Kapital

Eiendom

Hva var inngangsverdi på arvet bolig?

Tap på boligsalg

Av og til må kostprisen ved et gevinst-/tapsoppgjør fastsettes ved skjønn. Hvilken vekt har en takst i en slik sammenheng, og hva gjelder hvis taksten leder til et resultat som er vanskelig å forklare?

3 min lesetid

Aktuelt