Kapital

Eiendom ·  Unntaksregel om brukshindring:

Skattefri gevinst på egen bolig

Nytt tolkningsspørsmål: En ny sak fra Skatteklagenemnda illustrerer at det stadig oppstår tolkningsspørsmål knyttet til vilkårene for skattefri gevinst på egen bolig. Foto: Magnus Rørvik Skjølberg Foto: Magnus Rørvik Skjølberg
Publisert:17. april 2020

Vilkårene for skattefri gevinst på egen bolig er tilsynelatende klare og enkle: ett års eiertid og ett års brukstid i de siste to år før salget. Men djevelen er her som ellers i detaljene, og selv om reglene nå har vært praktisk uendret i over 30 år, oppstår det stadig nye tolkningsspørsmål.

Tvilsspørsmålene knytter seg oftest til bruksvilkåret, og ikke minst til en unntaksregel om brukshindring som lovgiveren i sin tid fant det riktig å ta med. Skatteyteren kan mer eller mindre uforskyldt være forhindret fra å bruke boligen i en periode. På nærmere vilkår skal den tiden slik brukshindring varer, regnes som bruk, slik at bruksvilkåret for skattefrihet likevel kan oppfylles. Den eneste høyesterettsdommen som finnes om regelen om boliggevinster, fra 2007, gjelder nettopp brukshindring: En person som satt i varetektsfengsel, ble ikke ansett å ha relevant brukshindring, fordi han pga. sin kriminelle løpebane måtte ha regnet med å bli pågrepet og satt i varetekt!


Kapital leses av Norges mest innflytelsesrike ledere, gründere og talenter.

Bli abonnent fra kr. 169,- pr. måned.

Bli abonnent Logg inn