Kapital

Næringsliv ·  Google-skatt?

OECD ett skritt nærmere, men mye gjenstår

Skaper hodebry: OECD har kommet ett skritt nærmere et omforent internasjonalt regelverk for beskatning av multinasjonale digitale selskaper, men rapporten illustrerer at mye arbeid gjenstår. LIONEL BONAVENTURE AFP
Publisert:2. mars 2020

Mange vil at det skal innføres nasjonale “google-skatter”, slik for eksempel Frankrike har gjort, mens OECD arbeider for internasjonale løsninger og ber statene vente med ensidige tiltak. Norge har til nå støttet OECDs linje.

Et hovedproblem med digitaliseringen av økonomien har vært at selskapene kan være meget aktive i en stat uten å etablere seg der. Etter tradisjonelle kriterier har markedsstaten da ikke rett til å skattlegge inntekt av denne aktiviteten, inklu-sive salget i staten. Et hovedformål med OECDs (og G20s) prosjekt er å gi markedsstatene tilbake beskatningsrett – og nok også å utvide denne. Når markedsstatenes skattleggingsrett utvides, betyr det at skattleggingsretten til selskapenes hjemstater begrenses tilsvarende, for reglene skal ikke lede til internasjonal dobbeltbeskatning. Derfor er det interessemotsetning mellom statene. I tillegg oppstår en rekke vanskelige regeltekniske spørsmål.


Kapital leses av Norges mest innflytelsesrike ledere, gründere og talenter.

Bli abonnent fra kr. 169,- pr. måned.

Bli abonnent Logg inn