Kapital

Inside ·  Investorene har økende tillit til Kjell Inge Røkke:

Historisk lav Røkke-rabatt i Aker

Børsens Messias: Aker-kursen dundrer oppover, også fordi investorene har full tillit til at hovedaksjonær Kjell Inge Røkke har nøyaktig samme perspektiver med sin Aker-investering som de øvrige eierne. Eivind Yggeseth Eivind Yggeseth
Publisert:4. oktober 2018

På Oslo Børs setter Kjell Inge Røkkes Aker nye kursrekorder på løpende bånd. Også fordi aksjemarkedet har full tillit til at Røkke selv har identiske ambisjoner med sin Aker-investering som de andre eierne.

– Gitt dagens portefølje, økende utbyttekapasitet og potensialet som ligger i Aker Energy, bør Aker handles til en langt lavere rabatt. Håkon Omsted

Årets store børskomet, Aker, prises nå til 54 milliarder kroner på Oslo Børs, etter at Aker-kursen har steget nær 90 prosent bare siden årsskiftet. Aker-euforien henger ikke bare sammen med at selskapets hovedengasjementer, som eierandelen i Aker BP, utvikler seg med ekspressfart på Oslo Børs. Investorene viser også nå – mer enn noen gang – full tiltro til at Aker, med hovedeier Kjell Inge Røkkes egen velsignelse, for eksempel ikke drar i gang transaksjoner opp mot datterselskapene som investorer og analytikere oppfatter som diskutable. Våren 2009 ble Aker-kursen kjørt knallhardt ned på Oslo Børs – helt ned mot 120 kroner – etter at Aker hadde brukt enkelte av datterselskapenes balanser til å tone ned egne økonomiske forpliktelser.

Les også

Nytt gullår for gullstrupen:

Utbyttefest for Kyrkjebø

Røkke-rabatten krympet

Analytikerne forklarer den reduserte Røkke-rabatten først og fremst ut fra rene kommersielle forhold. Siden Aker ble børsnotert i 2004, har aksjen blitt handlet med 35 prosent rabatt mot underliggende verdier. Rabatten har i løpet av de siste 18 månedene blitt redusert til rundt 13 prosent. Det er flere forklaringer på dette, understreker analytiker Håkon Omsted i Fearnley Securities.

Annonse

– Den første og kanskje mest åpenbare grunnen er Aker sin demonstrerte evne til å bidra til å skape merverdier gjennom et aktivt og langsiktig eierskapsperspektiv, sier Omsted. – Dette eksemplifiseres kanskje best ved Akers rolle knyttet til Aker BPs transaksjoner med blant annet BP Norge og Hess i oljenedturen 2015–17. I dag har Aker sin investering på til sammen 4,2 milliarder kroner gitt en direkteavkastning på 14,5 milliarder, sier han.

Omsted tilføyer:

– I dag er rundt 90 prosent av Akers verdier relatert til børsnoterte selskaper, mot 56 prosent i gjennomsnitt for perioden mellom 2008 og 2016. Den økte synligheten i porteføljen skaper trygghet for de underliggende verdier, hvilket fordrer en lav­ere rabatt.

Spår enda lavere rabatt

En sterkere kontantstrøm gir også en lavere rabatt, mener Fearnley Securities-analytikeren:

– Gjennom Aker BP og Ocean Yield har Aker skapt to utbyttemaskiner. I 2018 estimerer vi at Aker vil ha en kontantstrøm fra utbytte på rundt litt over to milliarder kroner, sammenlignet med 200 millioner i 2011. I 2020 estimerer vi at kontantstrømmen vil øke til 2,8 milliarder når Johan Sverdrup kommer i produksjon, med ytterligere potensial fra Aker Solutions og Kværner. Dette øker Akers utbyttekapasitet og gir finansielle muskler til ytterligere verdiskapende transaksjoner, sier han.

Gjennom den nyeste satsingen, etableringen av Aker Energy, satser Aker på et nytt oljeeventyr, nå utenfor kysten av Ghana. Også dette reduserer rabatten, mener Omsted:

– Akers inntog i Ghana har, etter vårt syn, også bidratt til å senke rabatten. Vår verdsettelse av Aker Energy forsvarer en reduksjon i rabatten på rundt syv prosentpoeng og langt mer hvis Aker klarer å gjenskape suksessen de har hatt på norsk sokkel med Aker BP.

Meglerhuset har en kjøpsanbefaling på Aker med kursmål 800 kroner pr. aksje. Kursen er i skrivende stund 724 kroner.

– Gitt dagens portefølje, økende utbyttekapasitet og bevist verdiskapningsevne, samt potensialet som ligger i Aker Energy, mener vi at Aker bør handles til en langt lavere rabatt enn historiske nivåer. Vårt kursmål på Aker er basert på ti prosent rabatt til vår verdsettelse av underliggende verdier. Risikoen, slik vi ser markedet og muligheten for Aker i dag, er på oppsiden. Spesielt med tanke på at Aker siden børsnotering i 2004 har levert en gjennomsnittlig avkastning på 25 prosent, mot børsens 13 prosent i samme periode, sier Omsted.

Les også

Røkke blir rikere og rikere

Formuen til hovedeier Kjell Inge Røkke eser ut i takt med kursoppgangen i Aker. Kapital anslo nylig at han nå kontrollerer en formue på rundt 40 milliarder kroner, tilsvarende en dobling på ett år. Også andre lojale Aker-investorer får nå rikelig betalt. Etter Røkke er for eksempel investor Torstein Tvenge nest største private aksjonær i selskapet med 750.000 aksjer.

Tvenge svarte dette da Kapital tidligere i år spurte om det var på tide å sikre milliongevinsten i takt med den sterke kursoppgangen som i etterkant bare har akselerert videre:

– Jeg har ingen planer om å selge meg ut. Jeg har fulgt Aker i en årrekke og har etter møter med både Kjell Inge Røkke og konsernsjef Øyvind Eriksen sett hvor godt det arbeides i Aker-systemet. Intet Aker har foretatt seg i de årene jeg har vært med som eier har gjort at jeg har begynt å tvile på mine Aker-engasjementer, sa Tvenge til Kapital.


Les også:

Aker kan motta over to milliarder i utbytter selv i år:

Rigget for oppkjøpsraid

Kjell Inge Røkkes Aker kan tross coronakrisen få opp rundt to milliarder kroner i utbytter fra underliggende selskaper i år. Det gjør at Aker kan bygge seg en solid “krigskasse” for mulige oppkjøp de neste par årene.

9 min lesetid

Tangen planla sitt eget “Back to University 2”:

Var på vei til Harvard

Nicolai Tangen skulle i år trekke seg som daglig leder for AKO Capital, og hadde planer om et årsstudium på Harvard da hodejegeren fra Russell Reynolds ringte ham i desember.

1 min lesetid

Andre leser også: