Kapital

Siste tolv måneder har boligprisene steget med i snitt litt over tre prosent, tross sentralbankens innskjerpende penge- og kredittpolitikk. Renteøkningene har altså ikke spilt seg ut i noen prisjusteringer i boligmarkedet, noe de heller ikke kommer til å gjøre, men en viss effekt har de hatt i ly av at husholdningenes spareønske nå rapporteres ikke å ha vært høyere. Dette gir føringer om at norsk detaljhandel i 2020 går nok et svakt år i møte, til tross for lav ledighet der arbeidstagerne kan se frem til en noe høyere reallønnsvekst. Og mens veksten til neste år vil dabbe av i offshorebransjen, er det fortsatt full fres innen oppdrettssektoren. Sjømateksporten når stadig nye høyder, i år vil den passere hundre milliarder kroner. På børsen har dette spilt seg ut ved en rekke nye kursrekorder for oppdrettsselskapene, og flere analytikere spår nye kursoppganger i 2020. Og Oslo Børs? I år vil den ende klart på plussiden, men med den bieffekten at en rekke selskaper nå er dyrt priset. Til neste år gir dette rom for bare beskjedne oppganger på Oslo Børs, der defensive selskaper som utbetaler høye utbytter fortsatt vil fremstå som gode plasseringer – i en verden der avkastningen på alternative renteplasseringer vil være svært så beskjeden.

Annonse
Les også

19. desember 2019

Det går til helvete

Svak verdensøkonomi

For en liten åpen økonomi som den norske er utviklingen internasjonalt viktig. Men mange toneangivende økonomier, som er sentrale for norske eksportbedrifter, utvikler seg svakt. Og de globale vekstutsiktene er fortsatt dempet, med økt nedsiderisiko, rapporterte OECD nylig. Organisasjonen så flere tegn på at nedgangskonjunkturen fester seg, med en nedgang i nesten alle økonomier i år – og stagnert global handel. OECD venter en global BNP-vekst på tre prosent til neste år, den svakeste veksttakten siden finanskrisen. Fra september til oktober falt for eksempel den tyske industriproduksjonen med 1,7 prosent. Bilproduksjonen ramlet over fem prosent – bare på ett år har den falt med femten prosent. Dette bidrar til en fortsatt offensiv europeisk pengepolitikk, som i sin tur begrenser hvor høyt vår egen sentralbank kan sette sin egen styringsrente. Amerikansk økonomi går imidlertid på høygir – og bare i november endte sysselsettingsveksten på 266.000 nye jobber, mot ventet 183.000. I høst har likevel renteforventningene kommet ned, og borger sånn sett for at den amerikanske sentralbanken kutter videre i sine renter. Men vil den amerikanske børsen tikke videre opp i 2020? Nei, mener analytikerne i Deutsche Bank. Investeringsbanken venter at S&P 500-indeksen vil utvikle seg flatt til neste år, også som en følge av all usikkerhet rundt USAs handelspolitikk. På vei inn i 2020 preges altså verdensøkonomien av globale handelsspenninger. Dette spiller seg ut også for Japan sin del, som representerer verdens tredje største økonomi: Investeringsbanken Morgan Stanley tror på nullvekst for den japanske økonomien i 2020. Bare i oktober falt eksporten med nesten ti prosent – samtidig som den offentlige gjelden er en av de høyeste i verden målt mot bruttonasjonalprodukt. Så – til tross for enkelte mørke skyer av i første rekke internasjonal karakter er likevel norsk økonomi i en fortsatt god helsetilstand på vei inn i 2020.

God lesning!


Kapital leses av Norges mest innflytelsesrike ledere, gründere og talenter.

Bli abonnent fra kr. 169,- pr. måned.

Bli abonnent Logg inn