Kursras på 400 millioner

HitecVision raidet markedet for Kværner-aksjer i 2015. I dag har kursen ramlet ned til hva selskapet opprinnelig betalte for aksjene. En potensiell gevinst på rundt 400 millioner kroner har dermed forduftet for andelseierne i det Stavanger-baserte PE-selskapet.

Ole Ertvaag. Foto: Iván Kverme Foto: Iván Kverme
Finans

– Dette er en finansiell plassering. Vi synes Kværner er interessant å investere i, og ser frem til å samarbeide med andre aksjonærer i selskapet, uttalte daværende styreformann i North Sea Strategic Investments, Frode Sigurd Berg, etter at det nystartede investeringsselskapet, som er heleid av private equity-fondet HitecVision, i november 2015 hadde kjøpt ti prosent av aksjene i Kværner. 

Og timingen kunne knapt vært bedre. Etter oljeservicemassakren på Oslo Børs høsten 2015 begynte kursene etter hvert å tikke oppover igjen, og i store deler av første halvår 2018 lå Kværner-kursen i spennet 17–18 kroner. Hensyntatt utbetalingen av fjorårets utbytte på én krone pr. Kværner-aksje, samt at fondet samlet sett har gått opp til en eierandel på over 15 prosent, tilsvarende 42 millioner aksjer, har altså PE-fondet gått glipp av gevinst på rundt 400 millioner kroner målt mot kursbildet i Kværner for om lag to år siden.

Må leve på dividender?

Jone Skaara er styremedlem i North Sea Strategic Investments. Han ønsker ikke å kommentere noe rundt fondets Kværner-posisjon. Vi får derfor ikke svar på hva intensjonen fremover er med investeringen etter at man i godt over fire år har figurert som nest største eier – eller hva som kommuniseres internt overfor andelseierne rundt Kværner-posten, som bare siden årsskiftet har blitt barbert med over 30 prosent. 

Kapital har vært i kontakt med flere Kværner-analytikere, men få ønsker å gi noen innspill knyttet til hva de tror fondet nå tenker rundt posisjonen, gitt at man er tilbake til rundt kostpris for aksjene: 

– Dette ønsker vi ikke å spekulere noe rundt, understreker blant annet Magnus Olsvik i meglerhuset Kepler Cheuvreux overfor Kapital. En annen analytiker er litt mer taletrengt, men vil ikke bli sitert ved navn:

– Jeg tror ikke fondet vurderer noen exit nå, selv om det fremover ser vanskelig ut på oljesiden for Kværner. Selskapet har i dag en aksjekurs som mer eller mindre reflekterer selskapets kontantbeholdning. Jeg tror dette blir en lang og seig affære for fondets andelseiere, der enden på visen blir at de blir sittende i mange år, men der investeringen kan gi en anstendig forrentning ved at Kværner utbetaler et visst utbytte i årene som kommer, mener vedkommende. I mellomtiden fortsetter Kværner-kursen å falle ned mot nivåer man knapt har sett siden oljeservice-kollapsen høsten 2015, ledsaget av et kraftig oljeprisfall og en ikke særlig offensiv fjerdekvartalsrapport:

– Det forventes at årlige inntekter og Ebitda vil bli lavere i 2020 enn i 2019, meddelte Kværner for bare få uker siden, og pekte på at dette var et resultat av en markedssituasjon med få nye ordrer i 2018 og 2019.

Snipp, snapp snute – så var Kværner-eventyret ute for denne gang, også for North Sea Strategic Investments og dets andelseiere.

Inside
Finans