Kapital

Inside ·  Bunnpris og Coop med hemmelig forlik:

– Alle er misfornøyde

Fred i alle disker: Oppgjøret etter en butikk-deal mellom Christian Lykke og hans families Bunnpris-kjede og Geir Inge Stokke-ledede Coop har det tatt flere år med krangling å løse. Nå har de inngått forlik. Anders Horntvedt Anders Horntvedt
Publisert:27. desember 2019

Bunnpris har trukket anken i saken mot Coop der billigkjeden forlangte avslag på 40 millioner kroner etter kjøpet av 42 dagligvarebutikker i 2015.

Julefreden kan senke seg over to sentrale aktører i dagligvarebransjen. Det blir nemlig ikke blir noe av den planlagte omkampen mellom Coop og Bunnpris i lagmannsretten denne måneden, etter at Bunnpris i fjor sommer tapte første runde i tingretten. Nå har partene kommet til enighet rett før ankesaken skulle opp for domstolen. Ifølge sluttinnlegg til Borgarting forlangte Bunnpris-eieren 39,5 millioner fra Coop i prisavslag på butikkdealen fra 2015, pluss renter og dekning av sakskostnader.

– Hvor mye fikk dere?

Annonse

– Det kan jeg ikke si noe om. Vi kom til enighet, sier Christian Lykke, styreleder i Bunnpris-eier I K Lykke.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-16"?><richtext version="1.0.0.0"><paragraphlayout><paragraph></paragraph></paragraphlayout></richtext>
Geir Inge Stokke. Foto: Siv Dolmen
– Jeg har et veldig forretningsmessig syn på saken, og jeg har ikke noe problem med hverken Stokke eller andre i Coop. Christian Lykke styreleder i Bunnpris-eier I K Lykke

Måtte selge butikker

I mars 2015 forhandlet Bunnpris om å kjøpe 43 dagligvareforretninger fra Coop. Bakgrunnen var at Konkurransetilsynet hadde pålagt Coop å selge 93 butikker som et avbøtende tiltak i forbindelse med at dagligvaregiganten hadde kjøpt Ica Norges 553 butikker.

NorgesGruppen kjøpte 50 av de 93 butikkene. Bunnpris endte opp med 42 butikker, etter at utleier av butikklokalene på Skøyen i Oslo ikke samtykket i å overføre leiekontrakten sin. Kjøpesum ble etter litt om og men avtalt til 112,5 millioner kroner. Bunnpris fikk også låne 76 millioner av Coop for å finansiere kjøpet.

Men senere krevde Bunnpris prisavslag fordi de mente det var en rekke mangler ved butikkene som Coop, landets dominerende aktør i dagligvarebransjen, solgte etter hektiske forhandlinger. Senere ble flere av butikkene lagt ned, og Bunnpris valgte å tilbakeholde deler av oppgjøret. Coop fikk i Oslo tingrett medhold i at Bunnpris måtte betale 32,5 millioner pluss renter, mens Bunnpris ikke nådde frem med sitt motsøksmål, og dessuten måtte ut med sakskostnader på over 1,8 millioner.

– Ikke personlig

Christian Lykke sier forliksavtalen mellom Coop og Bunnpris er konfidensiell. Han opplyser videre at det er 28 butikker som fremdeles er i drift av de 42 butikkene Bunnpris overtok.

– Det ligger i et forliks natur at alle er misfornøyde, heller enn at noen er veldig fornøyde. Men det er noe man kan leve med, sier Lykke.

– Var dere på trygg juridisk grunn?

– Vi følte vi hadde en god sak, og de følte at de hadde en god sak, men vi valgte å avslutte i stedet.

– Hvordan er stemningen mellom dere og Coop-ledelsen nå?

– Alt går seg jo til. Det var kanskje litt mer følelser med i starten. Jeg har et veldig forretningsmessig syn på saken, og jeg har ikke noe problem med hverken Stokke eller andre i Coop.

Geir Inge Stokke, konsernsjef i Coop, skriver følgende i en tekstmelding til Kapital:

– Vi er glad for å få saken ut av verden. Ut over det har jeg ingen kommentarer.

Advokat Sigurd Holter Torp i Schjødt representerte Bunnpris i ankesaken, mens Magnus Nordøy Snellingen i Wiersholm representerte Coop.


Les også:

Fikk utleggpant på 615.000 kr mot seg etter millionlån fra DNB:

Riise fra “I lomma på Silje” til i lomma på kemneren

Kun måneder etter at John Arne Riise fikk 7,5 millioner kroner i huslån av DNB, fordi han ifølge TV3-programmet “I lomma på Silje” har fått orden på betaling av regninger og opparbeidet seg en million kroner i egenkapital, tar kemneren pant i hus og bankkonto grunnet skattekrav på 615.000 kroner mot ham.

4 min lesetid

Kapital avslører Sohlberg-kjøper:

Halvorsen bladde opp 27,3 mill. for rekordbilde

Før jul ble det satt ny rekord i London for et maleri signert Harald Sohlberg. Det var “tigergutt”, investor Ole Andreas Halvorsen, som betalte 27,3 millioner kroner i London.

3 min lesetid

Andre leser også: