Kapital

Kapital ·  Fritidseiendom eller sekundærbolig?

Vilkår for skattefri salgsgevinst

Kan være fritidsbolig: En leilighet på Aker Brygge kan være fritidsbolig. Det sentrale er skattyterens og eventuelt andres bruk av eiendommen. Foto: Eivind Yggeseth Eivind Yggeseth
Publisert:6. februar 2020

Gevinst ved salg av fritidseiendommer er skattefri hvis selgeren har eid eiendommen i minst fem år og brukt den til fritidsformål i minst fem av de siste åtte årene forut for salget. Men hva er egentlig en fritidseiendom?

Det sier skatteloven ikke noe nærmere om. Hvis eiendommen ikke er en fritidseiendom, faller den som utgangspunkt inn under skattelovens hovedregel om at gevinst ved salg av fast eiendom er skattepliktig. Det kan også oppstå spørsmål om eiendommen er egen bolig for skatteyteren; i så fall er vilkårene for skattefrihet ett års eiertid og minst ett års bruk som egen bolig i de siste to årene før salget. Skatteyteren kan være interessert i å hevde at eiendommen er fritidsbolig, typisk fordi hans bruk av eiendommen som egen bolig ligger for langt tilbake i tid. Skatteyteren innser for eksempel at han ikke har ett års bruk som egen bolig de siste to år før salget, men kan hevde at eiendommen er brukt til fritidsbruk i minst fem av de åtte siste årene. En avgjørelse av Skatteklagenemnda, avgitt 12. desember 2019, er illustrerende for problemstillingen og kaster lys over hva som skal regnes som fritidseiendom.


Kapital leses av Norges mest innflytelsesrike ledere, gründere og talenter.

Bli abonnent fra kr. 169,- pr. måned.

Bli abonnent Logg inn