Kapital

Inside ·  Investorer taper skjorta på Carnegie-råd

Kurssmell på 700 millioner

Sure kunder: Investeringsbanken Carnegie, med konsernsjef Bjørn Jansson i spissen, sikret seg millionhonorarer da de nylig ledet børsnoteringen av det svenske nettselskapet Bygghemma. Investorene har derimot så langt tapt millioner av kroner som følge av kraftig kursfall. Foto: Eivind Yggeseth Eivind Yggeseth
Publisert:14. mai 2018

Investorer som tegnet seg i den Carnegie-ledede børsnoteringen av svenske Bygghemma for to måneder siden, har hatt et kurstap på over 15 prosent.

Ikke alt har gått etter planen for investorene som valgte å delta i børsnoteringen av den svenske nettkjeden Bygghemma. Etter at selskapet, som spesialiserer seg på salg av ymse byggevareartikler over nettet, ble tatt opp til notering i slutten av mars, har kursen falt over 15 prosent sammenlignet med noteringskursen på 47,50 svenske kroner. Og det til tross for at Carnegie, som ledet børsnoteringen, har kjøpt store volumer – også for egen regning – for å hindre ytterligere kursfall.

Kritikken hagler

Ifølge den svenske næringslivsavisen Dagens Industri hagler nå kritikken ikke bare mot Carnegie, som var såkalt ledende finansiell rådgiver ved noteringen, men også mot de andre finansielle rådgiverne ved prosjektet, det vil si investeringsbankene SEB og Berenberg. Men det nordiske PE-selskapet FSN Capital, som solgte seg kraftig ned i Bygghemma i forbindelse med noteringen og som dermed stilte et betydelig antall aksjer til disposisjon for andre tegnere til kurs 47,50, får også ramsalt kritikk. Og det fra noen av Nordens mektigste investorsfærer, som Danmarks største institusjonelle investor, Arbeidsmarkedets Tillægspension (ATP).

– Det er dypt nedslående at bankene og FSN Capital ikke kan strukturere prosessen bedre. Aksjesjef i ATP, Claus Wiinblad

– Det er dypt nedslående at bankene og FSN Capital ikke kan strukturere prosessen bedre. Siden selskapet leverer regnskapstall som forventet, må det være andre forhold som spiller inn, som prissettingen av selskapet og hvor mye aksjer som ble stilt til rådighet ved nedsalget, uttalte nylig aksjesjef i ATP, Claus Wiinblad, til danske Inside Business.

ATP topper listen over de største tegnerne i børsnoteringen, og kontrollerer nå over tre prosent av aksjekapitalen i Bygghemma. Samlet sett har investorene blitt påført et tap i størrelsesorden 700 millioner svenske kroner etter at selskapet ble tatt opp til notering på Stockholms-børsen.

Også norske investorer

Administrerende direktør Christian Begby ved Carnegies Oslo-kontor holder kortene tett til brystet når Kapital spør om også norske investorer har blitt loset inn i Bygghemma-noteringen – og hva de i så fall kommer med av formaninger til skuffede investorer:

– Vi er underlagt strenge konfidensialitetsregler og kan ikke informere om detaljer i enkelttransaksjoner. Men generelt involveres hele systemet vårt i plasseringer og børsnoteringer. Det er derfor vanlig at investorer fra alle de nordiske landene og fra Storbritannia, kontinentet og USA deltar i våre transaksjoner, sier Begby til Kapital.

Carnegie ønsker heller ikke å kommentere den kortsiktige kursutviklingen i enkeltaksjer.

– Men det jeg kan si, er at vi alltid forsøker å få til børsnoteringer som er gode transaksjoner både for kjøper og selger, sier Christian Begby.

– Vi følger selvfølgelig utviklingen i alle våre børsnoteringer og måler kursutviklingen til disse både mot markedet og mot de børsnoteringene som våre konkurrenter tilrettelegger.

– Og ser vi på børsnoteringene som har vært gjort i Norden i denne syklusen, så har våre noteringer i snitt gjort det bedre enn markedet. Dette baseres på et datagrunnlag på nesten 140 børsnoteringer siden sommeren 2012, der vi har en markedsandel på rundt 60 prosent.

Carnegie er dermed den investeringsbanken som har gjennomført desidert flest børsnoteringer i Norden de siste årene, understreker Begby.

– Dessverre har noen av disse hatt en negativ kursutvikling, men i sum har altså børsnoteringene levert avkastning over markedet, sier han.

Dersom ikke Bygghemma-kursen snart vender kraftig opp i kurs, møter nok likevel Carnegie, og bankene SEB og Berneberg, litt mer skepsis neste gang meglerhusene kontakter investorer med tilbud om å delta i en ny børsnotering. 


Les også:

Aker Energy må bruke lokale leverandører i Ghana:

Røkke jr. skal lede industrisatsning

Kristian Røkke er styreleder i et nyopprettet Aker-selskap, kalt Aker Ghana Industrial Corporation, som skal investere i ghanesisk leverandørindustri. Det afrikanske landet har krav til lokalt innhold i offshoreindustrien.

2 min lesetid

Portefølje som kan tåle global handelskrig:

Syv utvalgte aksjer

Står vi foran en tid med handelskrig og svakere konjunkturer? Hvilke aksjer bør i så fall inn i porteføljen?

2 min lesetid

Andre leser også:

Aksjemarkedet er ikke i nærheten av å prise inn Akers oljefremstøt i Ghana:

Sitter på oljeesset

4 min lesetid

Selskapets aksjekurs er i knestående. Men for hvor lenge?

Tid for bunnfiske

4 min lesetid