Kapitalt

Haakon H. Jensen, administrerende direktør i Investinor

Hvordan plukke gründer-vinnere?

Alle ventureinvestorer står ovenfor vanskelige valg. Likevel er det noen kjennetegn man bør se etter når man plukker fremtidens vinnere, skriver Haakon H. Jensen, administrerende direktør i Investinor.

Investorlegenden Warren Buffett uttrykte i fjor stor frustrasjon over at han ikke kjøpte aksjer i Google og Amazon på et tidligere tidspunkt. Han er ikke alene. Listen er lang over velrennomerte venture-kapitalister i USA som har hatt aktører som Facebook, Google og Snapchat på kontoret, men takket nei til å investere i dem.

– Wall Street Journal peker på at så mange som tre fjerdedeler av alle venture-støttede oppstartsselskaper mislykkes med å gi avkastning for investorene.

Wall Street Journal peker på at så mange som tre fjerdedeler av alle venture-støttede oppstartsselskaper mislykkes med å gi avkastning for investorene. Investinor har de siste ti årene screenet over 2000 selskaper. Så hvordan forsøker vi å plukke vinnerne?

Alt begynner med teamet. Et sterkt team kan lykkes med en middels idé, mens et mindre godt team kan feile selv med den beste løsningen. Har ledelsen delt erfaring med å drive frem suksessfulle selskaper fra tidligere? Innen dette området? Eller har de på andre måter vært drivende krefter på områder som er kritiske for selskapet? Har de en holdning som lyser at de ønsker å jobbe dag og natt for å lykkes med å bygge selskapet, og vet de hva det innebærer? Det er gjerne slik at de som har lykkes en gang som gründer har bedre forutsetninger for å lykkes igjen. Geir Førre, som Investinor har investert sammen med i blant annet Energy Micro, er et eksempel på en seriegründer som har klart å repetere suksess som gründer og eier – med tre selskapssalg på over en milliard kroner.

Selskapet må ha unik teknologi eller et konsept som kan utkonkurrere eller komplettere eksisterende løsninger. Investinors mål er å hjelpe utvalgte selskaper til å bli verdensledende. For eksempel har Investinor investert i poLight som utvikler neste generasjons autofokus-teknologi for mobiltelefonkameraer og Unacast som utvikler en globalt ledende dataplattform for stedsbaserte data.

– Som investor må man verifisere at prisen du kan få i markedet og kostnadene for produktet vil gi en attraktiv bruttomargin over tid.

Selskapet må også ha en troverdig plan for å bli konkurransedyktig. Det holder ikke at produktet er best. Som investor må man verifisere at prisen du kan få i markedet og kostnadene for produktet vil gi en attraktiv bruttomargin over tid, og at denne kan forsvares mot konkurrenter. Vårt porteføljeselskap Novelda har gjennom kontinuerlig optimalisering over mange år utviklet det som nå er verdens minste og rimeligste ultrabredbånd radar-sensor. Lave produksjonskostnader åpner nå helt nye markeder for denne typen elektronikk, som kan identifisere at mennesker er tilstede og overvåke deres helsetilstand.

Markedet som adresseres må være stort, internasjonalt og i vekst. Har selskapet en skalerbar forretningsmodell som gjør lønnsom vekst på tvers av land og markeder mulig? Vi sier gjerne at våre selskaper skal ha en målsetting om å bli verdensledende i sitt marked eller nisje – slik som Robotic Drilling Systems var på robotiserte boredekk da vi solgte selskapet til giganten Nabors i fjor høst. Markedet må også drives av aktiv etterspørsel fra kundene, og ikke være avhengig av reguleringer for å vokse.

Vekststrategi og kapitalstrategi må være i harmoni. Selve strategien må reflektere en gjennomtenkt balanse mellom vekstinvesteringer og antatt tid til lønnsom drift. Ledelsen og eierne bør også ha en helt klar kapitalstrategi. Planmessighet med tanke på kapitalrunder og eierkonsortiet er helt essensielt gjennom livsløpet til et ventureselskap. Dette er minst like viktig for selskapet selv, som for investorer som vurderer en investering.

Hvis ovennevnte faktorer stemmer, er det også noen hygienefaktorer som må på plass. For eksempel må selskapets teknologi være tilstrekkelig beskyttet, og man må ha et tilfredsstillende avtaleverk mellom eierne. Det er også grunnleggende for Investinor, og de fleste andre venturefond, at selskapet tar samfunnsansvaret sitt på alvor, jobber aktivt for mangfold og likestilling, og generelt utøver god forretningsskikk.

Investinor har siden oppstarten i 2009 gjort investeringer i mer enn 70 selskaper – i kapitalrunder på til sammen mer enn 8 milliarder kroner. Vi hatt både oppturer og nedturer, der mange investeringer ikke har gått slik vi ønsket. Det er som forventet når man tar høy risiko. Samtidig har vi fra 2013 og fremover en realisert og urealisert årlig nettoavkastning på over 20 prosent. Det siste året har vi solgt to virksomheter og børsnotert en – samtlige med solid avkastning. Det viser at tålmodighet er viktig. Ventureinvesteringer er en krevende sport, og det tar tid å bygge erfaring og å høste gevinster – men arbeider man disiplinert og grundig i utvelgelsen av selskapene så er man på rett spor.