Kapitalt

Arild Sandow, adm. dir i Amesto Group

Åpen flanke i bank

Det åpner seg nye muligheter i SMB-markedet for andre aktører når bankene prioriterer nærings– og personmarkedet, skriver adm. dir i Amesto Group, Arild Sandow.

Som gründer og leder av Amesto Group har jeg hatt mye med banker å gjøre, både i Norge og i Norden. Faktum er at Amesto ikke ville vært der vi er i dag uten landets største banks velvillige bistand og kapital. For mange andre gründere og bedriftsledere har erfaringene med banksystemet dessverre vært en annen.

Dagens banker preges av at de prioriterer større næringskunder og personmarkede, mens resten av bedriftsmarkedet får dessverre svært lite oppmerksomhet. Arild Sandow

Dagens banker preges av at de prioriterer større næringskunder og personmarkedet. De store prosjektene blir møtt med god dialog og nær kontakt, mens personmarkedet preges av innovasjon og automasjon, blant annet for å holde unna konkurrenter som Facebook, Apple og AliPay. Resten av bedriftsmarkedet får dessverre svært lite oppmerksomhet.

Dette kan virke forunderlig, gitt at små- og mellomstore bedrifter i Norge står for over 50 prosent av verdiskapningen i landet, engasjerer over halvparten av alle ansatte, og generelt sett holder landet vårt flytende. Faktisk er det slik at siden finanskrisen har nye lån pr. måned til SMB i EU markedet falt fra 95 milliarder Euro til 60 milliarder Euro, og nå er på et stabilt lavt nivå. Dette bekymrer både den europeiske sentralbanken, samt regjeringer over hele Europa. I tillegg ble antallet norske banker dramatisk redusert i årene frem mot finanskrisen i 2008. Av landets fire største banker er det nå kun én som er norsk (DNB), mens resten er enten svenske eller danske.

Man kan kanskje argumentere for at dette ikke er noe problem, og under normale omstendigheter burde ikke dette være noe tema. Faktum er imidlertid at under finanskrisen trakk de utenlandske bankene ut nesten 150 milliarder fra det norske markedet for å sikre likviditet i sine hjemmemarkeder. Dette medførte at et stort antall SMB bedrifter i Norge ikke fikk fornyet eller dekket sine lånebehov når de virkelig trengte det. DNB gikk den gang så langt som til å hevde at «banken er stengt» for nye kunder…

Lav digitaliseringsgrad, kombinert med at rutiner og prosesser for SMB-lån fortsatt i stor grad er manuelle, medfører at det er lite lønnsomt for de store bankene å låne ut penger til SMB- markedet. Innovasjon i dette segmentet blir heller ikke prioritert. Selv om det i privatmarkedet finnes fullgode, digitale løsninger, implementeres disse ikke mot næringsmarkedet. Vi har en offentlig sektor som er verdensledende på teknologi, og som bidrar til at det nå er mulig å tilby heldigitale banktjenester, forenkle og øke utlån til den delen av næringslivet som kan bidra mest til å holde Norge på velferdstoppen.

Kombinerer man dette med en generell vegring fra bankenes side til å ta risiko, blir løsningen for noen bedriftseiere at de heller tar ut forbrukslån for å dekke bedriftens behov, enn å pantsette hele huset sitt for en liten kassakreditt.

Innovasjon for SMB-markedet i banksektoren må derfor komme fra andre enn bankene selv. Teknologiens utvikling har bidratt til at det i dag er mulig å etablere nye banker som kan tilby bedre og mer effektive løsninger for SMB-markedet i Norge.  

Vi vil nok derfor se flere nye banker som etablerer seg innenfor dette segmentet fremover. Det vil være positivt for både samfunn og næringsliv.

Amesto har en eierandel på 10 prosent i den nye Aprila Bank.