Kapital

Inside ·  Mektig hedgefond gjør kule i Aker:

Svenskeraid hos Røkke

Lukrativ for svenskene: Det svenske fondet Catella Hegdefond har tjent svært godt på å følge investor Kjell Inge Røkke på Oslo Børs ved å investere tungt i både Aker og Kværner. Brian Cliff Olguin Brian Cliff Olguin
Publisert:14. juni 2018

Catella Hedgefond har tjent fett på aksjeinvesteringen i Kjell Inge Røkke-kontrollerte Aker. Men nå velger fondet å ta gevinst.

– Interessen fra utlandet er ellers helt klart økende. Atle Kigen, Aker

Det svenske fondet Catella Hedgefond, med hovedbase i Stockholm, har hatt superprofitt på Aker. I 2015, da oljepessimismen herjet som verst på Oslo Børs preget av stupende oljepris og operatørselskaper som skrudde investeringskranene fullstendig igjen, tenkte forvalterne i Catella Hedgefond i helt andre baner.

Les også

Røkke og Gjelsten kvittet seg med privatfly

Solgte fly for 115 millioner

– Vi investerte i Aker allerede i 2015 da kursen lå på rundt 160 kroner. Det var en betydelig rabatt i aksjen målt mot de underliggende verdier, samtidig som vi ønsket å sikre oss en posisjon opp mot oljesektoren, forteller Martin Nilsson. Han er forvalter i Catella Fondsforvaltning, med særlig ansvar for fondet Catella Hedgefond.

– Vi likte også at Aker var, og fortsatt er, et finansielt sett sterkt selskap. Dette åpnet blant annet opp for de strukturforandringer selskapet har gjort de siste årene, sier han.

Har tjent 150 mill.

Men det var først i fjor at Aker-kursen for alvor begynte å løfte seg. Med på kursoppturen var altså Catella, med om lag 440.000 aksjer. Et grovt regnestykke tilsier at fondet, inkludert Akers løpende utbytteutbetalinger, til nå har tjent rundt 150 millioner kroner på Aker-reisen.

Aker kontrolleres direkte og indirekte av investor Kjell Inge Røkke. I flere norske investorkretser stiller man seg ofte kritisk til selskaper som i stor grad domineres av enkeltpersoner. Dette har aldri vært en aktuell problemstilling for Catella.

– Vi liker at selskapene har sterke hovedeiere. At Røkke viser såpass stort engasjement i Aker, mener vi bare er positivt, sier Nilsson.

Les også

Røkke får begge luksusboligene:

Kona gir tilbake gaver verdt 150 mill.

– En fantastisk investering

Men selv om kjøpsanbefalingene fortsatt hagler i Aker, som på Oslo Børs prises til 44 milliarder kroner etter en opptur siden årsskiftet på rundt 55 prosent, viser ferske aksjonærutskrifter at Catella har solgt seg kraftig ned i papiret. Fondet sitter i skrivende stund med 180.000 aksjer.

– Det er riktig at vi i den senere tid har solgt oss noe ned i Aker, delvis fordi rabatten mot de underliggende eiendelene har minsket. Uansett har dette vært en fantastisk investering, sier Nilsson.

– Vi liker at selskapene har sterke hovedeiere. At Røkke viser såpass stort engasjement i Aker, mener vi bare er positivt. Martin Nilsson, Catella Fondsforvaltning

– Årlig avkastning på 30 pst.

En titt på aksjonærlisten i Aker viser at Catella har fått følge av flere andre utenlandske investorer, som via anonyme klientkontoer troner høyt på selskapets aksjonærlister. Ifølge kommunikasjonsdirektør i Aker, Atle Kigen, er ikke dette et resultat av at man i den senere tid har valgt å kjøre et betydelig antall flere selskapspresentasjoner utenfor landets grenser.

– Nei, Aker har jevnlig presentasjoner av selskapet også overfor utenlandske investorer, noe Aker vil fortsette med. Interessen fra utlandet er ellers helt klart økende, noe som i stor grad skyldes Akers bærekraftige utbyttepolitikk og selskapets evne til å skape verdier. Siden børsnoteringen i 2004 har Aker levert en gjennomsnittlig årlig avkasting på rundt 30 prosent, sier Kigen.

Catellas interesse for Kjell Inge Røkke-kontrollerte selskaper på Oslo Børs er imidlertid ikke helt over, selv om hedgefondet sklir stadig lenger ned på Akers aksjonærlister. Fondet er tredje største aksjonær i Kværner, som er et av Akers mange datterselskaper, og eier vel 7,6 millioner aksjer. Også dette er en posisjon som har gitt god valuta for andelseierne i Catella Hedgefond, ettersom Kværner-kursen har gått nær 60 prosent siste tolv måneder. 


Les også:

Aker kan motta over to milliarder i utbytter selv i år:

Rigget for oppkjøpsraid

Kjell Inge Røkkes Aker kan tross coronakrisen få opp rundt to milliarder kroner i utbytter fra underliggende selskaper i år. Det gjør at Aker kan bygge seg en solid “krigskasse” for mulige oppkjøp de neste par årene.

9 min lesetid

Andre leser også: