Kapital

Inside ·  Forslag for å stoppe klientkapring:

Vil ha gaveforbud

Foreslår totalforbud: Leder Marius Oscar Dietrichson i Forsvarergruppen vil ha totalforbud mot klientgaver for å sikre at siktede står fritt i valg av forsvarer. Ruud, Vidar NTB scanpix
Publisert:21. februar 2019

For å få bukt med såkalt klientkapring foreslår Advokatforen­ingens forsvarergruppe et totalforbud mot gaver til klienter. Ikke engang en enkelt sigarett skal aksepteres.

Klientkapring. Ordet bringer assosiasjoner til billige krimromaner fra utlandet. Slike historier hvor opportunistiske advokater tråler arrestene på kveldstid med piller og sigaretter på innerlommen på jakt etter klienter.

– Forslaget er en utfordring for det varme forsvarerhjertet. Marius Oscar Dietrichson Leder for Forsvarergruppen

– Klientkapring skjer i Norge av og til. Omfanget er ikke stort, men det forekommer. Når enkelte advokater ser ut til å ha en for sterk interesse for saken, ser vi at allmenheten også kan oppfatte dette som et problem. Vi har sett at vi må ta tak i dette, sier Marius Oscar Dietrichson som leder Forsvarergruppen, en faggruppe i Advokatforeningen.

Annonse

Tilbake i 2016 vedtok Forsvarergruppens styre å gjennomgå foreningens retningslinjer for forsvarere. En av hovedgrunnene for denne gjennomgangen var problemene knyttet til såkalt klientkapring. Styret vurderte den gang at tiltak mot dette var nødvendig for å sikre allmennhetens tillit til advokatstanden. Den andre hovedgrunnen var behov for tiltak som styrker en mistenkts rett på forsvarer. Arbeidet har nå resultert i en rekke forslag som skal behandles av representantskapet i Advokatforeningen denne våren. Blant forslagene er et totalforbud mot gaver til klienter.

Les også

Er du Norwegian-aksjonær?

Norwegian-aksjonærer risikerer stor-tap

– Vi har hatt regler for dette lenge, men de har vært vanskelige å håndheve. Forslaget om totalforbud er dels for å hegne om advokatens uavhengighet og dels for å sikre siktedes frie forsvarervalg, sier Dietrichson.

Ryktet går

Den erfarne forsvarsadvokaten påpeker at klientkapring i Norge ikke helt kan sammenlignes med klisjeen i krimromanene.

– Vi har et regelsett mot klientkapring allerede. En av de reglene er at det er forbud for en advokat å ta kontakt med en siktet hvis ikke de har et klientforhold allerede, sier han, men påpeker at klientkapring kan skje på andre måter:

– Det kan for eksempel dreie seg om rykter i fengselet vedrørende en enkelt advokat. Velger man den advokaten, vil man bli understøttet av enkle ting man trenger. Slik sett kan det i noen tilfeller oppstå en mistanke om at de som bytter til den aktuelle advokaten får disse godene, sier Dietrichson.

Les også

Lokker stjerner til Norge for store summer:

Norgesreklame med tvilsom turisteffekt

Forsvarergruppen er klar over at mange advokater vil synes et totalforbud er vel strengt.

– Det er klart at mange forsvarere vil reagere. Forslaget er en utfordring for det varme forsvarerhjertet. Gode forsvarere vil gjerne hjelpe sine klienter med de mest basale behov. Det kan hende at en klient kommer i en situasjon hvor han trenger noe fengselet ikke vil gi ham. Det kan være en pakke sigaretter til en nikotinavhengig som er tom for røyk og ikke har penger, eller en som ikke har skikkelige sko. Vi ønsker ikke å sette en stopper for det, men vi ser at vi må.

De nye forslagene fra Forsvarergruppen vil gjelde alle advokater i Norge tilknyttet Advokatforeningen. Forslagene er nå sendt til relevante aktører for innspill før endelig behandling. 


Les også:

Bjarne Melgaard er Norges mest suksessrike billedkunstner:

Tjener millioner, får 2,7 mill. i statslønn

Norges mest suksessrike billedkunstner etter Munch, Bjarne Melgaard, har trolig solgt kunst for opptil 100 millioner kroner. Nå er han innvilget 2,7 millioner kroner i statslønn over ti år.

2 min lesetid

Tangen planla sitt eget “Back to University 2”:

Var på vei til Harvard

Nicolai Tangen skulle i år trekke seg som daglig leder for AKO Capital, og hadde planer om et årsstudium på Harvard da hodejegeren fra Russell Reynolds ringte ham i desember.

1 min lesetid

Andre leser også: