Kapital

Tilhører du de investorene som mener faren for et tilbakeslag på Oslo Børs er høyst reell, kanskje særlig i ly av nye proteksjonistiske handelsbarrierer? Da bør årets utgave av Kapitals sommeraksjer passe midt i blinken – selskaper vi mener tar vare på aksjonærverdiene og dermed også kommende ukers bryggekos selv om altså aksjemarkedene blir gufne i sommer. For risikomomentene er flere enn på lenge – for eksempel har ikke de samlede shortvolumene på Stockholms-børsen vært større enn tilfelle er nå. 

Annonse

Sommeraksjer

På den internasjonale arena er tilsiget av makrorapporter og økonomiske indikatorer av mer og mer blandet karakter. Den amerikanske inflasjonsrapporten for mai viste at både samlet konsumprisindeks (KPI) og kjerneinflasjonen steg 0,2 prosent fra april til mai. Samlet sett er dermed KPI opp med 2,8 prosent siste året, mens kjerneinflasjonen er opp med 2,2 prosent. Generelt sett er ledigheten i de store økonomiene, inkludert den amerikanske, på det laveste nivået på 40 år, hvilket gir grobunn for en klart tiltagende lønnsvekst. Den amerikanske sentralbanken vil fortsette å lede an i en pengepolitisk innstramningsperiode, og investorene på Wall Street må derfor bare belage seg på at selskapenes fremtidige kontantstrømmer vil falle i nåverdi i takt med gradvis høyere diskonteringsrenter.  

Prising Kapitals sommeraksjer 2018:

For første gang siden 2007, året før finansmarkedene kollapset, er rentene på lange obligasjoner lavere enn rentene på korte obligasjoner, viser analyser fra den amerikanske investeringsbanken JP Morgan Chase. Banken hevder dette ofte er et tegn på lavere veksttakt – i noen tilfeller også i kombinasjon med fallende aksjemarkeder.       
Den tyske ZEW-indeksen, som måler hvor trygge investorene føler seg, datt i juni til det laveste nivået siden september 2012. Likevel, tyske myndigheter skrudde for kort tid siden opp anslaget for landets eksportinntekter kommende fireårsperiode med 63 milliarder euro, tilsvarende nær 600 milliarder kroner. En oppskrivning som både viser styrken for tysk eksportrettet industri og at tyske prognosemakere fortsatt ser for seg en verdensøkonomi i god form. Estimert selskapsinntjening for globale selskaper tikker derfor stadig oppover, og er nå, ifølge sjefsstrateg Leif Rune Rein i Nordea Asset Management, på litt over 15 prosent for 2018 som helhet. 

Les også

Porteføljefokus:

Kronen vil styrke seg

Og kronekursen? Den er på det sterkeste mot euroen på lang tid, også det dempende på norske eksportbedrifters løpende marginer. Ifølge en ny NHO-rapport vurderer likevel eksportbedriftene jevnt over vurderingen av nåsituasjonen som den beste på syv år. Samtidig varsler NHO at den akselererende handelskrigen fremstår som en trussel for den norske eksportnæringen. Tollmurene synes å bli høyere og høyere – den amerikanske presidenten vurderer nå å utvide straffetollen mot Kina med nye 1.600 milliarder kroner.

– 2018 er et godt børsår

Sjefstrateg Peter Hermanrud i Sparebank 1 Markets er optimistisk til aksjemarkedet fremover.

– Enn så lenge så tror jeg dette går bra. Jeg har sagt noen ganger at jeg er bekymret på lang sikt, men for i år så tenker jeg at dette er et godt børsår, og da kan det sikkert gå veldig bra i sommer også, sier strategen. Han peker på at selskapene tjener bra med penger for tiden.

Sparebank1 Markets
Optimistisk: Selv om oljeprisen kan være en joker i sommer, tror sjefsstrateg Peter Hermanrud i Sparebank 1 Markets på en bra sommer på Oslo Børs. Foto: Iván Kverme

– Det er en veldig driv i inntjeningen i selskapene, spesielt i sykliske markeder. Det er en bra driv oppover, og et godt klima, sier Hermanrud. 

Sykliske selskaper er selskaper som blir påvirket av konjunkturene i økonomien, det vil si at det går bra når resten av økonomien går bra, og mindre bra når et land sliter med økonomien. Det motsatte av sykliske aksjer er defensive aksjer. 

Hermanrud har tro på både de store og de små sykliske sektorene fremover.

– Både selskaper innen shipping og selskaper som Yara og Hydro. Og ikke minst offshoresektoren som jeg er aller mest bull på. Det er såpass stramt i oljemarkedet nå, så det er nødt å komme et frislipp innenfor offshore, sier Hermanrud. Han peker på at det er gode økonomiske tider nå, noe som lager bra stemning i markedet.

– Det er sterk etterspørselsvekst og lite tilbudsvekst som gir stigende sykliske priser, enten det er fraktrater eller råvarepriser. En trigger er selvfølgelig oljeprisen, fordi markedet nå er bekymret over en økning i OPEC-kvotene. Jeg antar at det kommer, men jeg tror ikke det er så veldig farlig.


Kapital leses av Norges mest innflytelsesrike ledere, gründere og talenter.

Bli abonnent fra kr. 169,- pr. måned.

Bli abonnent Logg inn