Kapital

Investoren og industrimannen Jens Ulltveit-Moe har i januar solgt sin 50 prosents andel i selskapet Rail Gourmet Togservice Norge, som driver kafeene ombord på togene til Vy og britiske Go-Ahead. Dette ferske salget blir trolig bare et av flere salg i år, i Ulltveit-Moes harde kamp for å holde sitt selskapsimperium Umoe Gruppen flytende, og for å unngå at DNB tiltrer bankens milliardpant.

Annonse

Alarmen gikk!

– Ryktene om min finansielle død er betydelig overdrevet, sa Ulltveit-Moe til Dagens Næringsliv under NHOs årskonferanse 8. januar i år.

Da gikk alarmen i Kapitals redaksjonslokaler. Når en investor og erfaren næringslivstopp som Ulltveit-Moe sier noe sånt, da står det høyst sannsynlig mye dårligere til hos ham enn noen har fått med seg. Og det til tross for at det kom tydelig frem at likviditeten hans er kraftig presset da han måtte selge sine aksjer i solselskapet REC Silicon til dumpingpris i november.

Kapital har derfor foretatt en stor gjennomgang av økonomien i Umoe Gruppen (se diagram over de viktigste selskapene side 54–55), og for å ta konklusjonen med en gang: Det ser ikke bra ut! Det “brenner” i flere av selskapene.

Ulltveit-Moe har tapt enorme beløp på alt fra gruvedrift til solselskaper og etanolproduksjon i Brasil de siste 10–12 årene. Og mens han tidligere klarte å finansiere alle de mislykkede investeringene med kontantstrømmen fra Umoes omfattende restaurantvirksomhet og milliardlån fra DNB, er det nå i stor grad slutt på dette. Altfor sterk og ulønnsom ekspansjon innenfor restaurantvirksomheten har ført til at den tidligere “cashkuen”, som Ulltveit-Moe selv omtaler restaurantene som, er blitt heller utmagret. Og det som måtte være av tidligere velvilje hos hovedkreditor DNB, ser også ut til å være forduftet.

I stormen: Jens Ulltveit-Moe var før jul gjest i podcasten Stormkast med Per Valebrokk og Petter Stordalen. Der var han ganske åpen om sine likviditetsproblemer. Foto: Skjermdump Facebook

Klager på DNBs kompetanse?

Jens Ulltveit-Moe selv vil ikke svare på noen av Kapitals mange spørsmål til ham. Men at forholdet til DNB virker å være meget anstrengt kom tydelig frem i podcasten Stormkast, med Per Valebrokk og Petter Stordalen, der Ulltveit-Moe var gjest i midten av desember.

Ulltveit-Moe ble der spurt om sine enorme tap, og om ikke bankene blir nervøse.

– Så blir bankene nervøse. De har på investeringssiden sine fond i klimaorientering. Det har de ikke … eh … utlånere, sa Ulltveit-Moe litt kryptisk og ikke helt grammatisk korrekt.

Kapitals tolkning av hans utsagn er imidlertid at han her klager på at DNB har mye kompetanse på verdivurdering av klimarelaterte selskaper blant de som investerer bankens (og livkundenes) egenkapital. Men at utlånsavdelingen, som han strever med, ikke har den samme kompetanse på klimainvesteringer.

Svak soliditet også

– Det som er interessant i min situasjon er at soliditeten er bra, likviditeten er dårlig, sa Ulltveit-Moe videre i podcasten Stormkast.

Men soliditeten er heller ikke god. I alle fall er soliditeten til Umoe kraftig svekket sammenlignet med tidligere år. Rett før jul ble det gjennomført en emisjon på ca. 300 millioner kroner i Umoe. Det skjedde ved at gjeld til morselskapet Umoe Gruppen ble omgjort til egenkapital. Emisjonen ble gjennomført til en aksjekurs som priset Umoe til kun 510 millioner kroner forut for emisjonen som styrket egenkapitalen. Dette er hele tre milliarder kroner lavere enn hva Ulltveit-Moe-systemet selv verdsatte Umoe til i en aksjetransaksjon mellom flere eierselskaper i desember 2017. Det er også over en halv milliard kroner lavere enn hva Kapital verdsatte Umoe til så sent som i august i fjor. Det er i Umoe hovedvirksomheten til Ulltveit-Moes imperium ligger, bortsett fra eierandeler i gasstankskip, som eies gjennom en separat gren i morselskapet Umoe Gruppen. Umoe omsatte for over fem milliarder kroner i 2018 og er med det Norges 171. største selskap målt etter omsetning. Umoe har over 5.000 ansatte.

Lånebrudd uten emisjonen?

Alt tyder derfor på at Umoe Gruppen/Umoe også i 2019-regnskapet har gått på nye store underskudd i mange hundre millioner kroner-klassen. Og mye tyder på at det er DNB, som har sine milliardlån til Umoe og lenger nedover i selskapsstrukturen, men ikke til morselskapet Umoe Gruppen, som har presset gjennom denne emisjonen. Kapital har spurt Ulltveit-Moe om Umoe ville vært i brudd med lånebetingelsene (overfor DNB) uten denne emisjonen, men ikke fått svar på det spørsmålet heller. Kapital er kjent med at det i noen av lånene fra DNB er et krav om at Umoe har en bokført egenkapitalandel på minst 25 prosent. Før emisjonen ville Umoe tålt et underskudd i 2019 på ca. 525 millioner kroner før det lånekravet ble brutt.

Men selv om Ulltveit-Moe ikke vil svare på spørsmål rundt regnskap og verdsettelsen av hans selskapssystem, så er det nok av andre tegn på hvor dårlig det står til. Rett før jul skrev Umoe Gruppen, Umoe og ytterligere fire andre Umoe-selskaper ned sin aksjekapital med til sammen 3,8 milliarder kroner. I fire av disse selskapene ble nedskrivningene tatt for å komme i samsvar med lovkrav. Det går på at styret i et AS må ta affære dersom egenkapitalen blir lavere enn halvparten av aksjekapitalen, og hvor tapene ikke kan dekkes på annen måte. Men også i eierselskapene Umoe Gruppen og Umoe, hvor egenkapitalen var større enn aksjekapitalen ved utgangen av 2018, ble det nå i desember 2019 tatt store nedskrivninger. Dette tyder også på at det kommer nye, store regnskapsmessige tap når 2019-regnskapet legges frem senere i år.

Ut av styret: Karl-Christian Agerup måtte i januar trekke seg fra Umoe-styret. Foto: DNB

Styremedlem trekker seg

Det aller siste som har skjedd er at det ferske styremedlemmet Karl-Christian Agerup, som kom inn i Umoe-styret så sent som i juni i fjor, trakk seg nå i januar i år. Agerup sitter også i styret i DNB, Umoes hovedkreditor som har strammet skruen kraftig de siste par årene.

– Jeg sitter i styret til DNB, og jeg kom rett og slett i konflikt med antall styreverv jeg har ved siden av det i DNB. Når du sitter i styret til en bank, så kan du fra 2019 bare sitte i ett annet styreverv, sier Agerup til Kapital.

– Vi trodde årsaken var mulig interessekonflikt mellom vervene i DNB og Umoe, gitt den situasjonen Umoe er oppe i nå og med DNB som den store kreditoren?

– Det er en problemstilling, men det var ikke grunnen til at jeg måtte trekke meg, svarer Agerup.

Det er uansett uheldig for styreleder Ulltveit-Moe at Agerup nå måtte trekke seg fra styret i Umoe. Der sitter det også næringslivskjendiser som Harald Norvik (eks Statoil og Telenor), Johan Fredrik Odfjell (eks blant annet Vesta og Orkla) og Christian Rynning-Tønnesen (konsernsjef i Statkraft).

– Jeg er i fare for å ha lite penger. Og jeg er i fare for at jeg må selge noe.Jens Ulltveit-Moe i podcasten Stormkast

DNB fant tilleggspant i Røyken

Bare de siste to månedene har altså Ulltveit-Moe vært nødt til å selge REC Silicon-aksjer til spottpris for å få inn “skarve” 85 millioner kroner i likvider, han har vært nødt til å styrke egenkapitalen i Umoe, hvor DNB har store pant, med 300 millioner kroner, og han har nedskrevet aksjekapitalen i seks av sine selskaper med milliardbeløp. En parentes midt oppe i alt dette, men likevel en parentes som illustrerer situasjonen mellom ham og kreditor DNB, er at banken i slutten i november også fikk et pant på 30 millioner kroner i en eiendom i Røyken, i nå sammenslåtte Asker kommune. Storbanken er tilsynelatende altså på jakt etter hva Petter Stordalen i podcast-intervjuet med Ulltveit-Moe kalte “tilleggspant”, hvor de enn kan finne det.

I podcasten ble Ulltveit-Moe også spurt av Stordalen om han er i fare for å gå tom for penger.

– Nei, det er jeg ikke. Men jeg er i fare for å ha lite penger. Og jeg er i fare for at jeg må selge noe. Der er vi, svarte Ulltveit-Moe, som la til:

– Jeg har i restaurantene en cashku. Det gjør den store forskjellen.

– Kan du risikere å måtte selge dem også? spurte så Stordalen.

– Det morsomme med kapitalisme er at svaret på alt er pris. Jeg kan godt selge hvis prisen er god. Jeg selger ikke hvis prisen er dårlig. Og det er et forhold mellom inntjening og pris. Foreløpig er det slik at det ikke er noen grunn, var svaret da fra Ulltveit-Moe.

Mange branner: Her vises en sterkt forenklet selskapsstruktur, der bare de viktigste selskapene er tatt med. Eierandelene er basert på sist tilgjengelige årsrapporter og informasjon om senere transaksjoner. Foto: Siv Dolmen Grafikk: Kapital
– Friday’s er til salgs, og så har vi nylig solgt Togservice. Prosessen har generert mange henvendelser.Jarle Roth Konsernsjef Umoe Gruppen

Joda, han selger

Men Ulltveit-Moe er nå definitivt på selgeren når det gjelder restauranter som ligger under datterselskapet Umoe Restaurants. Kapital har fra sentralt plasserte kilder fått opplyst at hele eller deler av både Burger King og Starbucks har vært tilbudt for salg, i tillegg til TGI Friday’s, som det har vært kjent lenge at Umoe vil selge.

Umoe Gruppens nye konsernsjef Jarle Roth, som kom tilbake til Ulltveit-Moe i august i fjor etter å ha vært ute av Umoe siden 2012, forteller til Kapital at det 50 prosent eide selskapet Rail Gourmet Togservice alt er solgt.

– Friday’s er til salgs, og så har vi nylig solgt Togservice. Prosessen har generert mange henvendelser. Men vi har ingen plan om å selge ut flere av de unike merkenavnene vi har, sier Roth.

– Betyr dette at du vil avkrefte at også Burger King er til salgs, eller er alt til salgs for den rette prisen?

– Jeg har et ønske om vi skal få den rette porteføljen for Umoe, og at vi skal forbedre lønnsomheten på de tingene vi satser på. Det er mitt fokus, svarer Roth.

Umoe har i praksis allerede solgt seg litt ned i den delen av virksomheten som driver Burger King i Skandinavia. Dette ved at Burger King Corporation har kommet inn og tatt en 15 prosents eierandel i et nytt selskap. Det skjedde i forbindelse med at Umoe Restaurants i fjor forhandlet seg frem til en avtale som gir rettighetene til å drive Burger King i Skandinavia frem til utgangen av 2039. Forut for at Burger King Corp. fikk sin eierandel på 15 prosent måtte Umoe Restaurants skyte inn 174 millioner kroner i ny egenkapital i den skandinaviske Burger King-operasjonen de driver.

Selger leiekontrakt? Godt plasserte kilder forteller Kapital at Umoe Restaurants har lagt ut leiekontrakten Starbucks har på Stureplan i Stockholm for salg. Skjermdump: Google Maps
– Når det gjelder restaurantene så har det vært en veldig sterk vekststrategi. Og jeg vil si en uforsvarlig vekststrategi.Jarle Roth, konsernsjef Umoe Gruppen

Selger på Stureplan?

Etter det Kapital får opplyst fra flere hold, er det flere deler av restaurantene som er lagt ut for salg. Umoe Restaurants har gjennom selskapet Umoe Restaurants Group Coffee rettighetene til å drive Starbucks-kafeer i Skandinavia. Selskapet sliter med underskudd i Sverige, og skal nå ha lagt ut leiekontrakten til den store Starbucks-kafeen på Stureplan i Stockholm for salg. I Sverige er slike kjøp og salg av lange leiekontrakter, såkalte nøkkelpenger, ikke uvanlig. Overfor Kapital blir det sagt at Umoe bør kunne få et tosifret antall millioner kroner av en aktør som ønsker å overta leiekontrakten til et så attraktivt plassert lokale.

Konsernsjef Roth i Umoe Gruppen hverken vil eller kan kommentere de opplysningene Kapital har fått. På generell basis sier han følgende om endringene i strategi for Umoe Restaurants fra før han tok over og nå:

– Når det gjelder restaurantene, så har det vært en veldig sterk vekststrategi. Og jeg vil si en uforsvarlig vekststrategi. Så vi har der endret fokus for å konsentrere oss om drift, og å få opp lønnsomheten i den eksisterende porteføljen vi har.

DNB flytter utlån

Umoe Restaurants hadde for tre år siden en kredittramme hos DNB på 895 millioner kroner. Ved utgangen av 2018 var den blitt kuttet til 650 millioner kroner. Banken ville åpenbart ikke ha så stor eksponering mot Umoes restauranter lenger. Isteden ga DNB vel 300 millioner kroner i lån (rullerende kredittfasilitet) til morselskapet Umoe, som så har lånt disse pengene til Umoe Restaurants. Fordelen for DNB var at de med dette fikk pant i både Umoe Restaurants og i eiendommer eid av morselskapet Umoe. Pantet på Umoe Restaurants er fortsatt tinglyst på et så høyt beløp som 840 millioner kroner, mens DNBs pant på eiendommer eid av Umoe er, ifølge Umoe-regnskaper for 2018, på opptil 300 millioner kroner.

I Umoe Restaurants har DNB pant i både varelager, driftstilbehør og fordringer. Og i det nye selskapet BK Scandinavia, der Burger King Corp nå eier 15 prosent, er forholdet rundt Umoe Restaurants pant til DNB endog tatt med som en egen paragraf i vedtektene.

Rydder i restaurantene: Tidligere Schibsted Norge-topp Tina Stiegler er ny konserndirektør i Umoe. Foto: Tore Meek

Flyplass-krasj

Også i flyplass-restaurantselskapet HMSHost-Umoe F&B Company, der Umoe Restaurants eier 49 prosent, er det harde økonomiske tak. Umoe og medeieren har til sammen skutt inn over 50 millioner kroner i egenkapital og gitt over 100 millioner kroner i aksjonærlån. Men selskapet går med underskudd etter voldsom vekst, og har nå endog flere betalingsanmerkninger.

– Underliggende er driften i HMSHost-Umoe F&B Company stadig bedre. Men det har vært en utfordrende periode der, sier Umoes konsernsjef Roth.

Dette selskapet driver 12 restauranter og kafeer på Gardermoen, fem på Flesland og to på Sola flyplass.

Schibsted-topp til unnsetning

I fjor mistet Ulltveit-Moe både sin mangeårige finansdirektør Espen Klitzing og sin konserndirektør Hans Aasnæs, som begge sluttet i fjor sommer rett før Roth kom tilbake. Til gjengjeld begynte den tidligere Schibsted Norge-toppen Tina Stiegler i fjor høst som ny konserndirektør hos Umoe. Hun ser ut til å ha fått et spesielt ansvar for å følge opp Umoe Restaurants. Hun har i alle fall nylig gått inn i styret til det hardt prøvede joint-venture-selskapet HMSHost-Umoe F&B Company.

Umoe Restaurants fikk i 2017 også rettighetene til å drive den britiske fast food-kjeden Leons restauranter i Skandinavia. Planen var over 20 restauranter med såkalt sunn fast food på få år. Men resultatet hittil er bare tre restauranter, store underskudd, og alt tyder på at alle bremser er satt på. Cashen trengs så mange andre steder i Umoe-systemet nå.

Soloppgang eller solnedgang? Umoe Bioenergys anlegg i delstaten Sao Paulo sørvest i Brasil har egenhendig nesten knekket Umoes økonomi, men kan i 2020 kanskje likevel bli ”redningen”. Foto: Umoe Bioenergy

Selger unna LNG-skip

En del av Ulltveit-Moe-systemet som lenge har generert cash, men som gjør det i stadig mindre grad, er Umoe Gruppens andeler i gasskip. Det gjelder store LNG-skip som eies sammen med skipsreder Trygve Seglems rederi Knutsen OAS Shipping. I 2016 hadde Umoe Gruppen eierandeler i åtte skipseiende selskaper, som bidro med utbytte til Umoe Gruppen. Men Ulltveit-Moe har solgt halvparten av disse eierandelene siden da.

Også i disse selskapene har DNB milliarder av kroner i pant. Og også alle disse fire skipseiende selskapene gjennomførte før jul store emisjoner, der gjeld til eierselskapene, Umoe Gas Carriers og Knutsen OAS Shipping, ble konvertert til egenkapital.

De bokførte verdiene av skipene er langt over verdiene som den internasjonale verdsettelsetjenesten VesselsValue setter på skipene. Men Umoes konsernsjef Roth argumenterer for at disse estimatene ikke kan benyttes.

– Det er viktig å huske på at dette er skip som er på tyve års certeparti (fraktavtale, red. anm.) til Shell. Så verdsettelsen av slike skip bestemmes ikke ut fra stålverdiene, men ut fra de certepartiene de går på, sier Roth.

Når Kapital nå oppdaterer anslaget på formuen til Ulltveit-Moe har vi derfor, under tvil, beholdt de bokførte verdiene på fire gjenværende skipseiende selskapene.

Det brenner i Brasil

Svært mye av den økonomiske elendigheten i Ulltveit-Moes selskapssystem de siste årene skyldes hans etanolvirksomhet, Umoe Bioenergy, i Brasil. Der vel alle andre ville kastet kortene etter å ha tapt de første par, tre milliardene, har Ulltveit-Moe nektet å gi seg. Istedenfor har han bare tatt imot nye harde slag, tatt nye gigantnedskrivninger, og gått på. Hvorfor? Trolig en kombinasjon av hans intense miljøengasjement og en stahet som umulig kan være helt sunn i lengden rent businessmessig. Resultatet, hittil, er fire til fem milliarder kroner tapt.

Men året 2019 hadde alle muligheter til å bli året da overskuddene i Brasil endelig kom. Uendelige mengder tidligere driftsproblemer var ordnet, alt lå til rette for vekst i produksjonen, og ny lovgivning i Brasil om økt innblanding av etanol i bensin burde borge for rask prisvekst. Men nei da.

Istedenfor ble Umoe Bioenergys anlegg i delstaten Sao Paulo rammet av tørke, prisene på etanol falt kraftig på starten av året, og den brasilianske valutaen svekket seg ytterligere mot norske kroner i fjor. Nesten alt gikk imot Ulltveit-Moe i Brasil i fjor også.

Resultatet er nær garantert nye kjempestore nedskrivninger, nye valutatap og nytt tresifret underskudd i Brasil også i 2019. Her er långiverne brasilianske banker, herunder den brasilianske utviklingsbanken BNDES, og kanskje DNB. Sistnevnte var med og finansierte oppstarten i 2007, men Kapital er usikker på om DNB fortsatt er eksponert mot Umoe-systemet der også. For alle parter får vi håpe at de ikke er det. Slitasjen mellom debitor og kreditor er trolig stor nok som den er.

Redningsmann: Jarle Roth vendte i august i fjor tilbake til Umoe som ny konsernsjef. Hans jobb nr. 1 er å rydde kraftig i balansen. Foto: Umoe
– Etanolvirksomheten i Brasil har vært en sektor som har vært krevende noen år. Men vi ser nå konturene av både høyere etanolpris og en gryende interesse for den sektoren.Jarle Roth, konsernsjef Umoe Gruppen

Går bra til slutt?

Men tross all elendigheten i Brasil så er det kanskje Umoe Bioenergy som kan “redde” Umoe-systemet til slutt likevel? Etanol-prisene i Brasil har steget kraftig på slutten av 2019 og nå inn i 2020. Og gitt at kostnadssiden på anlegget nå er under kontroll, så bør det i 2020 da være mulig å tjene ganske gode penger på etanolproduksjonen.

Umoe Gruppens konsernsjef Jarle Roth er i alle fall optimist.

– Vi skal ikke legge skjul på at det var tørke i Brasil i fjor, som førte til en lavere avling enn forventet. Vi har derfor jobbet mer med Brasil enn forventet gjennom 2019, men vi føler at vi nå har en god plan for å dra det videre, sier Roth.

– Vi jobber der med en refinansiering som vi nå har en veldig klar skisse på, sier Roth, og legger til:

– Etanolvirksomheten i Brasil har vært en sektor som har vært krevende noen år. Men vi ser nå konturene av både høyere etanolpris og en gryende interesse for den sektoren.

– Når du sier “refinansiere”, mener du med det å få inn nye eiere?

– Vi har ganske tydelige planer for hvordan vi skal jobbe. Men hva vi skal gjøre er det naturlig å komme tilbake til på et senere tidspunkt, svarer Roth.

Vil selge tapssluk: TGI Friday’s har lenge vært et problem for Umoe. Klarer Ulltveit-Moe i år å få solgt underskuddsforetaket? Foto: Eivind Yggeseth

Er fortsatt milliardær

Umoes konsernsjef vil vente til han legger frem årsresultatet for 2019 før han kommenterer Kapitals mange spørsmål om den økonomiske situasjonen for Umoe Gruppen. Det skjer dog trolig først over sommeren. Og før den tid har det garantert skjedd ganske så mange endringer i dette selskapssystemet.

Den ene gode nyheten for eieren Jens Ulltveit-Moe er at Kapital, tross alle hans økonomiske problemer, ikke har funnet grunnlag for å ta fra ham hans milliardærstatus. For til tross for bladets siste nedrevidering nå i januar av hans antatte familieformue, så kommer vi frem til at han (inkludert døtrenes formuer) har en familieformue på i underkant av 1,5 milliarder kroner, ned fra 2,3 milliarder kroner i september i fjor. Men det er da gitt at han får til vellykk­ede salg av restauranter, får orden på økonomien i de restaurantene som sliter, at skipsverdiene på LNG-skipene forsvarer bokførte verdier, og at det faktisk er noen plussverdier i Brasil-virksomheten.

Sier han er komfortabel

Tidligere satt Ulltveit-Moe også på store formuesverdier i sine to andre selskaper Kagra Gruppen og Kagra IV. Men her er det lite igjen. Som Kapital skrev i nr. 1/2020, så måtte Ulltveit-Moe endog oppløse Kagra Gruppen etter (enda) et stort tap på 190 millioner kroner på konkursen i et svensk solselskap.

Det er langt fra 1,5 milliarder kroner i formue nå og opp til de 8,3 milliardene Kapital mente han var god for på topp i 2007. Men som Ulltveit-Moe sa i podcasten Stormkast rett før jul, så kan han nok leve godt med dagens nivåer på formuen også.

– Jeg hadde veldig mye til å begynne med og har fortsatt mye igjen. Både jeg og min familie er svært komfortable med det, sa Ulltveit-Moe under Stormkast-podcasten.

Så får han bare håpe at hovedkreditor DNB blir mer komfortable utover i 2020 også.


Les også:

Lite lyspunkt for Jens Ulltveit-Moe:

Umoe Industries doblet

Opp i all misæren med store tap i fjor kunne Jens Ulltveit-Moe i det minste glede seg over at hans datterselskap Umoe Industries doblet omsetningen og mangedoblet resultatet.

2 min lesetid

Staten blir nest største taper etter Olav Nils Sunde:

Momskrav på 107 mill. felte Gresvig

Skyldig moms på 107 millioner kroner som skulle betales 10. februar, felte sportskjeden Gresvig. Etter Olav Nils Sunde blir det derfor staten som taper mest på konkursen. DNB får derimot full dekning for bankens pantekrav på 500 millioner kroner.

6 min lesetid

Andre leser også: