Kapital

Investor · Investor

Tilbakekjøp med bismak

Drukner i cash: IT-giganten Cisco, med toppsjef Chuck Robbins i spissen, er bare én av gigantene på Wall Street som nå drar i gang et heftig tilbakekjøpsprogram av egne aksjer. YVES HERMAN Reuters
Publisert:17. april 2018

På Wall Street står selskapene i kø for å kjøpe tilbake egne aksjer. Men hva skjer med kursene “over there” når tilbake­kjøpsprogrammene i 2018 til en verdi av opp mot seks tusen milliarder kroner opphører?

Den amerikanske skattereformen, som blant annet gir seg utslag i kraftige kutt i selskapsskatten, har naturligvis flere konsekvenser. Internt i bedriftene gis det blant annet rom for høyere lønninger, men også bedriftenes investeringsetterspørsel stimuleres av utsikter til stigende bunnlinjer. Investeringsbanken Goldman Sachs forventer at amerikanske bedrifter vil øke investeringene med over ti prosent inneværende år sammenlignet med 2017 – samtidig kommer bedriftene til å øke sine budsjetter signifikant opp mot forskning og utvikling, mener banken videre. Hva så med aksjonærene? Også de blir tilgodesett – kortsiktig –som følge av kutt i selskapsskatten. Ved siden av kontantvederlag i form av utbytte settes det nå i gang massive tilbakekjøpsprogram av egne aksjer. For 2018 spår Goldman Sachs at de samlede tilbakekjøpsvolumene på Wall Street kommer opp i svimlende 650 milliarder dollar – tilsvarende 5.100 milliarder kroner – som er en økning på 136 milliarder, det vil si 25 prosent, mot fjorårsvolumene. Bankkollega JP Morgan Chase tror det derimot ligger an til tilbakekjøp inneværende år til en verdi av 800 milliarder dollar. IT-kjempen Cisco har betydelig aktivitet utenfor USAs grenser og har nå varslet at den vil hente hjem over 25 milliarder dollar av sine utenlandske kontantreserver. Formål: tilbakekjøp av egne aksjer. Wall Street-selskapenes hesblesende tilbakekjøpsiver er såpass omfangsrik at Goldman Sachs har valgt å sette opp en egen avdeling internt i banken for å holde styr på alle mottatte tilbakekjøpsordre. At ordrene har hatt kursstabiliserende effekter, er helt åpenbart: Bloomberg har tidligere meldt at under det massive børsfallet på New York-børsen i begynnelsen av februar utførte Goldman Sachs tilbakekjøpsordre nær fem ganger høyere enn normalt. Spørsmålet er derfor betimelig å stille: Er de løpende tilbakekjøpene på Wall Street såpass massive at de i seg selv skaper børsbobler?


Kapital leses av Norges mest innflytelsesrike ledere, gründere og talenter.

Les 2 artikler gratis i uken eller bli fullt medlem fra 169,- måneden.

Prøv gratis Bli medlem Logg inn