt 25–30 kroner. Investorens Yara-interesse er, som med Storebrand-kjøpet, tuftet på et forholdsvis langsiktig perspektiv og styres helt sikkert av en fundamental tilnærming som blant annet viser at selskapet har betydelig utbyttekapasitet kommende år.

Vi velger å ta inn Norsk Hydro i Kapital-porteføljen på bekostning av Storebrand, som vi tror møter litt motbør på dagens høye kursnivåer. Vi satser dermed videre på Subsea 7, Yara, Norsk Hydro – og riggselskapene Borr Drilling og Northern Drilling.


Les også:

Analytikerkræsjet:

Norwegian opp eller ned?

 Selskapets aksjekurs raser videre. Stopper det massive kursfallet her?   

4 min lesetid

Ikke glem å måle kurser mot hverandre:

Bli en indeksvinner!

På Oslo Børs er det mange måter å tjene penger på. Som ved å kjenne godt til hvordan selskapenes aksjekurser går målt mot hverandre – og mot sine ulike referanseindekser.

4 min lesetid

Selskapets aksjekurs er i knestående. Men for hvor lenge?

Tid for bunnfiske

4 min lesetid

Andre leser også: