Kapital

Næringsliv ·  Uavklarte grenser innen pensjonsbeskatning:

Fallgruver ved overgang til forsikringsbasert pensjonsordning

Se opp for fallgruver: Pensjonister som har krav på pensjon som tidligere arbeidsgiver skal betale som en løpende kostnad (”over driften”) uten noen forsikringsordning, lever farlig. Det er gode grunner til å overføre slike ordninger til en forsikringsbasert ordning, men det kan også by på problemer.(illustrasjonsbilde) Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock © Hegnar Media
Publisert:18. desember 2019

Pensjoner er skattepliktige. Men overgang fra pensjon over driften til en forsikringsordning kan skape særlige problemer.

En pensjonist som har krav på pensjon som den tidligere arbeidsgiver skal betale som en løpende kostnad (“over driften”) uten noen forsikringsordning, lever farlig. Straks den tidligere arbeidsgiveren får betalingsproblemer, risikerer pensjonisten å miste sin pensjon eller store deler av den. Går den tidligere arbeidsgiveren konkurs, får pensjonisten bare dividende av sitt krav på pensjon. Det er derfor gode grunner til å overføre slike ordninger til en forsikringsbasert ordning, der pensjonisten har krav på pensjon fra forsikringsselskapet og altså ikke er avhengig av den tidligere arbeidsgivers betalingsdyktighet.


Kapital leses av Norges mest innflytelsesrike ledere, gründere og talenter.

Bli abonnent fra kr. 169,- pr. måned.

Bli abonnent Logg inn